Present Simple можна радше назвати first simple, оскільки саме з цього часу відкривається світ граматики англійської мови з її прямим порядком слів, тривалим та завершеним аспектом, активним та пасивним станом. Та не будемо забігати наперед і спробуємо дати всебічний огляд Present Simple та розглянути особливості його вживання. І навіть якщо здається, що дитина вже повністю вивчила цей час на курсах англійської для дітей, у цій статті 100% знайдеться те, на що варто звернути увагу. Поїхали!

Як утворюється Present Simple?

 1. Стверджувальна форма Present Simple

В англійській мові підмет (хто, що) завжди стоїть у реченні перед присудком (що робить). Якщо в українській ми узгоджуємо закінчення дієслова, тобто присудка, з підметом (вона працює, ми працюємо, вони працюють), то в англійській все значно простіше: ми додаємо закінчення -s, -es лише в одному випадку – з третьою особою однини – і тут немає винятків.

 

Особа

Однина

Множина

І

I read blogs

I study the Japanese language

We read blogs

We study the Japanese language

ІІ

You read blogs

You study the Japanese language

You read blogs

You study the Japanese language

ІІІ

He/ she/ it reads blogs

He/ she/ it studies the Japanese language

They read blogs

They study the Japanese language

 

 1. Заперечна форма Present Simple

Заперечна форма утворюється за допомогою допоміжного дієслова do або does і частки not (скорочено – don’t і doesn’t) та основного дієслова. Багато хто не розуміє, що означає «допоміжне». Насправді, це коротке дієслове, але воно не має перекладу і вживається для утворення заперечної або питальної форми певного часу. В англійській мові кожен час має своє допоміжне дієслово. 

 

Особа

Однина

Множина

І

I don’t read blogs

I don’t study the Japanese language

We don’t read blogs

We don’t study the Japanese language

ІІ

You don’t read blogs

You don’t study the Japanese language

You don’t read blogs

You don’t study the Japanese language

ІІІ

He/ she/ it doesn't read blogs

He/ she/ it doesn’t study the Japanese language

They don’t read blogs

They don’t study the Japanese language

 

 1. Питання у Present Simple

Питання можуть бути загальними (можна відповісти так або ні) та спеціальними (потрібно дати інформативну відповідь: кількість, час, місце, тривалість, причина тощо). Для утворення і першого і другого нам знову потрібне допоміжне дієслово do або does, але вживати ми його будемо перед підметом.

 

Загальне питання

(General question)

Спеціальне питання 

(Special question)

Do you eat fast food?

Does your daughter eat fast food?

 

Do you work at the weekend?

Does your husband work at the weekend?

 

Do you have any pets?

Does he have any pets?

How often do you eat fast food?

How often does your daughter eat fast food?

 

Why do you work at the weekend?

Why does your husband work at the weekend?

 

How many pets do you have?

How many pets does he have?

 

 

Слід звернути увагу на спеціальні питання з прийменником. На відміну від української чи російської, в англійській мові він буде залишатися біля дієслова або в кінці, а не на початку запитання. Порівняйте:

 • Who do you go to the cinema with? – З ким ти ходиш в кіно?
 • What company does he work for? – На яку компанію він працює?
 • What do you usually talk about? – Про що ви зазвичай говорите?
 1. Дієслово «бути» у Present Simple

Залізне правило англійської мови – спочатку підмет, а потім присудок. За цим принципом будуються всі речення. Наче все зрозуміло, проте підвох у тому, що присудок має бути завжди. Що це значить? Навіть якщо в українській мові ми можемо опустити дієслово «є», замінивши його на тире, то в англійській мові дієслово to be не можна викинути з речення. У Present Simple to be вживається в трьох формах: am, is, are, – залежно від підмета у реченні.

Зверніть увагу:

 • I am worried because of my presentation. – Я (є) схвильований через свою презентацію.
 • This information is confidential. – Ця інформація (є) конфіденційна.
 • He is usually tired at the end of week. – Він (є) зазвичай стомлений в кінці тижня.

У заперечній формі нам не потрібні do або does, а лише not:

 • She isn’t very angry with you. – Вона не (є) зла на тебе.
 • I’m not American. – Я не (є) американець.
 • We aren’t from Poland. – Ми не (є) з Польщі.

Утворення стверджувальної, заперечної та питальної форми в англійській мові відбувається за чіткими правилами, винятків тут немає. А от щодо вживання цього часу не все так просто. Present Simple вивчається як на початковому рівні, так і на просунутому. Нижче наведені основні випадки вживання цього часу, і це свого роду тест на визначення рівня мови. Якщо ви активно використовуєте Present Simple у всіх наведених ситуаціях, вітаємо – ваш рівень С1-С2.

 

Усе про Present Simple від Elementary до Advanced

8 випадків вживання Present Simple 

 1. Ми вживаємо цей час для опису звичок чи діяльності, яка є звичайною. З Present Simple часто використовуються маркери часу always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never:

 • She never eats fish. – Вона ніколи не їсть рибу.
 • My parents wake up at 6 a.m. every morning. – Мої батьки прокидаються о 6 щоранку.
 • I sometimes drink instant coffee in the morning. – Я інколи п'ю розчинну каву вранці.
 1. Present Simple описує події, що повторюються з певною регулярністю:

 • Every summer we go hiking or travel in Europe. – Щоліта ми йдемо в похід або подорожуємо Європою.
 • It rains heavily here in September. – У вересні тут йдуть сильні дощі.
 • In Ukraine school finishes at the end of May. – В Україні школа закінчується в кінці травня.
 1. Present Simple вживається для опису загальновідомих фактів чи закономірностей:

 • Light travels at almost 300,000 kilometres per second. – Світло рухається зі швидкістю майже 300 000 кілометрів за секунду. 
 • All planets revolve around the Sun. – Усі планети обертаються навколо Сонця.
 • Iron expands when heated. – Залізо розширюється при нагріванні.
 1. Теперішній неозначений час вживається з розкладами, і часто речення означає майбутню подію:

 • A new semester starts next month. – Новий семестр починається наступного місяця.
 • The train leaves at 17:01. – Потяг відправляється о 17:01.
 • My plane departs this evening. – Мій літак відлітає цього вечора.
 1. Ми вживаємо Present Simple в складнопідрядних умовних реченнях першого типу після сполучників if, unless, after, when, before, as soon as, until:

 • If I get this promotion, we’ll be able to move house. – Якщо я отримаю підвищення, ми зможемо переїхати.
 • As soon as I receive the offer, I’ll forward it to you. – Щойно я отримаю пропозицію, я перешлю її тобі.
 • Before you go, please, remember to turn off the light. – Перш ніж ти підеш, не забудь вимкнути світло.
 1. В англійській мові є певна група дієслів (non-action verbs), які завжди використовуються в Present Simple і не можуть використовуватися в тривалому чи завершеному аспекті:

 • And now I want to tell you the truth. – А зараз я хочу розповісти тобі правду.
 • I don’t understand what he is saying because of his accent. – Я не розумію, що він говорить, через його акцент.
 • I need some cash urgently, but I can’t find an ATM. – Мені терміново потрібна готівка, але я не можу знайти банкомат.
 1. Якщо ви прочитали про шість випадків вживання Present Simple і досі не дивувалися, то зараз увага: теперішній неозначений час вживається в розповідях про минулі послідовні події, наприклад, у художній літературі, в анотаціях до книжок чи в анекдотах. Цей стилістичний прийом, до речі, характерний не лише англійській мові, але використовується і українськими авторами:

 • I was sitting in the room the other day when suddenly he comes up to me and tells me he has something important to tell me. – Я сиділа в кімнаті одного дня, коли раптом він підходить до мене і говорить, що має сказати щось важливе.
 • A chicken goes into a café and asks for a drink of lemonade... – Курка заходить до кафе і просить лимонад...
 1. І ще один цікавий випадок вживання Present Simple замість минулого – це заголовки статей у газетах та журналах:

 • WHO approves Chinese Covid vaccine. – ВООЗ затвердила китайську вакцину від Covid. 
 • Obama wins presidential election. – Обама виграв президентські вибори.
 • US comedian dies aged 92. – Американський комік помер у 92 роки.

Усе про Present Simple від Elementary до Advanced - 2

Найпоширеніші помилки у вживанні Present Simple

 1. Найчастіше студенти забувають додавати закінчення третьої особи однини до дієслова. Підмет третьої особи однини може бути виражений як займенником, так і іменником, а тому -s, -es у присудку обов'язкова в обох випадках.

Неправильно: My boss play golf every Saturday.
Правильно: My boss plays golf every Saturday.

 1. Ми не додаємо закінчення -s, -es до модальних дієслів.

Неправильно: He cans play the guitar.
Правильно: He can play the guitar.

 1. Також для утворення заперечної і питальної форми з деякими модальними словами нам не потрібні допоміжні do/does, ми просто додаємо not до модального дієслова.

Неправильно: He doesn’t can speak French. You don’t must turn left here. You don’t should worry about it.
Правильно: He can’t speak French. You mustn’t turn left here. You shouldn’t worry about it.

 1. У Present Simple дієслово може бути як допоміжним, так і смисловим (у значенні робити, виконувати, займатися) в одному реченні. 

Неправильно: I don’t any sport. She doesn’t the cooking.
Правильно: I don’t do any sport. She doesn’t do the cooking.

 1. Закінчення -s, -es додається до присудка лише один раз. Тобто якщо у реченні є складений дієслівний присудок, то -s, -es додається лише до першого дієслова.

Неправильно: Our boss wants to introduces new procedures. She makes me learns this text by heart.
Правильно: Our boss wants to introduce new procedures.She makes me learn this text by heart.

 1. Помилкове вживання заперечення am not, isn’t, aren’t замість don’t, doesn’t.

Неправильно: I am not work in the office. She isn’t dance tango.
Правильно: I don’t work in the office. She doesn’t dance tango.

 1. У Present Simple дієслово have у третій особі однини змінюється на has.

Неправильно: She haves a summer house in France.
Правильно: She has a summer house in France.

 

Використовуйте Present Simple правильно і пам’ятайте, що помилки не робить лише той, хто не вивчає англійську!

 

Віталіна Калініченко

 

Дата публікації: 29 червня 2021