Мережа шкіл "Грін Кантрі" затверджує програму підвищення кваліфікації педагогів під назвою "Інноваційні підходи та методики викладання".


Додаток 1: Скан-копії програма підвищення кваліфікації "Інноваційні підходи та методики викладання";


Додаток 2: Реєстр сертифікатів.

 

Програма підвищення кваліфікації педагогів ТОВ "Мережа шкіл Грін Кантрі"

Підґрунтя: Постанова КМУ №800, Постанова КМУ №1133, Статут організації.

Розробник програми: навчально-методичний центр мережі шкіл англійської мови "Грін Кантрі".

Інформація про розробника/ів: навчально-методичний центр школи “Грін Кантрі” забезпечує методичну-тренінгову підтримку для викладачів мережі, що навчають більше 4 тисяч учнів щодоку. Протягом року відбувається більше 20 внутрішніх тренінгів та воркшопів. 
НМЦ школи “Грін Кантрі” є розробниками серій книг для вивчення англійської мови “24 Easy Steps”, “Notes by Green Country”,  які мають двокомпонентну структуру та доповнюються інтерактивною онлайн-платформою.
Окрім того має ряд успішних проєктів виконаних у партнерстві з ГС “Освіторія”, а саме - курс вебінарів “Підготовка до ЗНО”, онлайн-курс  “Ізі ЗНО” ( в партнерстві з EdEra), а також активна участь у підготовці уроків для проєкту “Всеукраїнська школа онлайн”.   


ПІП упорядника/ці/ів програми, посада: Кравченко Катерина Олександрівна, керівниця відділу авторських матеріалів мережі шкіл Грін Кантрі.

Найменування програми:  Інноваційні підходи та методики викладання.

Мета: підвищення рівня професійної діяльності педагогів та набуття нових ідей щодо сучасних підходів та методик викладання; надання учасникам інструментів щодо продуктивного застосування нових можливостей у використанні цифрових технологій та в організації менеджменту класом.

Напрям (згідно пункту 15 Положення №800)
 
·      Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);
·      Мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність.

Обсяг (тривалість): 18 академічних годин.


Форма: дистанційна.


Перелік компетентностей:

 •  Навчально-пізнавальна компетентність;
 • Комунікативна компетентність;
 • Ціннісно-смислова компетентність;
 • Загальнокультурна компетентність;
 • Мовна;
 • Цифрова.


Зміст програми:
 
Модуль 1. Сучасні підходи та методики викладання.

 1. Змішане навчання. Концепція "Перевернутий урок";
 2. Навчання soft-скілам;
 3. Предметно-мовне інтегроване навчання. Проєктні технології в навчанні.

Модуль 2. Менеджемент класом.

 1. Впровадження та підтримка рутини в класі. Правила та дисципліна;
 2. Мотивація у навчанні;
 3. Побудова та підтримка хороших взаємовідносин з учнями.

Модуль 3. Цифрові технології у навчанні.

 1. Онлайн сервіси та додатки;
 2. Дистанційне навчання. Адаптування матеріалів під онлайн формат;
 3. Викладання в низькотехнологічному класі. 


Очікувані результати:
 
Знання й розуміння:

 • сутності змішаного навчання, концепції “Перевернутий урок ” та інтегрованого навчання; педагогічних стратегій формування ключових компетенцій; 
 • стратегій організації управління класом;
 •  загального педагогічного потенціалу цифрових інструментів. 

Уміння:

 • розвивати навички, які відповідають за успішну взаємодію в команді під час розв’язання будь-якого завдання;
 • втілювати проєктні технології;
 • застосовувати цифрові інструменти та адаптувати матеріали під онлайн формат;
 • впроваджувати  сучасні підходи щодо мотивації, правил та поведінки учасників навчального процесу.

Диспозиції (цінності, ставлення): 

 • розуміння ролі сучасних навчальних концепцій у сучасному світі, 
 • рефлексія власної професійної практики,
 • готовність до змін, гнучкість;
 • постійний професійний розвиток.

Викладачі:
Михайлова Юлія, Федів Дара, Сухецька Ірина, Павлюс Марія, Літинська Тетяна, Коршунова Аліна. 

 

 

 

Дата публікації: 17 травня 2021