Мережа шкіл "Грін Кантрі" затверджує програму підвищення кваліфікації педагогів під назвою "Innovative approaches and methods in teaching ESL lessons".

 
Додаток 1: Скан-копії програми підвищення кваліфікації "Innovative approaches and methods in teaching ESL lessons".
 
Додаток 2: Реєстр сертифікатів.
 

Програма підвищення кваліфікації педагогів ТОВ "Мережа шкіл Грін Кантрі"

Підґрунтя: Постанова КМУ №800, Постанова КМУ №1133, Статут організації.

Розробник програми: навчально-методичний центр мережі шкіл англійської мови “Грін Кантрі”.

Інформація про розробника/ів: навчально-методичний центр школи “Грін Кантрі” забезпечує методичну-тренінгову підтримку для викладачів мережі, що навчають більше 4 тисяч учнів щороку. Протягом року відбувається більше 20 внутрішніх тренінгів та воркшопів. 

НМЦ школи “Грін Кантрі” є розробниками серій книг для вивчення англійської мови “24 Easy Steps”, “Notes by Green Country”,  які мають двокомпонентну структуру та доповнюються інтерактивною онлайн-платформою.

Окрім того має ряд успішних проєктів виконаних у партнерстві з ГС “Освіторія”, а саме - курс вебінарів “Підготовка до ЗНО”, онлайн-курс  “Ізі ЗНО” (в партнерстві з EdEra), а також активна участь у підготовці уроків для проєкту “Всеукраїнська школа онлайн”.

ПІП упорядника/ці/ів програми, посада: Кравченко Катерина Олександрівна, керівниця відділу авторських матеріалів мережі шкіл Грін Кантрі.

Найменування програми: Innovative approaches and methods in teaching ESL lessons.

Мета: Підвищення рівня професійної діяльності педагогів та набуття нових ідей щодо сучасних підходів та методик викладання; надання учасникам інструментів щодо продуктивного застосування нових можливостей у використанні цифрових технологій та в організації менеджменту класом.

Напрям (відповідно до пункту 15 Положення №800):

 • Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);
 • Мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність.

Обсяг (тривалість): 12 академічних годин.

Форма: Дистанційна.

Перелік компетентностей:

 • Навчально-пізнавальна компетентність
 • Комунікативна компетентність
 • Ціннісно-смислова компетентність
 • Загальнокультурна компетентність
 • Мовна
 • Цифрова

Зміст програми

Модуль 1.
Blended learning. Flipped lessons. 

 1. Blended learning - history.
 2. Online resources and technology in the classroom.
 3. Traditional lesson framework.
 4. Flipped lesson framework.
 5. How to start a flipped classroom framework at school.

Модуль 2. 
Using online platforms and digital services in the studying process. 

 1. Use of technology in the classroom. Is it a necessity or a trend?
 2. How to convert to online: class journal and online testing.
 3. Make it fun: 
  *competitive games (kahoot, quizizz, quizlet, bamboozle, educaplay)
  *collaborative tools (google docs, PPTx, padlet)
  *other useful resources (ISLcollective, wordwall)
 4. Our story: mygreencountry and booyya.

Модуль 3.  
Students centered learning.

 1. Main principles and features of SCL.
 2. Difference between SCL and TCL.  
 3. Useful tools for implementing SCL:
  *seating arrangement 
  *strategies for reducing TTT 
  *checking activities in a student centered way 
  *eliciting rather than explaining
 4. Tips: How to make your first lesson student-centered?

Модуль 4. 
Teaching in a mixed-ability class.

 1. What constitutes a mixed-ability class? Advantages and disadvantages of a mixed-ability class.  
 2. Different types of learners (considering their level of English, needs, learning styles, and pace of learning) and how to engage them all equally in the learning process. 
 3. Teaching techniques to use while working in a mixed-ability class (conducting a needs analysis, developing student self-awareness, grouping students, ranging tasks for classwork and homework, adapting instructions, and giving proper correction).
 4. Peer-teaching (its advantages and strategies). 
 5. Adapting materials (golden rules to consider while planning a lesson for a mixed-ability class). Supporting vs extending. 
 6. How a flipped-classroom approach benefits a mixed-ability class.

Модуль 5. 
Teach more with less (extending activities, reusing resources, focusing on quality rather on quantity (games/activities)).

 1. Lagom and use of resources. 
 2. Extending activities.
 3. Reasons, ideas and practice. 
 4. Independent learning.
 5. How to develop independent learners.

Модуль 6. 
Approaches to teaching ESL.

 1. Main approaches to teaching ESL.
 2. Pros and cons of deductive та inductive learning. 
 3. PPP, TBL and PBL, their advantages and disadvantages. 
 4. Practical tools on how to use these approaches in the class.

Очікувані результати

Знання й розуміння:

 • змісту та сутності змішаного навчання, концепції “Перевернутий урок”; 
 • педагогічних стратегій формування ключових компетенцій; 
 • поняття “Students centered lesson";
 • типів підходів у ESL-викладанні.

Уміння:

 • розвивати навички, які відповідають за успішну взаємодію в команді під час розв’язання будь-якого завдання;
 • втілювати проєктні технології;
 • застосовувати цифрові ресурси та онлайн-платформи в навчальному процесі;
 • впроваджувати  сучасні підходи у роботі з різнорівневими класами.

Диспозиції (цінності, ставлення): 

 • розуміння ролі сучасних навчальних концепцій у сучасному світі, 
 • рефлексія власної професійної практики,
 • готовність до змін, гнучкість,
 • постійний професійний розвиток.

Викладачі: Михайлова Юлія, Федів Дара, Павлюс Марія, Коршунова Аліна.

Дата публікації: 15 жовтня 2021