Мережа шкіл "Грін Кантрі" затверджує програму підвищення кваліфікації педагогів під назвою "Перевернутий урок. Створення авторських матеріалів".

Додаток 1: Скан-копії програми підвищення кваліфікації "Strategies for Effective ESL Teaching"

Додаток 2: Реєстр сертифікатів

 
Програма підвищення кваліфікації педагогів ТОВ "Мережа шкіл Грін Кантрі"
 
Підґрунтя: Постанова КМУ №800, Постанова КМУ №1133, Статут організації.
 
Розробник програми: навчально-методичний центр мережі шкіл англійської мови "Грін Кантрі".
 
Інформація про розробника/ів: навчально-методичний центр школи “Грін Кантрі” забезпечує методичну-тренінгову підтримку для викладачів мережі, що навчають більше 4 тисяч учнів щороку. Протягом року відбувається більше 20 внутрішніх тренінгів та воркшопів. 
 
НМЦ школи “Грін Кантрі” є розробниками серій книг для вивчення англійської мови “24 Easy Steps”, “Notes by Green Country”,  які мають двокомпонентну структуру та доповнюються інтерактивною онлайн-платформою.
 

Окрім того має ряд успішних проєктів виконаних у партнерстві з ГС “Освіторія”, а саме  курс вебінарів “Підготовка до ЗНО”, онлайн-курс  “Ізі ЗНО” (у партнерстві з EdEra), а також активна участь у підготовці уроків для проєкту “Всеукраїнська школа онлайн”. 

ПІП упорядника/ці/ів програми, посада: Кравченко Катерина Олександрівна, керівниця відділу авторських матеріалів мережі шкіл Грін Кантрі.
 
Найменування програми: Strategies for Effective ESL Teaching.
 
Мета: підвищення рівня професійної діяльності педагогів та набуття нових ідей щодо сучасних підходів та методик викладання; надання учасникам інструментів щодо продуктивного застосування нових можливостей у використанні цифрових технологій та в організації менеджменту класом.
 
Напрям (відповідно до пункту 15 Положення №800):
 • Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);
 • Мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність.

Обсяг (тривалість): 10 академічних годин.

Форма: Дистанційна.

Перелік компетентностей:

 • Навчально-пізнавальна компетентність
 • Комунікативна компетентність
 • Ціннісно-смислова компетентність
 • Загальнокультурна компетентність
 • Мовна
 • Цифрова

Зміст програми

Модуль 1.
Teaching reading to ESL young learners.

 1. Methods and resources for teaching reading to ESL young learners.
 2. Phonics games and videos for reading activities.
 3. Fun teaching ideas and tips.

Модуль 2.
Making grammar lessons fun and effective

 1. The aim of a grammar class, necessary stages of learning grammar
 2. Clarification stage
 3. Practice and Feedback
 4. Production and assessing the result
 5. Fun activities for practicing grammar

Модуль 3.
Teaching speaking to ESL students. Practical tips

 1. Speaking as a skill and as a language practice
 2. Staging of a typical TBL speaking lesson
 3. Speaking activities
 4. Accuracy vs fluency
Модуль 4.
Creative tasks and projects. Group work online
 1. Creativity and its importance for esl learning.
 2. Productive project tasks (features, examples, benefits for students).
 3. Group work (how to organize group work effectively - some tips).
 4. Tools for collaborative project work online (Google Docs, Google Slides, Jamboard, Classroomscreen, Padlet etc).
Модуль 5.
Grabbing and holding student's attention.
 1. Attention span of different age groups of students.
 2. Making classes balanced (settling and stirring activities).
 3. Planning interaction patterns for a lesson.
 4. Active learning.
 5. Attention grabbers
 
Очікувані результати

Знання й розуміння:

 • педагогічних стратегій формування ключових мовних навичок (зокрема reading, speaking);
 • стратегія побудови граматичного уроку;
 • типи підходів у ESL-викладанні;
 • проєкт  як стадія уроку “production”;
 • збалансований урок (settling and stirring activities).

Уміння:

 • користуватись ефективними стратегіями при плануванні уроків (зокрема Reading, Speaking та Grammar Lessons)*
 • розвивати навички, які відповідають за успішну взаємодію в команді під час розв’язання будь-якого завдання;
 • втілювати проєктні технології;
 • застосовувати цифрові ресурси та онлайн-платформи в навчальному процесі;
 • використовувати прийоми з привертання та втримування уваги учнів.

Диспозиції (цінності, ставлення):

 • розуміння ролі сучасних навчальних концепцій у сучасному світі,
 • рефлексія власної професійної практики,
 • готовність до змін, гнучкість,
 • постійний професійний розвиток.

​Тренери: Боднар Юлія, Бойко Юлія, Ольховик Марія, Коваль Ольга.

Дата публікації: 1 травня 2022