Кожен, хто вивчає англійську, має активний словниковий запас і значно ширший неактивний, який ми могли б застосовувати, але чомусь боїмося чи не хочемо приділяти йому увагу. У ньому часто й залишаються числа англійської мови, які ми всі знаємо, але не використовуємо.

У цій статті ми детально розповімо про цифри англійською, розглянемо правила як їх вимови та вживання, щоб тобі простіше згадувати їх у розмовах.

Перший десяток чисел – це основа, яку знають усі, але не зайвим буде повторити:

 • One – [vʌn] – 1
 • Two – [tuː] – 2
 • Three – [θriː] – 3
 • Four – [fɔː] – 4
 • Five – [faɪv] – 5
 • Six – [sɪks] – 6
 • Seven – [‘sev(ə)n] – 7
 • Eight – [eɪt] – 8
 • Nine – [naɪn] – 9
 • Ten – [ten] – 10

Із більшості чисел першого десятка утворюються наступні цифри. Якщо eleven і twelve не схожі на one і two, то починаючи з 13 ми просто додаємо до числівника суфікс -teen. Все дуже просто:

 • Eleven – [ɪ’lev(ə)n] – 11
 • Twelve – [twelv] – 12
 • Thirteen – [θɜː’tiːn] – 13
 • Fourteen – [ˌfɔː’tiːn] – 14
 • Fifteen – [ˌfɪf’tiːn] – 15
 • Sixteen – [ˌsɪk’stiːn] – 16
 • Seventeen – [ˌsev(ə)n’tiːn] – 17
 • Eighteen – [ˌeɪ’tiːn] – 18
 • Nineteen – [ˌnaɪn’tiːn] – 19

І невеликий виняток із правил: цифри 13 і 15 змінюються на письмі та у вимові:

 • 13 – thirteen
 • 15 – fifteen

Коли йдеться про десятки, ми використовуємо суфікс -ty. Складені числівники пишуться через дефіс. Ось повний список:

 • Twenty – [‘twentɪ] – 20
 • Twenty-one – [ˌtwentɪ’vʌn] – 21
 • Twenty-two – [ˌtwentɪ’tuː] – 22
 • Twenty-three – [ˌtwentɪ’θriː] – 23
 • Twenty-four – [ˌtwentɪ’ fɔː] – 24
 • Twenty-five – [ˌtwentɪ’ faɪv] – 25
 • Twenty-six – [ˌtwentɪ’ sɪks] – 26
 • Twenty-seven – [ˌtwentɪ’ sev(ə)n] – 27
 • Twenty-eight – [ˌtwentɪ’ eɪ’t] – 28
 • Twenty-nine – [ˌtwentɪ’ naɪn’] – 29

 

 • Thirty – [‘θɜːtɪ] – 30
 • Thirty-one – [‘θɜːtɪ vʌn] – 31
 • Thirty-two – [‘θɜːtɪ tuː] – 32
 • Thirty-three – [‘θɜːtɪ θriː] – 33
 • Thirty-four – [‘θɜːtɪ fɔː] – 34
 • Thirty-five – [‘θɜːtɪ faɪv] – 35
 • Thirty-six – [‘θɜːtɪ sɪks] – 36
 • Thirty-seven – [‘θɜːtɪ sev(ə)n] – 37
 • Thirty-eight – [‘θɜːtɪ eɪ’t] – 38
 • Thirty-nine – [‘θɜːtɪ naɪn’] – 39

 

 • Forty – [‘fɔːtɪ] – 40
 • Forty-one – [‘fɔːtɪ vʌn] – 41
 • Forty-two – [‘fɔːtɪ tuː] – 42
 • Forty-three – [‘fɔːtɪ θriː] – 43
 • Forty-four – [‘fɔːtɪ fɔː] – 44
 • Forty-five – [‘fɔːtɪ faɪv] – 45
 • Forty-six – [‘fɔːtɪ sɪks] – 46
 • Forty-seven – [‘fɔːtɪ sev(ə)n] – 47
 • Forty-eight – [‘fɔːtɪ eɪ’t] – 48
 • Forty-nine – [‘fɔːtɪ naɪn’] – 49

 

Цифри та числа англійською мовою з транскрипцією

 

 • Fifty – [‘fɪftɪ] – 50
 • Fifty-one – [‘fɪftɪ vʌn] – 51
 • Fifty-two – [‘fɪftɪ tuː] – 52
 • Fifty-three – [‘fɪftɪ θriː] – 53
 • Fifty-four – [‘fɪftɪ fɔː] – 54
 • Fifty-five – [‘fɪftɪ faɪv] – 55
 • Fifty-six – [‘fɪftɪ sɪks] – 56
 • Fifty-seven – [‘fɪftɪ sev(ə)n] – 57
 • Fifty-eight – [‘fɪftɪ eɪ’t] – 58
 • Fifty-nine – [‘fɪftɪ naɪn’] – 59

 

 • Sixty – [‘sɪkstɪ] – 60
 • Sixty-one – [‘sɪkstɪ vʌn] – 61
 • Sixty-two – [‘sɪkstɪ tuː] – 62
 • Sixty-three – [‘sɪkstɪ θriː] – 63
 • Sixty-four – [‘sɪkstɪ fɔː] – 64
 • Sixty-five – [‘sɪkstɪ faɪv] – 65
 • Sixty-six – [‘sɪkstɪ sɪks] – 66
 • Sixty-seven – [‘sɪkstɪ sev(ə)n] – 67
 • Sixty-eight – [‘sɪkstɪ eɪ’t] – 68
 • Sixty-nine – [‘sɪkstɪ naɪn’] – 69

 

 • Seventy – [‘sev(ə)ntɪ] – 70
 • Seventy-one – [‘sev(ə)ntɪ vʌn] – 71
 • Seventy-two – [‘sev(ə)ntɪ tuː] – 72
 • Seventy-three – [‘sev(ə)ntɪ θriː] – 73
 • Seventy-four – [‘sev(ə)ntɪ fɔː] – 74
 • Seventy-five – [‘sev(ə)ntɪ faɪv] – 75
 • Seventy-six – [‘sev(ə)ntɪ sɪks] – 76
 • Seventy-seven – [‘sev(ə)ntɪ sev(ə)n] – 77  
 • Seventy-eight – [‘sev(ə)ntɪ eɪ’t] – 78
 • Seventy-nine – [‘sev(ə)ntɪ naɪn’] – 79

 

 • Eighty – [‘eɪtɪ] – 80
 • Eighty-one – [‘eɪtɪ vʌn] – 81
 • Eighty-two – [‘eɪtɪ tuː] – 82
 • Eighty-three – [‘eɪtɪ θriː] – 83
 • Eighty-four – [‘eɪtɪ fɔː] – 84
 • Eighty-five – [‘eɪtɪ faɪv] – 85
 • Eighty-six – [‘eɪtɪ sɪks] – 86
 • Eighty-seven – [‘eɪtɪ sev(ə)n] – 87
 • Eighty-eight – [‘eɪtɪ eɪ’t] – 88
 • Eighty-nine – [‘eɪtɪ naɪn’] – 89

 

 • Ninety – [‘naɪntɪ] – 90
 • Ninety-one – [‘naɪntɪ vʌn] – 91
 • Ninety-two – [‘naɪntɪ tuː] – 92
 • Ninety-three – [‘naɪntɪ θriː] – 93
 • Ninety-four – [‘naɪntɪ fɔː] – 94
 • Ninety-five – [‘naɪntɪ faɪv] – 95
 • Ninety-six – [‘naɪntɪ sɪks] – 96
 • Ninety-seven – [‘naɪntɪ sev(ə)n] – 97
 • Ninety-eight – [‘naɪntɪ eɪ’t] – 98
 • Ninety-nine – [‘naɪntɪ naɪn’] – 99

 

 • A hundred / one hundred – [vʌn‘hʌndrəd] – 100
 • Two hundred and two/ two hundred two – [tuː] ‘hʌndrəd tuː]] – 202 
 • Five hundred and twenty-eight – [faɪv ‘hʌndrəd twentɪ eɪ’t] – 528
 • One thousand – [vʌn] [‘θauz(ə)nd] – 1 000
 • One million – [vʌn] [‘mɪljən] – 1 000 000
 • Two million – [tuː ‘mɪljən] – 2 000 000

 

Цифри та числа англійською мовою з транскрипцією - 2

 

Числівники в англійській, як і в українській, поділяються на кількісні (cardinal) та порядкові (ordinal).

Першу групу – кількісні – ми вже розібрали. Це one, two, five тощо.

 • Three hundred and sixty-six days, six hours and twenty-three minutes were enough for me to forget her. – Мені знадобилось триста шістдесят шість днів, шість годин і двадцять три хвилини, щоб забути про неї.

 • She arrived at eleven o’clock. – Вона приїхала о сьомій годині.

 • Six divided by three gives two. – Шість поділити на три буде два.

 • There are thirty-three species of these lizards in the world. – У світі налічується тридцять три види таких ящірок.

Зараз ми перейдемо до більш цікавої групи та розглянемо правила утворення порядкових числівників в англійській.

Перед порядковими числівниками ми ставимо артикль the, а до них додаємо суфікс -th. Не підходять під ці правила лише числа «перший», «другий» та «третій». Дивимося на прикладах:

 • One – the first [fɜːst] – перший
 • Two – the second [‘sek(ə)nd] – другий
 • Three – the third [θɜːd] – третій
 • Four – the fourth [fɔːθ] – четвертий
 • Five – the fifth [fɪfθ] – п’ятий
 • Six – the sixth [sɪksθ] – шостий
 • Seven – the seventh [‘sev(ə)nθ] – сьомий
 • Eight – the eighth [eɪtθ] – восьмий
 • Nine – the ninth [naɪnθ] – дев’ятий
 • Ten – the tenth [tenθ] – десятий
 • Eleven – the eleventh [ɪˈlevnθ]– одинадцятий
 • Twelve – the twelfth [twelfθ] – дванадцятий
 • Thirteen – the thirteenth [ˌθɜːˈtiːnθ] – тринадцятий
 • Fourteen – the fourteenth [ˌfɔːˈtiːnθ] – чотирнадцятий
 • Fifteen – the fifteenth [fɪfˈtiːnθ] – п’ятнадцятий
 • Sixteen – the sixteenth [ˌsɪksˈtiːnθ] – шістнадцятий
 • Seventeen – the seventeenth [ˌsevnˈtiːnθ] – сімнадцятий
 • Eighteen – the eighteenth [ˌeɪˈtiːnθ] – вісімнадцятий
 • Nineteen – the nineteenth [ˌnaɪn’tiːnθ] – дев’ятнадцятий

А тепер подивимося, як змінюються складені порядкові числівники – 21, 25 тощо:

 • Twenty-one – the twenty first [ˌtwentɪ fɜːst] – двадцять перший
 • Twenty-two – the twenty second [ˌtwentɪ[‘sek(ə)nd] – двадцять другий
 • Twenty-three – the twenty third [ˌtwentɪ θɜːd] – двадцять третій
 • Twenty-four – the twenty fourth [ˌtwentɪ fɔːθ] – двадцять четвертий
 • Twenty-five – the twenty fifth [ˌtwentɪ fɪfθ] – двадцять п’ятий
 • Twenty-six – the twenty sixth [ˌtwentɪ sɪksθ] – двадцять шостий
 • Twenty-seven – the twenty seventh [ˌtwentɪ‘sev(ə)nθ] – двадцять сьомий 
 • Twenty-eight – the twenty eighth [ˌtwentɪ eɪtθ] – двадцять восьмий
 • Twenty-nine – the twenty ninth [ˌtwentɪ naɪnθ] – двадцять дев’ятий

За таким же принципом утворюються й інші числа:

 • Thirty – the Thirtieth [ˈθɜːtɪəθ] – тридцятий
 • Forty – the Fortieth [ˈfɔːtɪəθ] – сороковий
 • Fifty – the Fiftieth [ˈfɪftɪəθ] – п’ятдесятий 
 • Sixty – the Sixtieth [ˈsɪkstɪəθ] – шістдесятий
 • Seventy – the Seventieth [ˈsevəntɪəθ] – сімдесятий 
 • Eighty – the Eightieth [ˈeɪtɪəθ] – вісімдесятий
 • Ninety – the Ninetieth [ˈnaɪntɪəθ] – дев’яностий

 

Для кращого розуміння потрібен контекст, тому подивимося на приклади вживання порядкових числівників в англійській.

 • It was the third day in this sunny paradise. – Минав третій день у цьому сонячному раю.

 • In the mousetrap came a fifth mouse. – П'ята миша потрапила в мишоловку.

 • This was their fourth album, it was called Led Zeppelin Four. – Це був їхній четвертий альбом, він називався Led Zeppelin Чотири.

При використанні дробових чисел в англійській мові в першій частині йде кількісний числівник, а в другій – порядковий:

 • 1/5 – one fifth – одна п'ята
 • 1/6 – one sixth – одна шоста
 • 7/8 – seven eighth – сім восьмих

Коли перед дробом йде ціле число, дріб англійською пишемо через дефіс:

 • 3 7/8 – eight and seven-eighth – три цілих та сім восьмих
 • 5 1/4 –  five and one-fourth – п'ять цілих та одна четверта

Ключ до запам'ятовування цифр англійською – у постійному тренуванні. Одна з найдієвіших вправ – це слухати цифри та записувати їх за спікером. При цьому теж промовляй цифри вголос, так ти швидше запам'ятаєш їх і попрактикуєш усне мовлення.

 

Тетяна Жирко

 

Дата публікації: 22 серпня 2022