В договір публічної оферти внесено зміни.
Ознайомтеся, будь ласка, та прийміть умови договору.


Публічний договір
надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови

Цей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які постійно або тимчасово проживають на території України та своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі» в особі директора Ниника Руслана Дмитровича, який діє на підставі Статуту (надалі – «Надавач послуг») і укладається на наступних умовах:
 

1. Загальні положення 

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідності правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.
1.2. Послуги надаються мережею Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі». До складу мережі входять філії, що знаходяться у різних регіонах України. Для вибору філії, де планує навчатись Отримувач послуг, Замовник вказує місцезнаходження або місце проживання.
1.3. Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційному веб-сайті Надавача послуг www.greencountry.com.ua і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.
1.4. Укладення цього Договору здійснюється шляхом здійснення дій, зазначеним в пункті 1.5 Договору.
1.5. Для акцепту Договору Замовник здійснює наступні дії:
1.5.1. Здійснює ознайомлення з текстом Договору;
1.5.2. Ознайомлюється з умовами навчання у Надавача послуг;
1.5.3. Заповнює реєстраційну форму і підтверджує згоду з умовами Договору;
1.5.4. Здійснює оплату послуг у відповідності до обраного курсу та обраної групи навчання, про які йде мова в пункті 6 цього Договору.
1.5.5. Здійснює оплату за реквізитами у відповідності до обраної філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі».


2. Визначення термінів


Замовник освітніх послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, зробила акцепт його умов, і яка є батьком, матір’ю або законним представником Отримувача послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку.
Надавач освітніх послуг – Товариство з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі».
Отримувач освітніх послуг – фізична особа будь-якого віку та статі (діти, підлітки), для задоволення потреб яких Надавачем освітніх послуг надаються Освітні послуги.
Сторона та Сторони – Замовник освітніх послуг та Надавач освітніх послуг спільно та окремо.
 

3. Предмет договору


3.1. Надання послуг допоміжної освіти, пов’язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
 

4. Характеристика послуг


4.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: групові заняття (до 12 дітей) з англійської мови за програмою курсу, розробленого школою Грін Кантрі.
4.2. Замовник обирає один або декілька курсів та навчається за запропонованим графіком занять.
4.3. Обрання курсів можливо у системі My GC або безпосередньо на філії з допомогою адміністраторів. Факт обрання курсу підтверджується смс повідомленням, що надсилається на номер мобільного телефону Отримувача послуг або його представників, зазначених під час авторизації в системі.
4.4. Тривалість програми та інших послуг:
4.4.1. Початком навчання є перше заняття за розкладом групи або дата приєднання до групи, що вже розпочала навчання, а закінченням – останнє заняття за розкладом групи. Датою закінчення навчання, також, може вважатися дата написання письмової Заяви про припинення навчання.
4.4.2. Всі групи на курсах, які пропонує ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі» формуються за векторним принципом Вік+Рівень. В разі, якщо вік дитини не відповідає рівню групи, ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі» не надає послуги Замовнику та Отримувачу послуг, навіть якщо Отримувач послуг раніше відвідував програми школи. Після досягнення Отримувачем послуг віку, який відповідає рівню групи, Отримувач послуг може відновити заняття на обраному курсі.
4.4.3 Кількість занять визначається розкладом обраного курсу (курсів). Розклад обраного курсу (дати початку та закінчення занять), перелік вихідних днів, що передбачені на обраному курсі і в обраній групі фіксуються у системі My GC в розділі «Розклад та графік семестру» на ресурсі my.greencountry.com.ua. 
4.4.4. ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі» не дублює в смс повідомленнях на номер мобільного телефону Отримувача послуг або його представників, зазначених під час авторизації в системі інформацію, що зафіксована у системі My GC в розділі «Розклад та графік семестру». 

5. Права та обов’язки Сторін


5.1. Обов’язки Надавача послуг:
5.1.1. Надавач послуг зобов’язується надати якісно та в повному обсязі освітні послуги, пов’язані з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
5.2. Права Надавача послуг:
5.2.1. Надавач послуг має право не переводити Отримувача на наступний рівень, якщо рівень його знань не відповідає вимогам навчальної Програми.
5.2.2. Отримувач послуги навчається під час програми у групі, яка відповідає його віку та рівню. Якщо рівень володіння англійською не комфортний для навчання у запропонованій групі, Виконавець має право перевести дитину в іншу вікову чи рівневу групу.
5.2.3. Надавач послуг має право не допустити до занять Отримувача, якщо він з’являється на заняття з симптомами хвороб, які можуть передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом.
5.2.4. Надавач послуг має право розірвати договір достроково, або відмовити в подальшому укладанні договору, повідомивши про це Замовника письмовою Заявою, під час дії договору, або при наступному зверненні, якщо Отримувач чи Замовник послуги своїми діями заважають навчальному процесу інших учнів, порушують соціально прийнятні норми поведінки, зокрема підвищення голосу щодо третіх осіб та працівників компанії ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі», підбурюють на агресивні дії, незаконно заволодівають майном ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі» чи третіх осіб. В такому випадку Надавач послуг зобов’язаний повернути 50% залишку коштів.
5.2.5. Надавач послуг має право розірвати договір без повернення Замовнику коштів, а також без права повторно відвідувати будь-які програми школи, в разі, якщо Отримувач послуг принесе на заняття колючі, ріжучі предмети, наркотичні препарати, алкогольні або тютюнові вироби.
5.3. Обов'язки Отримувача чи Замовника послуг:
5.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
5.3.2. Дотримуватись та забезпечувати дотримання Правил поведінки під час отримання послуг.
5.3.3. Повідомити Надавача послуг про особливості здоров’я Отримувача.
5.4. Права Отримувача чи Замовника:
5.4.1. Замовник чи Отримувач послуг, при реєстрації в системі MY GC (my.greencountry.com.ua), має право в якості Логіну використовувати будь-яку довільну комбінацію, що складається з 10 цифр.
5.4.2. В разі використання Замовником чи Отримувачем послуг довільної комбінації цифр замість реально діючого мобільного номеру телефону як Логіну для входу в систему MY GC,  Замовник чи Отримувач послуг розуміють, що:
а) Замовник та Отримувач послуг несуть відповідальність за запам’ятовування даної комбінації цифр;
б) Замовник та Отримувач послуг не будуть отримувати ряд інформативних смс повідомлень від ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі», зокрема їм не надійде повідомлення про яке йде мова в п 4.3 даного Договору. В такому разі фактом обрання курсу буде вважатися дата, що зазначена у внутрішній CRM системі ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі».
5.4.3. Отримувач має право на безкоштовний додатковий сервіс «GC Tutor» в разі пропуску підряд 2-ох чи більшої к-ті занять курсу «Комплексний» (перший тиждень навчання послуга «GC Tutor» не надається), зареєструвавшись в особистому кабінеті My GC. Сервіс полягає у безкоштовній он-лайн (Zoom) консультації вчителя (до 40 хв.) на основі попередньо виконаних Отримувачем завдань із інтерактивного підручника та Self-Studies, які знаходяться у MY GC, відповідно до пропущених занять. Викладач, що проводить безкоштовну  он-лайн консультацію не обов’язково є викладачем групи в якій навчається Отримувач послуг. Можливість скористатися безкоштовним додатковим сервісом «GC Tutor» Замовник і Отримувач послуг може з третього по тридцяте заняття курсу. Доступ до послуги  завершується в день завершення курсу Отримувача послуг.
5.4.4. Отримувач має право зареєструватися на безкоштовні додаткові групові заняття в разі пропуску занять курсу «Розмовний» та «Розмовний Інтенсив». Всього протягом семестру відбувається 2 таких додаткових заняття. Розклад та реєстрація на заняття знаходяться в особистому кабінеті Отримувача послуг My GC. Додаткової можливості відпрацювання пропущених занять не передбачено.
5.4.5. Якщо Отримувач не вийшов на зв'язок, зареєструвавшись на безкоштовний додатковий сервіс «GC Tutor»/ не з’явився на додаткові групові заняття курсу «Розмовний» та «Розмовний Інтенсив» в узгоджений час та не скасував реєстрацію (за 4 год до заняття), то таке заняття вважається відпрацьованим. Скасувати реєстрацію на додаткове заняття Замовник або Отримувач послуг може, зателефонувавши на філію на якій навчається Отримувач послуг або ж зателефонувати на корпоративний номер зазначений на сайті www.greencountry.com.ua. Отримувач послуг може відпрацювати пропущені заняття виключно способом та в кількості, що зазначена в п. 5.4.3 та 5.4.4 даного Договору.  
 
6. Порядок розрахунків


6.1. Замовник сплачує завдаток у розмірі 1 000,00 грн. для гарантування місця в обраній групі. Після внесення завдатку за Замовником закріплюється одне місце у визначеній та узгодженій із Замовником групі (розклад групи надходить у смс). Якщо до початку занять чи після першого пробного заняття Замовник бажає розірвати Договір – Виконавець повертає всю суму завдатку за мінусом 100 грн. (сто грн.) за консультаційні послуги. 
6.2. Решту суми за освітні послуги та матеріали сплачуються Замовником не пізніше 2-го заняття після приєднання до курсу. В іншому випадку, вартість послуг збільшується на 5%.
6.3. Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного курсу навчання.
6.4. Вартість навчальних матеріалів (не входить у вартість освітніх послуг) та оплачується додатково.
6.5. На період навчання Замовник у системі My GC на безоплатній основі отримує:
а) доступ до електронної версії підручника;
б) доступ до особистого кабінету;
в) доступ до системи GC Tests.
6.5.1. Доступ до електронної версії підручника надається виключно на період тривання курсу. Додатковий доступ до електронної версії підручника можна отримати ще на 3 місяці за додаткову плату, яка складає 300 грн. за семестр.
6.5.2. Після завершення курсу доступ до системи My GC обмежується лише базовими функціями (можливістю здійснити реєстрацію на новий курс, архівом успішності, доступом до договору публічної оферти, доступом до статей школи).
6.5.3 В системі GC Tests тривалість доступу до кожного конкретного тесту вказана безпосередньо на тесті. Після завершення терміну дії тесту повторне прикріплення тесту в системі GC Tests коштує 100 грн./послугу. За один запит можна прикріпити один або всі пропущені тести тривалістю на 3 тижні. Для отримання повторного доступу до тестів необхідно в системі  My GC  заповнити форму «Повторне прикріплення тестів» у розділі «Додаткові заняття та події».
6.6. Оплата послуг через сервіс Приват24 автоматично зараховується в системі My GC і не потребує додаткового підтвердження. Даний вид оплати послуг є рекомендованим для оплати послуг ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі».
6.7. В разі, якщо оплата послуг здійснюється не через сервіс Приват24, а будь-яким іншим способом зазначеним на сайті www.greencountry.com.ua, для ідентифікації платежу необхідно надіслати квитанцію на електронну адресу GCschool2006@gmail.com. В темі листа необхідно зазначити ПІ та номер телефону Отримува послуг для реєстрації платежа в системі My GC.
6.8. В разі недоукомплектування групи, Надавач послуг залишає за собою право прийняти рішення про закриття такої групи. У такому випадку Замовник може або повернути повну суму бронювання (вартості курсу), або обрати іншу групу відповідного рівня з запропонованих Надавачем послуг альтернативних груп, якщо такі передбачені розкладом на конкретний навчальний семестр. Інформація про закриття групи надається адміністраторами школи в термін не пізніше, ніж сім календарних днів після планового відкриття групи. 
6.9. Якщо Замовник бажає припинити навчання дитини достроково (але не пізніше, ніж за 8 занять до кінця курсу), Виконавець зобов’язується надати один з видів компенсації: повернути 50% залишку коштів або заморозити 100% залишку коштів з можливістю розморозки впродовж одного року в будь-якій філії мережі «Грін Кантрі», «Грін Форест», «Яппі», «Project12». Заморожені кошти не можна повернути в грошовому еквіваленті. В разі, якщо Замовник послуг не використав заморожені кошти протягом 12 місяців, вони автоматично вважаються використаними і не підлягають подальшому використанню на програми  мережі «Грін Кантрі», «Грін Форест», «Яппі», «Project12».
6.10. Датою припинення навчання вважається дата подання адміністратору письмової Заяви.
6.11. В кінці кожного навчального семестру Отримувач послуг отримує індивідуальну карткову знижку еквівалентну результатами навчання. Карткова знижка передбачена лише за оцінки А, В, С, D. Карткові знижки, що надаються Отримувачу послуг після завершення навчального семестру можна використати виключно на навчальні програми школ і не поширюються на канікулярні програми та навчальні матеріали.

7. Відповідальність Сторін


7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.
7.2. Замовник зобов’язується вказувати достовірні дані при реєстрації.
7.3. Надавач послуг не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.
7.4. Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.
7.5. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цих обставини без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин і про їх можливі наслідки.
7.6. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.
7.7. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Надавача послуг від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.
7.8. У разі, якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 60-и днів, кожна із Сторін має право поставити питання про розірвання цього Договору, шляхом направлення письмового повідомлення.


8. Права інтелектуальної власності


8.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що: - усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом; - на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Надавачу послуг.
8.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Надавачем послуг будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.
8.3. Ксерокопіювання та копіювання навчальних матеріалів на будь які носії - заборонено.


9. Порядок вирішення спорів


9.1. У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати всіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.


10. Термін дії Договору


10.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
10.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з дня подання Заявки на отримання послуг із вивчення англійської мови.
10.3. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:
- невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, у тому числі у випадку порушення строків оплати;
- порушення Замовником правил внутрішнього розпорядку Надавача послуг;
- відмови Замовника отримувати послуги.
У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються.
10.4.  Цей Договір може бути розірваний достроково з поверненням Замовнику сплачених ним коштів за цим Договором, в разі, якщо рівень знань англійської мови Отримувача послуг не відповідає рівню обраної групи, а Надавач послуг не може запропонувати альтернативну групу, котра відповідає рівню і віку Отримувача послуг.
10.5. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.


11. Заключні положення


11.1. Цей Договір є договором приєднання.
11.2. Надавач освітніх послуг може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.
11.3. Транспортування дітей на виїзні екскурсії Надавач послуг може проводити одним із наступних видів транспорту: громадський, автобус на замовлення, таксі.
11.4. У випадку, якщо Замовник не заперечує відео- та фотозйомку дитини Замовника (під час заповнення анкети або в іншій письмовій формі), Надавач послуг залишає за собою право проводити відео-, фото- зйомку навчального та розважального процесу за участю Отримувача послуг та використовувати відзнятий матеріал в рекламних компаніях, соціальних мережах та на власному сайті в межах, що не порушують чинне законодавство України та загальноприйняті соціальні норми. У разі, якщо Замовник заперечує проти відео- та фотозйомки дитини Замовника, Замовник інформує письмово про цей факт Надавача послуг особисто або адміністратора Надавача послуг.
11.5. Надавач послуг не несе відповідальності за особисті речі Замовника та Отримувача послуги і не несе відповідальності за Отримувача послуг за межами навчальної аудиторії, а також до та після закінчення її заняття чи програми. Межі відповідальності Надавача послуг за особисті речі Отримувача послуг та Отримувача послуг під час канікулярних програм, регулюються положеннями додаткового договору, що укладається окремо для кожної додатково обраної програми.
11.6. Надавач освітніх послуг має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет з обов’язковим повідомленням про це Замовника, якщо на момент внесення таких змін та доповнень між Замовником та Надавачем послуг вже укладено Договір.
11.7. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину.
11.8. Замовник освітніх послуг надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизацію, зміну, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних до бази слухачів (студентів) шляхом укладення цього Договору.

12.Реквізити надавача освітніх послуг


ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі»
ЕДРПОУ 43158862
в ПАТ Приватбанк МФО 300711
р/р UA47 3007 1100 0002 6002 0526 8009 5
Телефон: (098) 334-65-36
Електронна адреса для комунікації: GCschool2006@gmail.com


 ДОДАТОК № 1
до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови


Цей Додаток № 1 до Договору (оферти), адресований фізичним особам, які постійно або тимчасово проживають на території України та своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі» в особі директора Ниника Руслана Дмитровича, який діє на підставі Статуту (надалі – «Надавач послуг») і укладається на наступних умовах:
1. Надавач послуг надає послуги допоміжної освіти, пов'язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
2. Характеристика послуг: групові заняття з англійської мови за програмою курсу, розробленого Товариством з обмеженою відповідальністю «Мережа шкіл Грін Кантрі».
3. Замовник обирає один або декілька курсів та навчається за запропонованим графіком занять.
4. Вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного курсу навчання і наявних знижок в Отримувача послуг.
5. Вартість послуг, що сплачуються із затримкою (пізніше 2-го заняття після приєднання до курсу) збільшується на 5%.
6. Інші умови Публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови, не зазначені у цьому Додатку, залишаються без змін.
7. Цей Додаток набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту закінчення навчання в обраній групі, а у частині фінансових розрахунків - до повної оплати.
8. Цей Додаток складено у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.


9. Реквізити надавача освітніх послуг:


ТОВ «Мережа шкіл Грін Кантрі»
ЄДРПОУ 43158862
в ПАТ Приватбанк МФО 300711
р/р UA47 3007 1100 0002 6002 0526 8009 5
Телефон: (098) 334-65-36
Електронна адреса для комунікації: GCschool2006@gmail.com


Філія за адресою вул. Олександрівська, 1, м. Київ:
ФОП Кравченко Катерина Олександрівна
ЄДРПОУ 3308409084
в ФІЛІЯ “РОЗРАХ.ЦЕНТР” АТ КБ Приватбанк МФО 320649 
р/р UA703206490000026000052642958


Філія за адресою просп. Голосіївський, 27, м. Київ:
ФОП Неділько Ірина Андріївна
ЄДРПОУ 3538901989
в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ Приватбанк МФО 300711
р/р UA263007110000026007052660418


Філія за адресою просп. Червоної Калини, 72, м. Львів:
ФОП Кінтер Олександра Орестівна
ЄДРПОУ 3229706845
в ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ Приватбанк МФО 325321
р/р UA683253210000026001053712695
 
Філія за адресою вул. Архітектора Артинова, 13, м. Вінниця:
ФОП Опришко Дарія Володимирівна
ЄДРПОУ 3331008106
в ФІЛІЯ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР” АТ КБ Приватбанк МФО 320649
р/р UA433206490000026001052665138