Договір Публічної Оферти про надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови

Для батьків / опікунів учнів, що реєструються на безкоштовні (акційні, промо, демо) програми ознайомлення з договором та його прийняття є обов'язковим. В договорі описано всі умови участі в програмах. Без прийняття умов договору дитина не може приймати участь у програмах. 

Цей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі» (надалі – «Надавач послуг») від імені  та в інтересах якої діють за агентськими договорами  Фізичні особи підприємці та Юридичні особи  Цей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі» (надалі – «Надавач послуг») від імені  та в інтересах якої діють за агентськими договорами  Фізичні особи підприємці та Юридичні особи  згідно з додатком№ 1  які  пропонують  керуючись ст 633 Цивільного кодексу України  укласти  договір  про надання послуг з підвищення рівня володіння англійською мовою  на наступних умовах:

 1. Загальні положення 

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.
1.2. Послуги надаються мережею ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі». До складу мережі входять філії, що знаходяться у різних регіонах України, а також офіс Дистанційного навчання. Навчання офлайн груп відбувається в офісах мережі, відповідно до обраного міста та філії, а дистанційних груп - на онлайн платформі Zoom.
1.3. Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційному веб-сайті Надавача послуг
www.greencountry.com.ua та в особистому кабінеті Отримувача послуг my.greencountry.com.ua. 
1.4. Індивідуальні умови навчання на різних програмах регулюються різними додатками до цього Договору. Дані додатки є невід'ємною частиною цього договору.
1.5. Укладення цього Договору здійснюється шляхом здійснення дій, зазначеним в пункті 1.6 Договору.
1.6. Для акцепту Договору Замовник здійснює наступні дії:
1.6.1. Здійснює ознайомлення з текстом Договору та з текстом Додатку, який врегульовує відносини між Сторонами у відповідності до обраного Замовником курсу або програми;
1.6.2. Ознайомлюється з умовами навчання у Надавача послуг;
1.6.3. Одноразово акцептує договір в особистому кабінеті Отримувача послуг;
1.6.4. Здійснює оплату послуг у відповідності до обраного курсу та обраної групи навчання. Оплата послуг є підтвердженням згоди з умовами Договору;
1.6.5. Здійснює оплату за реквізитами у відповідності до обраного курсу школи Грін Кантрі. 

2. Визначення термінів

Замовник освітніх послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, зробила акцепт його умов, і яка є батьком, матір’ю або законним представником Отримувача послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку.
Надавач освітніх послуг – Товариство з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі».
Отримувач освітніх послуг – фізична особа будь-якої статі віком від 6 - 16 років (діти, підлітки), для задоволення потреб яких Надавачем освітніх послуг надаються Освітні послуги.
Сторона та Сторони – Замовник освітніх послуг та Надавач освітніх послуг спільно та окремо.
Курси англійської мови - авторські курси розроблені методичним відділом школи англійської мови Грін Кантрі спрямовані на вивчення та удосконалення теоретичних та практичних навичок Отримувача послуг з англійської мови.
Канікулярні програми - авторські програми розроблені методичним відділом Грін Кантрі, які можуть відбуватися дистанційно (онлайн) або офлайн (у філіях школи). Зазвичай такі програми збігаються із офіційними державними канікулами, але можуть відбуватися й у інший період.
Дистанційні курси - авторські курси розроблені методичним відділом Грін Кантрі, які проходять онлайн. Дистанційні курси не мають прив'язки до філії і проводяться за допомогою програми Zoom за графіком та часовим розкладом конкретного дистанційного курсу. Для навчання на дистанційному курсі Замовник послуг зобов'язаний забезпечити Отримувача послуг відповідним устаткуванням для проходження онлайн занять, а також забезпечити інтернет зв'язок Отримувачу послуг.
Період навчання - це період протягом якого дитина відвідує групові заняття певного курсу. Цей період починає відліковуватися з першого навчального дня студента в обраній групі і завершується останнім навчальним днем цієї групи. Для дистанційних курсів періодом навчання необхідно вважати часовий проміжок протягом якого для Отримувач послуг має доступ до навчальних матеріалів обраного курсу.

 3. Предмет договору

3.1. Надання послуг допоміжної освіти, пов’язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4. Характеристика послуг

4.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: групові заняття в групах по 5-12 (в залежності від обраного курсу)  дітей з англійської мови за програмою курсу, розробленого школою Грін Кантрі. Виконавець пропонує як аудиторні заняття в офісах мережі Грін Кантрі, так і дистанційні групові заняття онлайн. Дана комплектація груп діє тільки для аудиторних та дистанційних групових занять, а також для канікулярних програм. Для безкоштовних подій, що організовуються школою Грін Кантрі, кількісні обмеження регулюються внутрішніми інструкціями. 
4.2. Замовник обирає один або декілька курсів та навчається за запропонованим графіком занять.
4.3. Обрання курсів можливо у системі My GC або за допомогою консультантів мережі. Факт обрання курсу підтверджується смс повідомленням, що надсилається на номер мобільного телефону Отримувача послуг або його представників, зазначених під час авторизації в системі.
4.4. Тривалість програми та інших послуг:
4.4.1. Початком навчання є перше заняття за розкладом групи або дата приєднання до групи, що вже розпочала навчання, а закінченням – останнє заняття за розкладом групи. Датою закінчення навчання, також, може вважатися дата письмового інформування про розірвання договору. Таким інформуванням може бути: 
а) письмова заява написана в одній із філій мережі Грін Кантрі та отримане письмове підтвердження про отримання такої заяви зі сторони представника Грін Кантрі;  
б) заповнення електронної
анкети-звернення
У відповідь на письмове звернення, Надавач послуг протягом 3 робочих днів розгляне запит і з Замовником зв`яжеться консультант школи, для уточнення суми та умов поверненням/заморозки коштів. Без наявності Заяви або електронної анкети-звернення, повернення/заморозка не буде вважатися проведеною і кошти сплачені за навчання будуть вважатися використаними.
4.4.2. Всі групи на курсах, які пропонує ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі» формуються за векторним принципом Вік+Рівень. В разі, якщо вік дитини не відповідає рівню групи, ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі» не надає послуги Замовнику та Отримувачу послуг, навіть якщо Отримувач послуг раніше відвідував програми школи. Після досягнення Отримувачем послуг віку, який відповідає рівню групи, Отримувач послуг може відновити заняття на обраному курсі.
4.4.3 Кількість занять визначається розкладом обраного курсу (курсів).
Розклад обраного курсу (дати початку та закінчення занять), перелік вихідних днів, що передбачені на обраному курсі і в обраній групі фіксуються у системі My GC в розділі «Розклад та графік семестру» на ресурсі my.greencountry.com.ua.  
4.4.4. ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі» не дублює в смс повідомленнях на номер мобільного телефону Отримувача послуг або його представників, зазначених під час авторизації в системі інформацію, що зафіксована у системі My GC в розділі «Розклад та графік семестру». Це стосується Замовників та Отримувачів послуг, що відвідують Курси англійської, Канікулярні програми, Дистанційні курси, а також акційні та безкоштовні події, свята та дні відкритих дверей.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Обов’язки Надавача послуг:
5.1.1. Надавач послуг зобов’язується надати якісно та в повному обсязі освітні послуги, пов’язані з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
5.2. Права Надавача послуг:
5.2.1. Надавач послуг має право не переводити Отримувача на наступний рівень, якщо рівень його знань не відповідає вимогам навчальної Програми.
5.2.2. Отримувач послуги навчається під час програми у групі, яка відповідає його віку та рівню. Якщо рівень володіння англійською не комфортний для навчання у запропонованій групі, Виконавець має право перевести дитину в іншу вікову чи рівневу групу.
5.2.3. Надавач послуг має право оптимізувати розклад Отримувача послуг і об'єднувати групи. Такі об'єднання можливі лише в межах відповідного навчального рівня та віку Отримувача послуг. В разі, якщо Надавач послуг прийме рішення про об'єднання груп, сумарна кількість учнів в новоствореній групі не може перевищувати 12 осіб. 
5.2.4. Надавач послуг має право не допустити до занять Отримувача, якщо він з’являється на заняття з симптомами хвороб, які можуть передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом.
5.2.5. Надавач послуг має право розірвати договір достроково, або відмовити в подальшому укладанні договору, повідомивши про це Замовника письмовою Заявою, під час дії договору, або при наступному зверненні, якщо Отримувач чи Замовник послуги своїми діями заважають навчальному процесу інших учнів, заважають виконувати свою роботу викладачам, порушують соціально прийнятні норми поведінки, зокрема підвищення голосу щодо третіх осіб та працівників компанії ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі», підбурюють на агресивні дії, незаконно заволодівають майном ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі» чи третіх осіб. В разі, якщо Отримувача послуг супроводжують на заняття треті особи, Надавач послуг залишає за собою право розірвати Договір, якщо така третя особа вчиняє дії, описані вище. В такому випадку Надавач послуг зобов’язаний повернути 50% залишку коштів.
5.2.6. Надавач послуг має право розірвати договір без повернення Замовнику коштів, а також без права повторно відвідувати будь-які програми школи, в разі, якщо Отримувач послуг принесе на заняття колючі, ріжучі предмети, наркотичні препарати, алкогольні або тютюнові вироби.
5.2.7.  Надавач послуг має право на одностороннє розірвання Договору  з Виконавцем без права повернення сплачених коштів, якщо Замовник надав неповну або неправдиву інформацію, яка стосується фізичного або психічного стану здоров´я Отримувача послуг, особливостей його поведінки у соціумі, або у разі систематичного прояву з боку Отримувача послуг поведінки, яка може негативно вплинути на фізичний або психічний стан інших учасників навчального процесу. 
5.2.8. Надавач послуг має право розірвати Договір без повернення Замовнику коштів, а також без права повторно відвідувати будь-які програми школи, в разі, якщо Отримувач послуг під час дистанційного заняття буде використовувати ненормативну лексику як усну, так і письмову. Демонструвати неоднозначні жести. Транслювати на екран та надсилати в загальний чат навчальної групи фото та відео матеріали, котрі можуть образити чи психологічно травмувати інших учасників навчального процесу, можуть бути принизливими або такими, що носять расистський характер.
5.2.9. Розірвати  договір у разі застосування фізичної сили з боку Замовника чи Отримувача послуг в бік інших учасників навчального процесу, їх батьків чи будь-кого з персоналу. 
5.2.10. Надавач послуг не несе відповідальність за Отримувача послуги до початку та після закінчення занять, а також за межами навчального класу, де відбувається заняття. Графік занять Отримувача послуг відображається в сервісі My GC (
my.greencountry.com.ua).
5.2.11. Надавач послуг не несе відповідальності за особисті речі Отримувача послуги.
5.3. Обов'язки Отримувача чи Замовника послуг:
5.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
5.3.2. Дотримуватись та забезпечувати дотримання Правил поведінки під час отримання послуг.
5.3.3. Повідомити Надавача послуг про особливості здоров’я Отримувача. Замовник послуг зобов'язаний надати повну та достовірну інформацію щодо стану здоров'я Отримувача послуг. Замовник послуг повинен повідомити школу про це у письмовій формі для індивідуального пошуку рішення ситуації. Надіслати свій запит Замовник послуг може на корпоративну скриньку
[email protected].
5.3.4. У разі заподіяння матеріальної шкоди майну та устаткуванню Надавача послуг або майну та устаткуванню третіх осіб, що забезпечують частину навчального процесу Отримувача послуг з вини Замовника чи Отримувача послуг, останній зобов’язується ліквідувати усі наслідки дій, якими було заподіяно шкоду, та відшкодувати понесені Виконавцем витрати.
5.4. Права Отримувача чи Замовника:
5.4.1. Замовник чи Отримувач послуг, при реєстрації в системі MY GC (
my.greencountry.com.ua), має право в якості Логіну використовувати будь-яку довільну комбінацію, що складається з 10 цифр.
5.4.2. В разі використання Замовником чи Отримувачем послуг довільної комбінації цифр замість реально діючого мобільного номеру телефону як Логіну для входу в систему MY GC,  Замовник чи Отримувач послуг розуміють, що:
а) Замовник та Отримувач послуг несуть відповідальність за запам’ятовування даної комбінації цифр;
б) Замовник та Отримувач послуг не будуть отримувати ряд інформативних смс повідомлень від ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі», зокрема їм не надійде повідомлення про яке йде мова в п 4.3 даного Договору. В такому разі фактом обрання курсу буде вважатися дата, що зазначена у внутрішній CRM системі ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі».

  6. Порядок розрахунків

6.1. Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного курсу навчання.
6.2. Вартість навчальних матеріалів не входить у вартість освітніх послуг та оплачується додатково. Купівля навчальних матеріалів є обов'язковою, оскільки Надавач послуг не може гарантувати ефективність та результативність навчання для Отримувача послуг без використання навчальних матеріалів передбачених певним курсом.
6.3. Замовник послуг має право звернутися за поверненням придбаних навчальних матеріалів протягом 14 календарних днів з моменту їх придбання у зв'язку із припиненням навчання Отримувачем послуг, зміною курсу чи рівня. Надавач послуг може прийняти матеріали та повернути їх вартість Замовнику, якщо такі матеріали знаходяться в ідеальному стані: на них відсутні сліди використання (матеріали не пописані олівцями, ручками або іншим приладдям для письма і малювання, на них немає плям, надірваностей чи інших слідів користування). В іншому випадку, компенсація коштів не відбувається. 
6.4. Навчальні матеріали Замовник може повернути особисто у філії, в якій вони були придбані або ж надіслати Новою Поштою. Усі витрати пов'язані із пересилкою лягають на Замовника послуг.
6.5. В разі, якщо вартість обраного Замовником курсу складає більше 1000 грн. (однієї тисячі гривень), Замовник сплачує завдаток у розмірі 1000 грн. для гарантування місця в обраній групі. Після внесення завдатку за Замовником закріплюється одне місце у визначеній та узгодженій із Замовником групі (розклад групи надходить у смс). Якщо до початку занять чи після першого пробного заняття Замовник бажає розірвати Договір, незалежно від причин такого розірвання, – Надавач послуг повертає всю суму завдатку за мінусом 200 грн. (двісті грн.) за консультаційні послуги. 
6.6. Решту суми за освітні послуги та матеріали сплачуються Замовником не пізніше 2-го заняття після приєднання до курсу. В іншому випадку, вартість послуг збільшується на 5%.
6.7. В разі, якщо вартість обраного Замовником курсу складає менше 1000 грн. (однієї тисячі гривень), Замовник зобов'язаний в повному розмірі оплатити вартість навчання та вартість навчальних матеріалів протягом 3 днів після пробного заняття в обраній групі. Якщо Замовник послуг не сплачує за навчання Отримувача послуг в зазначений період, Надавач послуг обмежує доступ Отримувача послуг до системи My GC до моменту повної оплати обраного курсу.
6.8. В разі, якщо вартість обраного Замовником курсу складає 0 грн, тобто надається на безоплатній основі, наприклад, акційні заняття, курси, то Замовник не вносить жодного завдатку і отримує доступ до навчальних матеріалів виключно на період тривалості курсу/заняття. 

6.9. У випадку пізнього приєднання до обраного курсу (при наявності пропущених занять) Отримувач послуг може отримати два види компенсації: відпрацювання пропущених занять або відмінусування їх вартості від повної вартості навчального курсу.  

6.10. На період навчання Отримувач послуг отримує доступ до системи My GC на безоплатній основі. Обсяг послуг, що передбачені на певному курсі зазначені у відповідних додатках до даного Договору.                                                                                                                                                    
6.10.1. Після завершення курсу доступ до системи My GC обмежується лише базовими функціями (можливістю здійснити реєстрацію на новий курс, архівом успішності, доступом до договору публічної оферти, доступом до статей школи).
6.10.2. В системі GC Tests тривалість доступу до кожного конкретного тесту вказана безпосередньо на тесті. Після завершення терміну дії тесту повторне прикріплення протермінованих тестів в системі GC Tests коштує 100 грн. 
Тривалість повторного доступу до проходження тесту – один календарний тиждень (7 днів) від моменту активації протермінованого тесту.
Для того, щоб продовжити дію протермінованого тесту необхідно заповнити форму
http://bit.ly/3skR2Qj або звернутися до консультанта школи.
6.11. Оплата послуг через сервіс Приват24 автоматично зараховується в системі My GC і не потребує додаткового підтвердження. Даний вид оплати послуг є рекомендованим.
6.12. В разі, якщо оплата послуг здійснюється не через сервіс Приват24, а будь-яким іншим способом зазначеним на сайті
https://cutt.ly/Tmc5rH4, для ідентифікації платежу необхідно надіслати квитанцію на електронну адресу [email protected]. В темі листа необхідно зазначити ПІ та номер телефону Отримувача послуг для реєстрації платежа в системі My GC.
6.13. В разі недоукомплектування групи, Надавач послуг залишає за собою право прийняти рішення про закриття такої групи. У такому випадку Замовник може або повернути повну суму сплачену за курс, або обрати іншу групу відповідного рівня з запропонованих Надавачем послуг альтернативних груп, якщо такі передбачені розкладом на конкретний навчальний семестр. Рішення про закриття групи Надавач послуг має право прийняти протягом всього періоду набору та формування груп. В разі, якщо група закривається, Надавач послуг пропонує Замовнику альтернативні варіанти розпорядку груп з аналогічним навчальним рівнем або 100% повернення сплачених за навчання Отримувача послуг коштів.
6.14. Замовник має право достроково припинити навчання Отримувача послуг. Умови та види компенсації зазначені у відповідних додатках до даного Договору.

6.15. Датою припинення навчання вважається дата інформування школи про такий намір. Таким інформуванням може бути: 
а) письмова заява написана в одній із філій мережі Грін Кантрі та отримане письмове підтвердження про отримання такої заяви зі сторони представника Грін Кантрі;  
б) заповнення електронної
анкети-звернення
У відповідь на письмове звернення, Надавач послуг протягом 3 робочих днів розгляне запит і з Замовником зв`яжеться консультант школи, для уточнення суми та умов поверненням/заморозки коштів. Без наявності Заяви або електронної анкети-звернення, повернення/заморозка не буде вважатися проведеною і кошти сплачені за навчання будуть вважатися використаними.
6.16. Знижки, що надаються Отримувачу послуг після завершення навчального семестру не поширюються на навчальні матеріали. Знижки, акції між собою не сумуються, окрім знижки, що надається Отримувачу послуг після завершення навчального семестру. Замовник може самостійно обрати лише одну із знижок на один навчальний курс.
6.17. На програми курсів школи, що коштують менше, ніж 1500 грн. (одна тисяча п'ятсот гривень), карткові знижки не діють.
6.18. Замовник послуг має право протягом навчального процесу змінювати формат навчання з аудиторних занять на дистанційні і навпаки. Перехід може здійснюватися виключно між групами однакового навчального рівня при умові наявності вільних місць в обраній групі. Повернення в вихідну групу аналогічно можливе при наявності вільних місць. Надавач послуг не гарантує збереження місця в групі за Отримувачем послуг в разі зміни навчальної групи.
6.19. Перехід може здійснюватися за допомогою адміністраторів школи або Замовник може змінити навчальну групу через сервіс My GC  самостійно.
6.20. В разі зміни формату навчання на строк від 1 до 7 занять поспіль вартість послуг не змінюється.
6.21. Якщо Замовник послуг змінює формат навчання Отримувача послуг більше ніж на 8 занять вартість навчання переглядається наступним чином:
а) при переході з дистанційного навчання на аудиторне Замовник послуг доплачує різницю вартості курсу Надавачу послуг;
б) при переході з аудиторних занять на дистанційні Надавач послуг заморожує на рахунку Замовника послуг різницю вартості курсу з можливістю використати кошти протягом 12 місяців з дня заморозки на програми мережі або в школах Green Forest family.

6.22. В разі, якщо Замовник послуг придбав будь-який навчальний курс зі знижкою більше ніж 10% від стартової ціни навчального курсу, перерахунки вартості, що зазначені в п 6.22 п.п б не застосовуються.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.
7.2. Замовник зобов’язується вказувати достовірні дані при реєстрації.
7.3. Надавач послуг не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.
7.4. Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. Також, Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо на загальнодержавному чи місцевому рівні приймається рішення щодо закриття навчальних закладів через несприятливі погодні умови, карантин або військові дії. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.
7.5. При настанні форс мажорних обставин та обставин, що перешкоджають проведенню навчального процесу в усіх філіях Грін Кантрі, в одній конкретній філії Грін Кантрі або в певній навчальній групі/групах Надавач послуг залишає за собою право перевести аудиторні заняття в певній філії/філіях, навчальній групі/групах в формат дистанційного навчання та застосувати при такому переводі умови навчання та відпрацювання занять ідентичні до Дистанційного курсу. 
7.6. В разі, якщо обставини, що перешкоджають навчального процесу в філіях Грін Кантрі є короткостроковими, а саме: зникнення світла на нетривалий період або відсутність інтернет зв'язку з вини провайдера Інтернет мережі, Надавач послуг залишає за собою право змінити навчальний план заняття, на час проведення якого припало, вимкнення світла або зникнення інтернету. Під зміною навчального плану заняття слід розуміти проведення заняття без використання змішаної системи навчання і з використанням тільки офлайн навчальних матеріалів.
7.7. В разі переведення Отримувачів послуг, що займаються аудиторно в онлайн, Надавач послуг зобов’язується
до початку дистанційного навчання, надати доступ та інструкції з інсталяції та реєстрації, Замовнику та Отримувачу послуг, до онлайн платформи за допомогою якої проводяться заняття. Вищезазначена інформація надається Замовнику та Отримувачу послуг шляхом її розміщення в системі  My GC  (my.greencountry.com.ua).
7.8. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна сповістити іншу Сторону про настання цих обставини без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Надавач послуг залишає за собою право обрати спосіб для сповіщення Замовника послуг про настання форс мажорних обставин. Повідомлення повинне містити інформацію про оновлений розклад та формат проведення занять, а також інструкцію щодо переходу на дистанційне навчання.
7.9. Належним доказом існування обставин непереборної сили є офіційне повідомлення представників влади в ЗМІ про настання таких обставин.
7.10. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Надавача послуг від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.

 8. Права інтелектуальної власності

8.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що: 
- усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом; 
- на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Надавачу послуг.
8.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Надавачем послуг будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.
8.3. Ксерокопіювання та копіювання навчальних матеріалів на будь які носії - заборонено.

9. Порядок вирішення спорів

9.1. У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати всіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

10. Термін дії Договору

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
10.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з дня подання Заявки на отримання послуг із вивчення англійської мови.
10.3. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:
- невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, у тому числі у випадку порушення строків оплати;
- порушення Замовником правил внутрішнього розпорядку Надавача послуг;
- відмови Замовника отримувати послуги.
У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються.
10.4.  Цей Договір може бути розірваний достроково з поверненням Замовнику сплачених ним коштів за цим Договором, в разі, якщо рівень знань англійської мови Отримувача послуг не відповідає рівню обраної групи, а Надавач послуг не може запропонувати альтернативну групу, котра відповідає рівню і віку Отримувача послуг.
10.5. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.

11. Заключні положення

11.1. Цей Договір є договором приєднання.
11.2. Надавач освітніх послуг може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.
11.3. Транспортування дітей на виїзні екскурсії Надавач послуг може проводити одним із наступних видів транспорту: громадський, автобус на замовлення, таксі.
11.4.  Надавач послуг залишає за собою право проводити відео-, фото- зйомку навчального та розважального процесу за участю Отримувача послуг та використовувати відзнятий матеріал в рекламних компаніях, соціальних мережах, на власному сайті, а також для контролю та підвищення якості послуг мережі в межах, що не порушують чинне законодавство України та загальноприйняті соціальні норми. У разі, якщо Замовник заперечує проти відео- та фотозйомки дитини Замовника, Замовник інформує письмово про цей факт Надавача послуг, шляхом заповнення форми
https://bit.ly/2Uhn14H.
11.5. Надавач послуг не несе відповідальності за особисті речі Замовника та Отримувача послуги і не несе відповідальності за Отримувача послуг за межами навчальної аудиторії, а також до та після закінчення її заняття чи програми. Межі відповідальності Надавача послуг за особисті речі Отримувача послуг та Отримувача послуг під час канікулярних програм, регулюються додатком до цього Договору.
11.6. Надавач послуг не несе відповідальності за якість зв'язку зі сторони Отримувача послуг при проведенні занять дистанційно (онлайн). В разі, якщо Надавач послуг провів заняття за розкладом, а Замовник не зміг забезпечити Отримувачу послуг відповідні умови для забезпечення навчального процесу, то така послуга вважається наданою. 
11.7. Надавач освітніх послуг має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет з обов’язковим повідомленням про це Замовника, якщо на момент внесення таких змін та доповнень між Замовником та Надавачем послуг вже укладено Договір.
11.8. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину.
11.9. Замовник освітніх послуг надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизацію, зміну, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних до бази слухачів (студентів) шляхом укладення цього Договору.
11.10. Замовник освітніх послуг надає Надавачу послуг згоду на обробку персональних даних про здоров'я Отримувача послуг. Дані про здоров'я Отримувача послуг обробляються з метою належного виконання Надавачем послуг умов договору.

 12.Реквізити надавача освітніх послуг

ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі»
ЕДРПОУ 43158862
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
р/р UA603052990000026007046210850
Телефон: 0800758978
Електронна адреса для комунікації:
[email protected]

 ДОДАТОК № 1
до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови

Цей Додаток № 1 до Договору (оферти), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Додаток є офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі» (надалі – «Надавач послуг»). 
1. Надавач послуг надає послуги допоміжної освіти, пов'язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
2. Характеристика послуг: групові заняття з англійської мови за програмою курсу, розробленого Товариством з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі». Товариством з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі» пропонує як аудиторні заняття в офісах мережі, так і дистанційні групові заняття онлайн.
3. Замовник обирає один або декілька курсів та навчається за запропонованим графіком занять.
4. Вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного курсу навчання і наявних знижок в Отримувача послуг. Інформація щодо вартості зберігається в особистому кабінеті Отримувача послуг на ресурсі my.greencountry.com.ua.
5. Вартість послуг, що сплачуються із затримкою (пізніше 2-го заняття після приєднання до курсу) збільшується на 5%.
6. Інші умови Публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови, не зазначені у цьому Додатку, залишаються без змін.
7. Цей Додаток набирає чинності з моменту його акцептування Замовником і діє до моменту закінчення навчання в обраній групі, а у частині фінансових розрахунків - до повної оплати.
8. Реквізити надавачів освітніх послуг ТОВ “Мережа шкіл Грін Кантрі”:
ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі»
ЕДРПОУ 43158862
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
р/р UA603052990000026007046210850
Телефон: 0800758978
Електронна адреса для комунікації:
[email protected]

 ДОДАТОК № 2
до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови що
регулює навчання Отримувача послуг на курсі Комплексний (Повний).

Цей Додаток № 2 до Договору (оферти), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Додаток є офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі» (надалі – «Надавач послуг»). 

1. Визначення термінів

Курс Комплексний (повний) - авторський курс розроблений методичним відділом школи англійської мови Грін Кантрі, який дозволяє опрацювати всі аспекти вивчення англійської мови: аудіювання, говоріння, письмо та читання, а також дозволяє збільшити запас лексики та використовувати її у повсякденному спілкуванні, подолати мовний бар'єр, підвищити рівень розмовної англійської. Курс проводять два викладачі: український викладач та носій мови.

2. Загальні положення 

2.1. Тривалість одного навчального семестру складає 4 місяці (15 тижнів).
2.2. За один навчальний семестр Отримувач послуг може освоїти половину освітнього рівня, відповідно до європейської системи CEFR. 
2.3. Один навчальний семестр на курсі Комплексний (повний) складається із 45 групових занять (30 занять з українським викладачем та 15 з носієм мови) та 45 блоків Self Study для самостійної роботи онлайн. Тривалість одного заняття - 80 хв.
2.4. Отримувач послуг навчається в групах до 12 дітей.
2.5. В разі настання форс мажорних обставин, котрі перешкоджають проведенню групових занять в групі/на філії Отримувача послуг, усі заняття переводяться в формат дистанційного навчання у відповідності до п. 7.5 основного Договору. 

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Надавач послуг має право відмовити у зарахуванні Отримувача послуг до школи на курс Комплексний (повний) при наявності специфічних хвороб, стану здоров´я, особливостей поведінки дитини, при яких заклад не може забезпечити надання якісних послуг Отримувач послуг або іншим учасникам програми.
3.2. Отримувач послуг, що відвідує курс Комплексний (повний) має право на безкоштовне відпрацювання пропущених занять.

3.2.1. В разі, якщо Отримувач послуг пропустив підряд 2 чи більше занять з українським викладачем, він має право на безкоштовний додатковий сервіс «GC Tutor», зареєструвавшись в особистому кабінеті My GC. Сервіс полягає у безкоштовній он-лайн (Zoom) консультації вчителя (до 40 хв.) на основі попередньо виконаних Отримувачем завдань із інтерактивного підручника та Self-Studies, які знаходяться у MY GC, відповідно до пропущених занять. Викладач, що проводить безкоштовну  он-лайн консультацію не обов’язково є викладачем групи в якій навчається Отримувач послуг. Можливість скористатися безкоштовним додатковим сервісом «GC Tutor» Замовник і Отримувач послуг може з першого по сорок друге заняття курсу 43, 44 та 45 заняття не відпрацьовуються). Доступ до послуги  завершується в день завершення курсу Отримувача послуг.

3.2.2. В разі, якщо Отримувач послуг пропустив заняття з носієм мови, він має право на безкоштовні додаткові групові онлайн заняття (Zoom). Всього протягом семестру на курсі Комплексний (повний) відбувається 2 додаткові заняття з носієм мови кожне тривалістю по 80 хв. Розклад та реєстрація на заняття знаходяться в особистому кабінеті Отримувача послуг My GC. 

3.2.3. Отримувач послуг також має право відвідати аналогічне заняття з іншою групою. Можливість такого відпрацювання є виключно з групою, котра за віком та рівнем відповідає групі отримувача послуг та при наявності такої групи та вільних місць у ній. Дані відпрацювання проходять дистанційно (Zoom).

3.2.4. В разі, якщо Отримувач послуг обрав відпрацювання, що зазначені в п. 3.2.3, він не може додатково використати відпрацювання, зазначені в п. 3.2.1 та 3.2.2.

3.3. На період дії форс мажорних обставин безкоштовний додатковий сервіс «GC Tutor» працює на умовах його використання на Дистанційному курсі Комплексний (повний). 
3.4. Якщо Отримувач не вийшов на зв'язок, зареєструвавшись на безкоштовний додатковий сервіс «GC Tutor» в узгоджений час та не скасував реєстрацію, то таке заняття вважається відпрацьованим.  Скасувати відпрацювання заняття на курсі можна не пізніше, ніж за добу (24 години ) до його початку. Скасувати реєстрацію на додаткове заняття Замовник або Отримувач послуг може, заповнивши форму 
https://bit.ly/2Uhn14H або ж зателефонувати на корпоративний номер зазначений на сайті www.greencountry.com.ua. Отримувач послуг може відпрацювати пропущені заняття виключно способом та в кількості, що зазначена в п. 3.2. та 3.3. даного Додатку до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови.  
3.5. В разі настання форс мажорних обставин і переведення Отримувача послуг на дистанційне навчання у відповідності до пункту 7.5 основного договору більше ніж 8 занять, різницю вартості аудиторного і дистанційного курсів Виконавець послуг заморожує на рахунку Отримувача послуг. Данна заморозка діє лише якщо вартість аудиторних занять перевищує вартість дистанційного навчання. Правила по заморозці і подальшому використанню зазначені в пункті 4.4 даного додатку. 

4. Порядок розрахунків

4.1. Фінансові розрахунки за курс Комплексний (повний) відбуваються за умовами зазначеними в основному договорі в п. 6.1 - 6.4.
4.2. На період навчання на курсі Комплексний (повний) на один навчальний семестр Отримувач послуг у системі My GC на безоплатній основі отримує:
а) доступ до інтерактивних авторських навчальних матеріалів;
б) розширений доступ до особистого кабінету;
в) доступ до системи GC Tests.
4.3. Доступ до інтерактивних авторських навчальних матеріалів надається виключно на період навчання Отримувача послуг на курсі Комплексний (повний) на один навчальний семестр (PDF версія книг не надається). Додатковий доступ до електронної версії підручника можна отримати ще на 3 місяці за окрему плату. Детальна і актуальна інформація розміщена на сайті 
www.greencountry.com.ua.
4.4. Якщо Замовник бажає припинити навчання дитини достроково на курсі Комплексний (повний) (але не пізніше, ніж за 11  (1/4 курсу) занять до кінця курсу), Виконавець зобов’язується надати один з видів компенсації: а) в разі, якщо в групі Отимувача послуг відбулося менше, ніж 6 заняття з моменту його приєднання в групу - Надавач послуг зобов'язується відмінусувати вартість відвіданих Отримувачем занять і повернути Замовнику 90% залишку коштів; б) в разі, якщо в групі Отимувача послуг відбулося 7 і більше занять з моменту його приєднання в групу - Надавач послуг зобов'язується повернути 50% залишку коштів; в) заморозити 100% залишку коштів з можливістю розморозки впродовж одного року в будь-якій філії мережі «Грін Кантрі», «Грін Форест», «Яппі», «Project12». Заморожені кошти не можна повернути в грошовому еквіваленті. В разі, якщо Замовник послуг не використав заморожені кошти протягом 12 місяців, вони автоматично вважаються використаними і не підлягають подальшому використанню на програми мережі «Грін Кантрі», «Грін Форест», «Яппі», «Project12». Повторна заморозка здійснюватись не може. Компенсація за припинення навчання, що відбулося з ініціативи Замовника послуг пізніше, ніж 11 занять до кінця курсу не передбачено.

4.5. Повернення та Заморозка коштів проводиться від суми вартості курсу, яку Замовник послуг повинен внести на момент вирахування суми повернення/заморозки у відповідності з п. 6.6 Договору,  а не від фактично сплачених коштів.

4.6. Заморожені кошти можуть бути використані як частина оплати за повний курс чи його залишкові заняття. Якщо вартість курсу вища, ніж сума заморожених коштів - Замовник оплачує різницю. Використання заморожених коштів без доплати різниці вартості курсу не можливе.

4.7. Заморожені кошти можуть бути використані в якості частини оплати за курс Отримувача послуг або ж його рідних сестер/братів. Замовник послуг може також передати заморожені кошти будь-якій іншій дитині, котра раніше не навчалася в Грін Кантрі. Заморожені кошти не можуть бути передані іншому Отримувачу послуг за даним Договором.

4.8. В разі, якщо Замовник послуг хоче змінити курс з Комплексного (повний) на курс Комплексний (стандарт) або курс Розмовний з носіями мови, а різницю вартості курсу заморозити, перерахунок вартості навчання відбувається за умовами обраного навчального курсу, а різниця вартості навчання заморожується на рахунку Замовнику в повному обсязі. Перерахунок вартості відбувається на умовах оплати, які діяли на обраний навчальний курс в момент сплати за курс Комплексний (повний).

4.9. В разі, якщо Замовник послуг хоче змінити курс з Комплексного (повний) на курс Комплексний (стандарт) або курс Розмовний з носіями мови, перерахунок вартості навчання відбувається за умовами обраного навчального курсу, а різниця вартості навчання повертається Замовнику в повному обсязі. Перерахунок вартості відбувається на умовах оплати, які діяли на обраний навчальний курс в момент сплати за курс Комплексний (повний).
4.10. В кінці кожного навчального семестру на курсі Комплексний (повний) Отримувач послуг отримує картку-кешбек, яка надає знижку на наступні навчальні програми. 

ДОДАТОК № 3
до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови що
регулює навчання Отримувача послуг на курсі Комплексний (Стандарт).

Цей Додаток № 3 до Договору (оферти), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Додаток є офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі» (надалі – «Надавач послуг»). 

1. Визначення термінів

Курс Комплексний (стандарт) - авторський курс розроблений методичним відділом школи англійської мови Грін Кантрі, який дозволяє опрацювати всі аспекти вивчення англійської мови: аудіювання, говоріння, письмо та читання. 

2. Загальні положення 

2.1. Тривалість одного навчального семестру складає 4 місяці (15 тижнів).
2.2. За один навчальний семестр Отримувач послуг може освоїти половину освітнього рівня, відповідно до європейської системи CEFR. 
2.3. Один навчальний семестр на курсі Комплексний (стандарт) складається із 30 Self Study (системи онлайн занять) та 30 практичних групових занять із викладачем. Тривалість одного заняття - 80 хв.
2.4. Отримувач послуг навчається в групах до 12 дітей.
2.5. В разі настання форс мажорних обставин, котрі перешкоджають проведенню групових занять в групі/на філії Отримувача послуг, усі заняття переводяться в формат дистанційного навчання у відповідності до п. 7.5 основного Договору. 

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Надавач послуг має право відмовити у зарахуванні Отримувача послуг до школи на курс Комплексний (стандарт) при наявності специфічних хвороб, стану здоров´я, особливостей поведінки дитини, при яких заклад не може забезпечити надання якісних послуг Отримувач послуг або іншим учасникам програми.

3.2. Отримувач послуг, що відвідує курс Комплексний (стандарт) має право на безкоштовне відпрацювання пропущених занять.

3.2.1. В разі, якщо Отримувач послуг пропустив підряд 2 чи більше занять з українським викладачем, він має право на безкоштовний додатковий сервіс «GC Tutor», зареєструвавшись в особистому кабінеті My GC. Сервіс полягає у безкоштовній он-лайн (Zoom) консультації вчителя (до 40 хв.) на основі попередньо виконаних Отримувачем завдань із інтерактивного підручника та Self-Studies, які знаходяться у MY GC, відповідно до пропущених занять. Викладач, що проводить безкоштовну  он-лайн консультацію не обов’язково є викладачем групи в якій навчається Отримувач послуг. Можливість скористатися безкоштовним додатковим сервісом «GC Tutor» Замовник і Отримувач послуг може з першого по двадцять восьме заняття курсу (29 та 30 заняття не відпрацьовуються). Доступ до послуги  завершується в день завершення курсу Отримувача послуг.

3.2.2. Отримувач послуг також має право відвідати аналогічне заняття з іншою групою. Можливість такого відпрацювання є виключно з групою, котра за віком та рівнем відповідає групі отримувача послуг та при наявності в групі вільних місць. Дані відпрацювання проходять дистанційно (Zoom).

3.2.3. В разі, якщо Отримувач послуг обрав відпрацювання, що зазначене в п. 3.2.1, він не може додатково використати відпрацювання, зазначене в п. 3.2.2. і навпаки.

3.3. На період дії форс мажорних обставин безкоштовний додатковий сервіс «GC Tutor» працює на умовах його використання на Дистанційному курсі Комплексний (стандарт). 
3.4. Якщо Отримувач не вийшов на зв'язок, зареєструвавшись на безкоштовний додатковий сервіс «GC Tutor» в узгоджений час та не скасував реєстрацію, то таке заняття вважається відпрацьованим.  Скасувати відпрацювання заняття на курсі можна не пізніше, ніж за добу (24 години ) до його початку. Скасувати реєстрацію на додаткове заняття Замовник або Отримувач послуг може, заповнивши форму 
https://bit.ly/2Uhn14H або ж зателефонувати на корпоративний номер зазначений на сайті www.greencountry.com.ua. Отримувач послуг може відпрацювати пропущені заняття виключно способом та в кількості, що зазначена в п. 3.2. та 3.3. даного Додатку до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови.  
3.5. В разі настання форс мажорних обставин і переведення Отримувача послуг на дистанційне навчання у відповідності до пункту 7.5 основного договору більше ніж 8 занять, різницю вартості аудиторного і дистанційного курсів Виконавець послуг заморожує на рахунку Отримувача послуг. Данна заморозка діє лише якщо вартість аудиторних занять перевищує вартість дистанційного навчання. Правила по заморозці і подальшому використанню зазначені в пункті 4.4 даного додатку. 

4. Порядок розрахунків

4.1. Фінансові розрахунки за курс Комплексний (стандарт) відбуваються за умовами зазначеними в основному договорі в п. 6.1 - 6.4.
4.2. На період навчання на курсі Комплексний (стандарт) на один навчальний семестр Отримувач послуг у системі My GC на безоплатній основі отримує:
а) доступ до інтерактивних авторських навчальних матеріалів;
б) розширений доступ до особистого кабінету;
в) доступ до системи GC Tests.
4.3. Доступ до інтерактивних авторських навчальних матеріалів надається виключно на період навчання Отримувача послуг на курсі Комплексний (стандарт) на один навчальний семестр (PDF версія книг не надається). Додатковий доступ до електронної версії підручника можна отримати ще на 3 місяці за окрему плату. Детальна і актуальна інформація розміщена на сайті 
www.greencountry.com.ua.
4.4. Якщо Замовник бажає припинити навчання дитини достроково на курсі Комплексний (стандарт) (але не пізніше, ніж за 8 занять до кінця курсу), Виконавець зобов’язується надати один з видів компенсації: а) в разі, якщо в групі Отимувача послуг відбулося менше, ніж 4 заняття з моменту його приєднання в групу - Надавач послуг зобов'язується відмінусувати вартість відвіданих Отримувачем занять і повернути Замовнику 90% залишку коштів; б) в разі, якщо в групі Отимувача послуг відбулося 5 і більше занять з моменту його приєднання в групу - Надавач послуг зобов'язується повернути 50% залишку коштів; в) заморозити 100% залишку коштів з можливістю розморозки впродовж одного року в будь-якій філії мережі «Грін Кантрі», «Грін Форест», «Яппі», «Project12». Заморожені кошти не можна повернути в грошовому еквіваленті. В разі, якщо Замовник послуг не використав заморожені кошти протягом 12 місяців, вони автоматично вважаються використаними і не підлягають подальшому використанню на програми мережі «Грін Кантрі», «Грін Форест», «Яппі», «Project12». Повторна заморозка здійснюватись не може. Компенсація за припинення навчання, що відбулося з ініціативи Замовника послуг пізніше, ніж 8 занять до кінця курсу не передбачено.

4.5. Повернення та Заморозка коштів проводиться від суми вартості курсу, яку Замовник послуг повинен внести на момент вирахування суми повернення/заморозки у відповідності з п. 6.6 Договору,  а не від фактично сплачених коштів.

4.6. Заморожені кошти можуть бути використані як частина оплати за повний курс чи його залишкові заняття. Якщо вартість курсу вища, ніж сума заморожених коштів - Замовник оплачує різницю. Використання заморожених коштів без доплати різниці вартості курсу не можливе.

4.7. Заморожені кошти можуть бути використані в якості частини оплати за курс Отримувача послуг або ж його рідних сестер/братів. Замовник послуг може також передати заморожені кошти будь-якій іншій дитині, котра раніше не навчалася в Грін Кантрі. Заморожені кошти не можуть бути передані іншому Отримувачу послуг за даним Договором.
4.8. В кінці кожного навчального семестру на курсі Комплексний (стандарт) Отримувач послуг отримує картку-кешбек, яка надає знижку на наступні навчальні програми. 

ДОДАТОК № 4
до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови що регулює навчання Отримувача послуг на курсі Розмовний з носіями.

Цей Додаток № 4 до Договору (оферти), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Додаток є офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі» (надалі – «Надавач послуг»). 

1. Визначення термінів

Курс Розмовний з носіями - авторський курс розроблений методичним відділом школи англійської мови Грін Кантрі, який дозволяє збільшити запас лексики та використовувати її у повсякденному спілкуванні, подолати мовний бар'єр, підвищити рівень розмовної англійської. Заняття на курсі проводить викладач носій мови.

2. Загальні положення 

2.1. Тривалість одного навчального семестру складає 4 місяці (15 тижнів).
2.2. За один навчальний семестр Отримувач послуг може освоїти половину освітнього рівня, відповідно до європейської системи CEFR. 
2.3. Один навчальний семестр на курсі Розмовний з носіями мови складається з 15 Self Study (системи онлайн занять) та 15 практичних групових занять із викладачем носієм мови. Тривалість 1 заняття складає 80 хв. 
2.4. Отримувач послуг навчається в групах до 12 дітей.
2.5. В разі настання форс мажорних обставин, котрі перешкоджають проведенню групових занять в групі/на філії Отримувача послуг, усі заняття переводяться в формат дистанційного навчання у відповідності до п. 7.5 основного Договору. 

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Надавач послуг має право відмовити у зарахуванні Отримувача послуг до школи на курс Розмовний з носіями мови при наявності специфічних хвороб, стану здоров´я, особливостей поведінки дитини, при яких заклад не може забезпечити надання якісних послуг Отримувач послуг або іншим учасникам програми.

3.2. Отримувач послуг, що відвідує курс Розмовний з носіями має право на безкоштовне відпрацювання пропущених занять.

3.2.1. Отримувач послуг, що відвідує аудиторні заняття має право зареєструватися на безкоштовні додаткові групові онлайн заняття (Zoom) в разі пропуску занять курсу Розмовний з носіями мови. Всього протягом семестру відбувається 2 додаткові заняття кожне тривалістю по 80 хв. Розклад та реєстрація на заняття знаходяться в особистому кабінеті Отримувача послуг My GC. 

3.2.2. Отримувач послуг також має право відвідати аналогічне заняття з іншою групою. Можливість такого відпрацювання є виключно з групою, котра за віком та рівнем відповідає групі отримувача послуг та при наявності в групі вільних місць. Дані відпрацювання проходять дистанційно (Zoom).

3.2.3. В разі, якщо Отримувач послуг обрав відпрацювання, що зазначене в п. 3.2.1, він не може додатково використати відпрацювання, зазначене в п. 3.2.2. і навпаки.
3.3. На період дії форс мажорних обставин безкоштовні відпрацювання на курсі Розмовний з носіями мови відбуваються на Дистанційному курсі Розмовний з носіями мови. 
3.4. Якщо Отримувач не вийшов на зв'язок, зареєструвавшись на додаткові групові онлайн заняття курсу Розмовний з носіями мови в узгоджений час та не скасував реєстрацію, то таке заняття вважається відпрацьованим.  Скасувати відпрацювання заняття на курсі можна не пізніше, ніж за дві доби (48 годин) до його початку. Скасувати реєстрацію на додаткове заняття Замовник або Отримувач послуг може, заповнивши форму 
https://bit.ly/2Uhn14H або ж зателефонувати на корпоративний номер зазначений на сайті www.greencountry.com.ua. Отримувач послуг може відпрацювати пропущені заняття виключно способом та в кількості, що зазначена в п. 3.2. та 3.3. даного Додатку.  
3.5. Відповідальність за своєчасну реєстрацію на відпрацювання курсу лежить на Отримувачі послуг. В разі, якщо отримувач послуг не зареєструвався на додаткові групові онлайн заняття за запропонованим Виконавцем розкладом або не доєднався до них в зазначений розкладом час, іншого способу відпрацювати пропущені заняття не передбачено. 

4. Порядок розрахунків

4.1. Фінансові розрахунки за курс Розмовний з носіями мови відбуваються за умовами зазначеними в основному договорі в п. 6.1 - 6.4.
4.2. На період навчання на курсі Розмовний з носіями мови на один навчальний семестр Отримувач послуг у системі My GC на безоплатній основі отримує:
а) доступ до інтерактивних авторських навчальних матеріалів;
б) розширений доступ до особистого кабінету;
в) доступ до системи GC Tests.
4.3. Доступ до інтерактивних авторських навчальних матеріалів надається виключно на період навчання Отримувача послуг на курсі Розмовний з носіями мови на один навчальний семестр (PDF версія книг не надається). Додатковий доступ до електронної версії підручника можна отримати ще на 3 місяці за окрему плату. Детальна і актуальна інформація розміщена на сайті 
www.greencountry.com.ua.

4.4. Якщо Замовник бажає припинити навчання дитини достроково на курсі Розмовний з носіями мови (але не пізніше, ніж за 4 заняття (1/4 курсу) до кінця курсу), Виконавець зобов’язується надати один з видів компенсації: а) в разі, якщо в групі Отимувача послуг відбулося менше, ніж 4 заняття з моменту його приєднання в групу - Надавач послуг зобов'язується відмінусувати вартість відвіданих Отримувачем занять і повернути Замовнику 90% залишку коштів; б) в разі, якщо в групі Отимувача послуг відбулося 5 і більше занять з моменту його приєднання в групу - Надавач послуг зобов'язується повернути 50% залишку коштів; в) заморозити 100% залишку коштів з можливістю розморозки впродовж одного року в будь-якій філії мережі «Грін Кантрі», «Грін Форест», «Яппі», «Project12». Заморожені кошти не можна повернути в грошовому еквіваленті. В разі, якщо Замовник послуг не використав заморожені кошти протягом 12 місяців, вони автоматично вважаються використаними і не підлягають подальшому використанню на програми мережі «Грін Кантрі», «Грін Форест», «Яппі», «Project12». Повторна заморозка здійснюватись не може. Компенсація за припинення навчання, що відбулося з ініціативи Замовника послуг пізніше, ніж 4 заняття (1/4 курсу) до кінця курсу до кінця курсу не передбачено.           

4.5. Повернення та Заморозка коштів проводиться від суми вартості курсу, яку Замовник послуг повинен внести на момент вирахування суми повернення/заморозки у відповідності з п. 6.6 Договору,  а не від фактично сплачених коштів.

4.6. Заморожені кошти можуть бути використані як частина оплати за повний курс чи його залишкові заняття. Якщо вартість курсу вища, ніж сума заморожених коштів - Замовник оплачує різницю. Використання заморожених коштів без доплати різниці вартості курсу не можливе.

4.7. Заморожені кошти можуть бути використані в якості частини оплати за курс Отримувача послуг або ж його рідних сестер/братів. Замовник послуг може також передати заморожені кошти будь-якій іншій дитині, котра раніше не навчалася в Грін Кантрі. Заморожені кошти не можуть бути передані іншому Отримувачу послуг за даним Договором.
4.8. В кінці кожного навчального семестру на курсі Розмовний з носіями мови Отримувач послуг отримує картку-кешбек, яка надає знижку на наступні навчальні програми. 

ДОДАТОК № 5
до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови що регулює навчання Отримувача послуг на повному курсі “Підготовка до ЗНО”.

Цей Додаток № 5 до Договору (оферти), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Додаток є офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі» (надалі – «Надавач послуг»). 

1. Визначення термінів

Повний курс “Підготовка до ЗНО” - авторський курс розроблений методичним відділом школи англійської мови Грін Кантрі, який дозволяє опрацювати всі аспекти вивчення англійської мови: аудіювання, говоріння, письмо та читання, а також дозволяє збільшити запас лексики та використовувати її у повсякденному спілкуванні, подолати мовний бар'єр. Курс також спрямований на повторення та відпрацювання лексики та граматики, які входять до програми ЗНО з англійської мови. Відпрацювання навички письма та письмова практика відповідно до вимог та формату ЗНО тесту. Відпрацювання навичок слухання та читання відповідно до  формату завдань ЗНО тесту. Курс проводять два викладачі.

2. Загальні положення 

2.1. Тривалість одного навчального семестру складає 4 місяці (15 тижнів).
2.2. За один навчальний семестр Отримувач послуг може освоїти половину освітнього рівня, відповідно до європейської системи CEFR. 
2.3. Один навчальний семестр на Повному курсі "Підготовки до ЗНО" складається із 45 групових занять та 45 блоків Self Study для самостійної роботи онлайн. Тривалість одного заняття з вивчення загальної англійської становить - 80 хв. Тривалість одного блоку занять з підготовки до ЗНО - 2 заняття по 55 хв.
2.4. Отримувач послуг навчається в групах до 12 дітей.
2.5. В разі настання форс мажорних обставин, котрі перешкоджають проведенню групових занять в групі/на філії Отримувача послуг, усі заняття переводяться в формат дистанційного навчання у відповідності до п. 7.5 основного Договору. 

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Надавач послуг має право відмовити у зарахуванні Отримувача послуг до школи на Повному курсі "Підготовки до ЗНО" при наявності специфічних хвороб, стану здоров´я, особливостей поведінки дитини, при яких заклад не може забезпечити надання якісних послуг Отримувач послуг або іншим учасникам програми.
3.2. Отримувач послуг, що відвідує Повному курсі "Підготовки до ЗНО" має право на безкоштовне відпрацювання пропущених занять з вивчення загальної англійської. Відпрацювання спец. курсу з підготовки до ЗНО не передбачено.

3.2.1. В разі, якщо Отримувач послуг пропустив підряд 2 чи більше занять з вивчення загальної англійської, він має право на безкоштовний додатковий сервіс «GC Tutor», зареєструвавшись в особистому кабінеті My GC. Сервіс полягає у безкоштовній он-лайн (Zoom) консультації вчителя (до 40 хв.) на основі попередньо виконаних Отримувачем завдань із інтерактивного підручника та Self-Studies, які знаходяться у MY GC, відповідно до пропущених занять. Викладач, що проводить безкоштовну  он-лайн консультацію не обов’язково є викладачем групи в якій навчається Отримувач послуг. Можливість скористатися безкоштовним додатковим сервісом «GC Tutor» Замовник і Отримувач послуг може з першого по сорок друге заняття курсу 43, 44 та 45 заняття не відпрацьовуються). Доступ до послуги  завершується в день завершення курсу Отримувача послуг.

3.2.2. Отримувач послуг також має право відвідати аналогічне заняття з вивчення загальної англійської з іншою групою. Можливість такого відпрацювання є виключно з групою, котра за віком та рівнем відповідає групі отримувача послуг та при наявності такої групи та вільних місць у ній. Дані відпрацювання проходять дистанційно (Zoom).

3.2.4. В разі, якщо Отримувач послуг обрав відпрацювання, що зазначені в п. 3.2.2, він не може додатково використати відпрацювання, зазначене в п. 3.2.1 

3.3. На період дії форс мажорних обставин безкоштовний додатковий сервіс «GC Tutor» працює на умовах його використання на Дистанційному курсі Комплексний (повний). 
3.4. Якщо Отримувач не вийшов на зв'язок, зареєструвавшись на безкоштовний додатковий сервіс «GC Tutor» в узгоджений час та не скасував реєстрацію, то таке заняття вважається відпрацьованим.  Скасувати відпрацювання заняття на курсі можна не пізніше, ніж за добу (24 години ) до його початку. Скасувати реєстрацію на додаткове заняття Замовник або Отримувач послуг може, заповнивши форму 
https://bit.ly/2Uhn14H або ж зателефонувати на корпоративний номер зазначений на сайті www.greencountry.com.ua. Отримувач послуг може відпрацювати пропущені заняття виключно способом та в кількості, що зазначена в п. 3.2. та 3.3. даного Додатку до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови.  
3.5. В разі настання форс мажорних обставин і переведення Отримувача послуг на дистанційне навчання у відповідності до пункту 7.5 основного договору більше ніж 8 занять, різницю вартості аудиторного і дистанційного курсів Виконавець послуг заморожує на рахунку Отримувача послуг. Данна заморозка діє лише якщо вартість аудиторних занять перевищує вартість дистанційного навчання. Правила по заморозці і подальшому використанню зазначені в пункті 4.4 даного додатку. 

4. Порядок розрахунків

4.1. Фінансові розрахунки за Повний курс "Підготовки до ЗНО" відбуваються за умовами зазначеними в основному договорі в п. 6.1 - 6.4.
4.2. На період навчання на курсі Комплексний (повний) на один навчальний семестр Отримувач послуг у системі My GC на безоплатній основі отримує:
а) доступ до інтерактивних авторських навчальних матеріалів;
б) розширений доступ до особистого кабінету;
в) доступ до системи GC Tests.
4.3. Доступ до інтерактивних авторських навчальних матеріалів в частині занять з вивчення загальної англійської надається виключно на період навчання Отримувача послуг на Повному курсі "Підготовки до ЗНО" на один навчальний семестр (PDF версія книг не надається). Доступ до інтерактивних авторських навчальних матеріалів до спец.курсу з підготовки до ЗНО надається від моменту приєднання до групи до 20 червня (PDF версія книг не надається). Додатковий доступ до електронної версії підручника можна отримати ще на 3 місяці за окрему плату. Детальна і актуальна інформація розміщена на сайті 
www.greencountry.com.ua.
4.4. Якщо Замовник бажає припинити навчання дитини достроково на Повному курсі "Підготовки до ЗНО" (але не пізніше, ніж за 11  (1/4 курсу) занять до кінця курсу), Виконавець зобов’язується надати один з видів компенсації: а) в разі, якщо в групі Отимувача послуг відбулося менше, ніж 6 заняття з моменту його приєднання в групу - Надавач послуг зобов'язується відмінусувати вартість відвіданих Отримувачем занять і повернути Замовнику 90% залишку коштів; б) в разі, якщо в групі Отимувача послуг відбулося 7 і більше занять з моменту його приєднання в групу - Надавач послуг зобов'язується повернути 50% залишку коштів; в) заморозити 100% залишку коштів з можливістю розморозки впродовж одного року в будь-якій філії мережі «Грін Кантрі», «Грін Форест», «Яппі», «Project12». Заморожені кошти не можна повернути в грошовому еквіваленті. В разі, якщо Замовник послуг не використав заморожені кошти протягом 12 місяців, вони автоматично вважаються використаними і не підлягають подальшому використанню на програми мережі «Грін Кантрі», «Грін Форест», «Яппі», «Project12». Повторна заморозка здійснюватись не може. Компенсація за припинення навчання, що відбулося з ініціативи Замовника послуг пізніше, ніж 11 занять до кінця курсу не передбачено.

4.5. Повернення та Заморозка коштів проводиться від суми вартості курсу, яку Замовник послуг повинен внести на момент вирахування суми повернення/заморозки у відповідності з п. 6.6 Договору,  а не від фактично сплачених коштів.

4.6. Заморожені кошти можуть бути використані як частина оплати за повний курс чи його залишкові заняття. Якщо вартість курсу вища, ніж сума заморожених коштів - Замовник оплачує різницю. Використання заморожених коштів без доплати різниці вартості курсу не можливе.

4.7. Заморожені кошти можуть бути використані в якості частини оплати за курс Отримувача послуг або ж його рідних сестер/братів. Замовник послуг може також передати заморожені кошти будь-якій іншій дитині, котра раніше не навчалася в Грін Кантрі. Заморожені кошти не можуть бути передані іншому Отримувачу послуг за даним Договором.

4.8. В разі, якщо Замовник послуг хоче змінити Повний курс "Підготовки до ЗНО" на курс Комплексний (стандарт) або курс "Підготовки до ЗНО", а різницю вартості курсу заморозити, перерахунок вартості навчання відбувається за умовами обраного навчального курсу, а різниця вартості навчання заморожується на рахунку Замовнику в повному обсязі. Перерахунок вартості відбувається на умовах оплати, які діяли на обраний навчальний курс в момент сплати за Повний курс "Підготовки до ЗНО".

4.9. В разі, якщо Замовник послуг хоче змінити Повний курс "Підготовки до ЗНО" на курс Комплексний (стандарт) або курс "Підготовки до ЗНО", перерахунок вартості навчання відбувається за умовами обраного навчального курсу, а різниця вартості навчання повертається Замовнику в повному обсязі. Перерахунок вартості відбувається на умовах оплати, які діяли на обраний навчальний курс в момент сплати за Повний курс "Підготовки до ЗНО".
4.10. В кінці кожного навчального семестру на Повному курсі "Підготовки до ЗНО" Отримувач послуг отримує картку-кешбек, яка надає знижку на наступні навчальні програми. 

ДОДАТОК № 6
до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови що регулює навчання Отримувача послуг на курсі “Підготовка до ЗНО”.

Цей Додаток № 6 до Договору (оферти), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Додаток є офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі» (надалі – «Надавач послуг»). 

1. Визначення термінів

Курс “Підготовка до ЗНО” - авторський курс розроблений методичним відділом школи англійської мови Грін Кантрі, який спрямований на повторення та відпрацювання лексики та граматики, які входять до програми ЗНО з англійської мови. Відпрацювання навички письма та письмова практика відповідно до вимог та формату ЗНО тесту. Відпрацювання навичок слухання та читання відповідно до  формату завдань ЗНО тесту.

2. Загальні положення 

2.1. Тривалість одного навчального семестру складає 4 місяці (15 тижнів).
2.2. Один навчальний семестр на курсі “Підготовка до ЗНО” складається з 15 Self Study (системи онлайн занять) та 15 блоків практичних групових занять із викладачем. Тривалість одного блоку занять - 2 заняття по 55 хв.
2.3. Отримувач послуг навчається в групах до 12 дітей.
2.4. В разі настання форс мажорних обставин, котрі перешкоджають проведенню аудиторних занять в групі/на філії Отримувача послуг, усі заняття переводяться в формат дистанційного навчання у відповідності до п. 7.5 основного Договору. 

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Надавач послуг має право відмовити у зарахуванні Отримувача послуг до школи на курс “Підготовка до ЗНО” при наявності специфічних хвороб, стану здоров´я, особливостей поведінки дитини, при яких заклад не може забезпечити надання якісних послуг Отримувач послуг або іншим учасникам програми.
3.2. На курсі “Підготовка до ЗНО” відпрацювання пропущених занять не передбачено.

4. Порядок розрахунків

4.1. Фінансові розрахунки за курс “Підготовка до ЗНО” відбуваються за умовами зазначеними в основному договорі в п. 6.1 - 6.4.
4.2. На період навчання на курсі “Підготовка до ЗНО” на один навчальний семестр Отримувач послуг у системі My GC на безоплатній основі отримує:
а) доступ до інтерактивних авторських навчальних матеріалів;
б) розширений доступ до особистого кабінету;
в) доступ до системи GC Tests.
4.3. Доступ до інтерактивних авторських навчальних матеріалів надається від моменту приєднання до групи до 20 червня (PDF версія книг не надається). Додатковий доступ до електронної версії підручника можна отримати ще на 3 місяці за окрему плату. Детальна і актуальна інформація розміщена на сайті 
www.greencountry.com.ua.
4.4. Якщо Замовник бажає припинити навчання дитини достроково на курсі “Підготовка до ЗНО стандарт” (але не пізніше, ніж за 4 заняття (1/4 курсу) до кінця курсу), Виконавець зобов’язується надати один з видів компенсації: а) в разі, якщо в групі Отимувача послуг відбулося менше, ніж 4 заняття з моменту його приєднання в групу - Надавач послуг зобов'язується відмінусувати вартість відвіданих Отримувачем занять і повернути Замовнику 90% залишку коштів; б) в разі, якщо в групі Отимувача послуг відбулося 5 і більше занять з моменту його приєднання в групу - Надавач послуг зобов'язується повернути 50% залишку коштів; в) заморозити 100% залишку коштів з можливістю розморозки впродовж одного року в будь-якій філії мережі «Грін Кантрі», «Грін Форест», «Яппі», «Project12». Заморожені кошти не можна повернути в грошовому еквіваленті. В разі, якщо Замовник послуг не використав заморожені кошти протягом 12 місяців, вони автоматично вважаються використаними і не підлягають подальшому використанню на програми мережі «Грін Кантрі», «Грін Форест», «Яппі», «Project12». Повторна заморозка здійснюватись не може. Компенсація за припинення навчання, що відбулося з ініціативи Замовника послуг пізніше, ніж 4 заняття (1/4 курсу) до кінця курсу не передбачено.          

4.5. Повернення та Заморозка коштів проводиться від суми вартості курсу, яку Замовник послуг повинен внести на момент вирахування суми повернення/заморозки у відповідності з п. 6.6 Договору,  а не від фактично сплачених коштів.

4.6. Заморожені кошти можуть бути використані як частина оплати за повний курс чи його залишкові заняття. Якщо вартість курсу вища, ніж сума заморожених коштів - Замовник оплачує різницю. Використання заморожених коштів без доплати різниці вартості курсу не можливе.

4.7. Заморожені кошти можуть бути використані в якості частини оплати за курс Отримувача послуг або ж його рідних сестер/братів. Замовник послуг може також передати заморожені кошти будь-якій іншій дитині, котра раніше не навчалася в Грін Кантрі. Заморожені кошти не можуть бути передані іншому Отримувачу послуг за даним Договором.
4.8. В кінці кожного навчального семестру на курсі "Підготовка до ЗНО" Отримувач послуг отримує картку-кешбек, яка надає знижку на наступні навчальні програми. 

ДОДАТОК № 7
до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови що регулює навчання Отримувача послуг на аудиторних канікулярних програмах школи Грін Кантрі.

Цей Додаток № 8 до Договору (оферти), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Додаток є офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі» (надалі – «Надавач послуг»). 

1. Визначення термінів

Канікулярні програми - це авторські програми розроблені методичним відділом школи англійської мови Грін Кантрі спрямовані на покращення володіння англійською мовою та проведення дозвілля.

2. Загальні положення 

2.1. Канікулярні програми проходять на філіях Грін Кантрі в період загальноукраїнських шкільних канікул.
2.2. Період проведення та тривалість канікулярних програм визначається Надавачем послуг на власний розсуд. Дати проведення програми, а також варіанти розкладу для приєднання Отримувача послуг до Канікулярних програм Виконавець послуг публікує на сайті
www.greencountry.com.ua напередодні програми.
2.3. Канікулярні програми Грін Кантрі передбачені для дітей віком 6-16 років. Перебування батьків, няні чи інших дорослих представників Отримувача послуг у приміщенні школи під час проведення програми не передбачено (за винятком завчасно обговорених з адміністрацією школи ситуацій (див. основний Договір п. 5.3.3).
2.4. Замовник надає згоду/заборону на  відео- та фото- зйомку Отримувача послуг шляхом заповнення анкети або іншим шляхом встановленим Надавачем послуг. В разі, якщо Замовник послуг не надав заборону на проведення відео-, фото- зйомки, Виконавець залишає за собою право, проводити відео-, фото- зйомку навчального та розважального процесу за участю Отримувача послуг та використовувати відзнятий матеріал в рекламних компаніях, соціальних мережах та на власному сайті в межах, які не порушують чинні закони України та загальноприйняті соціальні норми.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1.Виконавець зобов’язаний:
3.1.1. Ознайомити  Замовника  з  програмою дня і  надати  повну  і достовірну інформацію щодо заходів, які передбачені обраною Замовником програмою.
3.1.2. Надати Замовнику можливість ознайомитися з Правилами внутрішнього розпорядку школи на Канікулярних програмах.
3.1.3. Забезпечити максимальне заглиблення Отримувача послуг в англомовне середовище під час канікулярних програм (окрім ситуацій, коли йдеться про безпеку Отримувача послуг та заходів, які проводять треті особи на замовлення Виконавця).
3.1.4. Організувати харчування Отримувача послуг у відповідності з умовами харчування, на обраній Замовником послуг, Канікулярній програмі.
3.1.5. Організувати надання першої домедичної допомоги (викликати швидку в разі виникнення обставин, які загрожують життю і здоров’ю Отримувача послуг).
3.1.6. Оплатити витрати на первинну допомогу Отримувачу послуг. Подальше лікування покладається на Замовника послуг.
3.2 Виконавець має право:
3.2.1. Виконавець залишає за собою право залучати третіх осіб до проведення навчального процесу.
3.2.2. Виконавець має право використовувати будь який вид транспорту (громадський транспорт, таксі, автобус) для транспортування Отримувача послуг під час Канікулярних програм. Також представники Виконавця послуг можуть супроводжувати Отримувача послуг під час пішого переміщення.
3.2.3. Відмовити Замовнику у продовженні навчання Отримувача послуг достроково, розірвати договір та повернути 75% залишку коштів, якщо Отримувач чи Замовник послуги своїми діями заважають навчальному процесу інших учнів чи порушують Правила внутрішнього розпорядку школи на Канікулярних програмах або порушують соціально прийнятні норми поведінки.
3.3 Замовник зобов’язаний:
3.3.1. Забезпечити отримувача послуг одягом, який відповідає погоді та зручний для занять і прогулянки.
3.3.2. Замовник або уповноважена особа зобов’язані засвідчити підписом факт прибуття або відбуття Отримувача послуг Канікулярної програми в Журналі прийому-видачі учасників Програми віком від 6 - 11 років, якщо Отримувач послуг приходить на заняття у супроводі дорослого. В разі, якщо Замовник не заперечує, щоб Отримувач послуг приходив на програму або йшов з неї самостійно, Замовник в письмовій формі надає про це дозвіл. 
3.3.3. Отримувач послуг віком від 11 - 16 років може самостійно залишати приміщення школи без супроводу Замовника після закінчення програми. В разі, якщо Замовник має бажання забирати Отримувача послуг, то Отримувач послуг може знаходитися в приміщенні школи до 19:00 включно. Під час перебування Отримувача послуг на філії після закінчення канікулярної програми адміністрація не несе відповідальність за Отримувача послуг.
3.3.4. У письмовій формі  повідомити школу про харчові або інші алергії Отримувача послуг. Спосіб надання такої інформації визначає додатково Надавач послуг.
3.4. Замовник має право:
3.4.1. Отримувати повну і достовірну інформацію про поведінку, рівень знань, умінь, інші освітні досягнення Отримувача послуг.
3.4.2. Ознайомитися з  програмою дня і  заходами, які передбачені програмою, а також з Правилами внутрішнього розпорядку школи.
3.5. Отримувача послуг Канікулярних програм віком від 6-11 років може забирати лише особа, яку він впізнає. В разі, якщо Замовник не бажає, щоб Отримувача послуг забирали інші особи або Замовник не має бажання, щоб конкретна третя особа забирала Отримувача послуг, дана інформація надається додатково в письмовій формі. 

4. Порядок розрахунків

4.1. Порядок оплати Канікулярних програм:
4.1.1. Замовник послуг сплачує завдаток у розмірі 1000 грн. для гарантування місця в обраній групі. Після внесення завдатку за Замовником закріплюється одне місце у визначеній та узгодженій із ним групі.
4.1.2. Повна вартість Канікулярних програм та навчальних матеріалів має бути здійснена не пізніше, ніж 24 години (1 доба) до початку програми.                                         
4.1.3. В разі, якщо оплата канікулярної програми відбувається в період дії акційних пропозицій на купівлю програм школи, сума вартості програми та навчальних матеріалів вноситься в повному розмірі з урахуванням знижки до завершення дії акції.  
4.1.4. В разі, якщо Замовник оплачує програму пізніше, ніж 72 години до її початку ( але не пізніше ніж 24 години (1 доба) до її початку), вартість програми зростає на 5%.
4.2 Якщо Замовник послуг бажає припинити отримання послуг Отримувачем або відмовитись від участі у Канікулярній програмі, порядок поверненні коштів наступний:
●    в разі, якщо після оплати за програму, Замовник вирішив відмовитися від участі в програмі, але не пізніше ніж за 8 днів до початку Програми, повертається повна сплачена сума, за виключенням 200 грн. – бронювання місця в групі за Отримувачем послуг;
●    100% від залишкової вартості програми, якщо замовник не задоволений якістю (тільки після першого дня програми та лише якщо Отримувач послуг вперше приєдналась до подібної Програми Грін Кантрі з подальшою неможливістю приєднання до канікулярних програм Грін Кантрі);
●    90% від вартості програми, при відмові від участі за 7 і менше днів до початку програми, але не пізніше ніж за 3 дні до початку програми; при відмові менше, ніж за 3 дні до початку програми - повернення складає 75% від вартості програми;
●   70 % від залишкової вартості невикористаної програми, при припиненні навчання під час програми, вартість матеріалів не повертається.
●  75 % заморозити та використати на інші програми школи ( при припиненні навчання під час програми). Заморозку можна використати протягом 12 місяців з дня написання Заяви на заморозку коштів. Заморожені кошти не можна повернути в грошовому еквіваленті. В разі, якщо Замовник послуг не використав заморожені кошти протягом 12 місяців, вони автоматично вважаються використаними і не підлягають подальшому використанню на програми школи.
Залишкова вартість рахується від дня, наступного після дня попередження виконавця про припинення навчання.
4.3. Час перебування Отримувача послуг віком від 6-11 років після завершення Канікулярної програми, додатково оплачується у розмірі 150 грн. до 30хв. запізнення і 300 грн. більше 30 хв. запізнення  (плата починає нараховуватися через 5 хв. після закінчення програми).
4.4. На період навчання на Канікулярній програмі Отримувач послуг у системі My GC на безоплатній основі отримує доступ до інтерактивних авторських навчальних матеріалів. Доступ до до інтерактивних авторських навчальних матеріалів закінчується разом із закінченням відповідної Канікулярної програми.

ДОДАТОК № 8
до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови що регулює навчання Отримувача послуг на Дистанційних курсах та програмах школи Грін Кантрі.

Цей Додаток № 9 до Договору (оферти), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Додаток є офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі» (надалі – «Надавач послуг»). 

1. Визначення термінів

Дистанційні курси - це авторські курси розроблені методичним відділом школи англійської мови Грін Кантрі, які проводяться онлайн за допомогою онлайн-платформи Zoom.

2. Загальні положення 

2.1. До дистанційних курсів відносяться наступні курси та програми Грін Кантрі: дистанційний курс Розмовний з носіями, Комплексний (повний) та Комплексний (стандарт), дистанційний курс “Підготовка до ЗНО” та дистанційний Повний курс “Підготовка до ЗНО”, дистанційні Канікулярні програми, а також пакет “Підручник + доступ до онлайн-платформи”. Цей перелік не є вичерпним. До дистанційних курсів також можуть відноситися усі курси і програми, що проводяться онлайн за допомогою сервісу Zoom.
2.2. За один навчальний семестр на курсах дистанційний курс Розмовний, Комплексний та курс Підготовки до ЗНО Отримувач послуг може освоїти половину освітнього рівня, відповідно до європейської системи CEFR. 
2.3. Один навчальний семестр складається з:

2.3.1. На дистанційному курсі Комплексний (повний) - з 45 Self Study та 45 практичних онлайн-занять із викладачем. Тривалість одного заняття - 80 хв. Заняття проходять за системою 2 викладачі: український та носій мови.
2.3.2. На дистанційному курсі Комплексний (стандарт) - з 30 Self Study та 30 практичних онлайн-занять із викладачем. Тривалість одного заняття - 80 хв. Заняття проводить український викладач.
2.3.3. На дистанційному курсі Розмовний з носієм -  15 Self Study (системи онлайн занять) та 15 практичних онлайн-занять із викладачем. Тривалість одного заняття - 80 хв. Заняття проводить носій мови.                                                                                                                                                               

2.3.4. На дистанційному Повному курсі “Підготовка до ЗНО” - з 45 Self Study та 45 практичних онлайн-занять із викладачем.. Тривалість одного заняття з вивчення загальної англійської становить - 80 хв. Тривалість одного блоку занять з підготовки до ЗНО - 2 заняття по 55 хв.
2.3.5. На дистанційному курсі “Підготовка до ЗНО” - з 15 Self Study (системи онлайн занять) та 15 практичних спарених онлайн-занять із викладачем. Тривалість одного спареного заняття - 2 заняття по 55 хв.
2.4. Тривалість дистанційних Канікулярних програм залежить від обраної програми та можливої тривалості відповідної дистанційної Канікулярної програми.
2.5. Темп та інтенсивність занять пакету “Підручник + доступ до онлайн-платформи” Замовник обирає самостійно (рекомендовано пройти навчання не менше, ніж за 2 місяці). Доступ до інтерактивних навчальних матеріалів в межах даного пакету зберігається за Замовником та Отримувачем послуг протягом 4 місяців від дня оплати.
2.6. Якщо Отримувач послуг пакету “Підручник + доступ до онлайн-платформи” проходить навчальний матеріал курсу швидше, ніж за 2 місяці, Надавач послуг залишає за собою право, в разі подальшої реєстрації на аудиторні або дистанційні заняття школи, провести з Отримувачем послуг додаткову усну співбесіду для перевірки засвоєння рівня.
2.7. Отримувач послуг навчається в групах до 12 дітей.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Надавач послуг має право розірвати договір без повернення Замовнику коштів, а також без права повторно відвідувати будь-які програми школи, в разі, якщо Отримувач послуг під час дистанційного заняття буде використовувати ненормативну лексику як усну, так і письмову. Демонструвати неоднозначні жести. Транслювати на екран та надсилати в загальний чат навчальної групи фото та відео матеріали, котрі можуть образити чи психологічно травмувати інших учасників навчального процесу, можуть бути принизливими або такими, що носять расистський характер.
3.2. В разі, якщо Отримувач послуг бажає приєднатися до одного з Дистанційних курсів і в нього є ознаки специфічних хвороб, стану здоров´я, особливостей поведінки, Замовник послуг повинен гарантувати забезпечення усіх умов для того, щоб Отримувач послуг міг безперешкодно і ефективно освоювати програму обраного курсу. В таких умовах Замовнику послуг рекомендовано забезпечити Отримувача послуг асистентом. 

 

3.3. Отримувач послуг, що відвідує курс Комплексний (повний), Комплексний (стандарт), Розмовний з носіями має право на безкоштовне відпрацювання пропущених занять.

3.3.1. В разі, якщо Отримувач послуг пропустив підряд 2 чи більше занять з українським викладачем на курсах Комплексний (повний) чи Комплексний (стандарт), він має право на безкоштовний додатковий сервіс «GC Tutor», зареєструвавшись в особистому кабінеті My GC. Сервіс полягає у безкоштовній он-лайн (Zoom) консультації вчителя (до 40 хв.) на основі попередньо виконаних Отримувачем завдань із інтерактивного підручника та Self-Studies, які знаходяться у MY GC, відповідно до пропущених занять. Викладач, що проводить безкоштовну  он-лайн консультацію не обов’язково є викладачем групи в якій навчається Отримувач послуг. Можливість скористатися безкоштовним додатковим сервісом «GC Tutor» Замовник і Отримувач послуг може з першого по двадцять восьме заняття курсу (29 та 30 заняття не відпрацьовуються). Доступ до послуги  завершується в день завершення курсу Отримувача послуг.

3.3.2. В разі, якщо Отримувач послуг пропустив заняття з носієм мови на курсах Комплексний (повний) чи курсі Розмовний з носіями, він має право на безкоштовні додаткові групові онлайн заняття (Zoom). Всього протягом семестру на курсі Комплексний (повний) відбувається 2 додаткові заняття кожне тривалістю по 80 хв. Розклад та реєстрація на заняття знаходяться в особистому кабінеті Отримувача послуг My GC. 

3.3.3. Отримувач послуг також має право відвідати аналогічне заняття з іншою групою. Можливість такого відпрацювання є виключно з групою, котра за віком та рівнем відповідає групі отримувача послуг та при наявності в групі вільних місць. Дані відпрацювання проходять дистанційно (Zoom).

3.3.4. В разі, якщо Отримувач послуг обрав відпрацювання, що зазначені в п. 3.3.3, він не може додатково використати відпрацювання, зазначені в п. 3.3.1 та 3.3.2.

3.4. Якщо Отримувач не вийшов на зв'язок, зареєструвавшись на безкоштовний додатковий сервіс «GC Tutor» в узгоджений час та не скасував реєстрацію, то таке заняття вважається відпрацьованим. Скасувати відпрацювання заняття на курсі можна не пізніше, ніж за добу (24 години) до його початку. Скасувати реєстрацію на додаткове заняття Замовник або Отримувач послуг може, заповнивши форму https://bit.ly/2Uhn14H або ж зателефонувати на корпоративний номер зазначений на сайті www.greencountry.com.ua.Отримувач послуг може відпрацювати пропущені заняття виключно способом та в кількості, що зазначена в п. 3.3. даного Додатку до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови.

3.5. Якщо Отримувач не вийшов на зв'язок, зареєструвавшись на додаткові групові онлайн заняття на дистанційному курсі Розмовний  в узгоджений час та не скасував реєстрацію, то таке заняття вважається відпрацьованим. Скасувати відпрацювання заняття на курсі можна не пізніше, ніж за дві доби (48 годин) до його початку. Скасувати реєстрацію на додаткове заняття Замовник або Отримувач послуг може, заповнивши форму https://bit.ly/2Uhn14H або ж зателефонувати на корпоративний номер зазначений на сайті www.greencountry.com.ua. Отримувач послуг може відпрацювати пропущені заняття виключно способом та в кількості, що зазначена в п. 3.3. даного Додатку до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови.   

4. Порядок розрахунків

4.1. Фінансові розрахунки за Дистанційні курси відбуваються за умовами зазначеними в основному договорі в п. 6.1 - 6.4.                                                                                                                        
4.2. На період навчання на Дистанційних курсах на один навчальний семестр Отримувач послуг у системі My GC на безоплатній основі отримує:
а) доступ до інтерактивних авторських навчальних матеріалів;
б) доступ до системи GC Tests.
4.3. Доступ до інтерактивних авторських навчальних матеріалів закінчується разом із закінченням відповідного Дистанційного курсу.
4.4. Якщо Замовник бажає припинити навчання дитини достроково на  Дистанційних курсах (але не пізніше, ніж 1/4 курсу), Виконавець зобов’язується надати один з видів компенсації: а) в разі, якщо в групі Отимувача послуг відбулося менше, ніж 4 заняття з моменту його приєднання в групу - Надавач послуг зобов'язується відмінусувати вартість відвіданих Отримувачем занять і повернути Замовнику 90% залишку коштів; б) в разі, якщо в групі Отимувача послуг відбулося 5 і більше занять з моменту його приєднання в групу - Надавач послуг зобов'язується повернути 50% залишку коштів; в) заморозити 100% залишку коштів з можливістю розморозки впродовж одного року в будь-якій філії мережі «Грін Кантрі», «Грін Форест», «Яппі», «Project12». Заморожені кошти не можна повернути в грошовому еквіваленті. В разі, якщо Замовник послуг не використав заморожені кошти протягом 12 місяців, вони автоматично вважаються використаними і не підлягають подальшому використанню на програми мережі «Грін Кантрі», «Грін Форест», «Яппі», «Project12». Повторна заморозка здійснюватись не може. Компенсація за припинення навчання, що відбулося з ініціативи Замовника послуг пізніше, ніж 1/4 курсу не передбачено.          

4.5. Повернення та Заморозка коштів проводиться від суми вартості курсу, яку Замовник послуг повинен внести на момент вирахування суми повернення/заморозки у відповідності з п. 6.6 Договору,  а не від фактично сплачених коштів.

4.6. Заморожені кошти можуть бути використані як частина оплати за повний курс чи його залишкові заняття. Якщо вартість курсу вища, ніж сума заморожених коштів - Замовник оплачує різницю. Використання заморожених коштів без доплати різниці вартості курсу не можливе.

4.7. Заморожені кошти можуть бути використані в якості частини оплати за курс Отримувача послуг або ж його рідних сестер/братів. Замовник послуг може також передати заморожені кошти будь-якій іншій дитині, котра раніше не навчалася в Грін Кантрі. Заморожені кошти не можуть бути передані іншому Отримувачу послуг за даним Договором.
4.8. В кінці кожного навчального семестру на курсах Комплексний (повний), Комплексний (стандарт), Розмовний з носіями мови та курсі "Підготовка до ЗНО" Отримувач послуг отримує картку-кешбек, яка надає знижку на наступні навчальні програми. 

ДОДАТОК № 9
до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови що регулює навчання Отримувача послуг на безкоштовних курсах, заняттях та програмах школи Грін Кантрі.

Цей Додаток № 10 до Договору (оферти), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Додаток є офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі» (надалі – «Надавач послуг»). 

1. Визначення термінів

Безкоштовні курси, заняття та програми - це авторські курси розроблені методичним відділом школи англійської мови Грін Кантрі, які проводяться на безоплатній основі. 

2. Загальні положення 

2.1. Безкоштовними можна вважати як спеціально розроблені акційні пропозиції, так і основні та дистанційні курси школи, до яких Отримувач послуг з тих чи інших причин доєднується на безоплатній основі.
2.2. Тривалість Безкоштовних курсів, занять та програм залежить від можливої тривалості відповідної послуги.
2.3. Кількісних обмежень, щодо присутності студентів на безкоштовних курсах, заняттях та програмах не передбачено.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Надавач послуг має право відмовити у зарахуванні Отримувача послуг до школи на Безкоштовні курси, заняття та програми, що відбуваються на філіях Грін Кантрі, при наявності специфічних хвороб, стану здоров´я, особливостей поведінки дитини, при яких заклад не може забезпечити надання якісних послуг Отримувач послуг або іншим учасникам програми.
3.2. Надавач послуг має право розірвати договір без права повторно відвідувати будь-які програми школи, в разі, якщо Отримувач послуг під час безкоштовного дистанційного заняття буде використовувати ненормативну лексику як усну, так і письмову. Демонструвати неоднозначні жести. Транслювати на екран та надсилати в загальний чат навчальної групи фото та відео матеріали, котрі можуть образити чи психологічно травмувати інших учасників навчального процесу, можуть бути принизливими або такими, що носять расистський характер.
3.3. В разі, якщо Отримувач послуг бажає приєднатися до одного з безкоштовних дистанційних курсів, занять або програм і в нього є ознаки специфічних хвороб, стану здоров´я, особливостей поведінки, Замовник послуг повинен гарантувати забезпечення усіх умов для того, щоб Отримувач послуг міг безперешкодно і ефективно освоювати програму обраного курсу. В таких умовах Замовнику послуг рекомендовано забезпечити Отримувача послуг асистентом. 
3.4. На Безкоштовних курсах, заняттях та програмах відпрацювання пропущених занять не передбачено.

4. Порядок розрахунків

4.1. Вартість навчання на Безкоштовних курсах, заняттях та програмах становить 0 грн.
4.2. Замовник послуг в обов'язковому порядку сплачує вартість навчальних матеріалів. Купівля навчальних матеріалів є обов'язковою, оскільки Надавач послуг не може гарантувати ефективність та результативність навчання для Отримувача послуг без використання навчальних матеріалів передбачених певним курсом.
4.3. На період навчання на Безкоштовних курсах, заняттях та програмах Отримувач послуг у системі My GC на безоплатній основі отримує доступ до інтерактивних авторських навчальних матеріалів. Доступ до інтерактивних авторських навчальних матеріалів закінчується разом із закінченням відповідних Безкоштовних курсів, занять або програм.