Випускники, які планують складати ЗНО з іноземної мови, знають про важливість правильної підготовки до іспиту. Адже від неї залежить не лише рівень мови на момент іспиту, а й упевненість у своїх силах, готовність до особливостей зовнішнього незалежного оцінювання та, як наслідок, високий бал. Ефективна підготовка до ЗНО не обмежується шкільними заняттями і, як правило, включає навчання на спеціалізованих курсах плюс самостійну практику.

Зміст

1. Особливості ЗНО з іноземної мови 

1.1. Структура іспиту

1.2. ЗНО з англійської

1.3. ЗНО з іспанської

1.4. ЗНО з німецької

1.5. ЗНО з французької

2. Підготовка до ЗНО: курси онлайн та офлайн

2.1. Ідеальні підготовчі курси

2.2. Курси підготовки до ЗНО з англійської мови від Green Country

3. Самостійна підготовка до іспиту

3.1. Покращуємо навичку читання

3.2. Як прокачати аудіювання

3.3. Особливості розділу «Використання мови»

3.4. Як підвищити навички письма іноземною мовою

3.5. Підготовка до ЗНО: помилки учнів

3.6. Лайфхаки з підготовки та складання іспиту

Завдяки широкій різноманітності курсів з підготовкою до ЗНО учень з будь-яким рівнем знань та завантаженістю зможе підібрати для себе оптимальний варіант для навчання. Це можуть бути онлайн- та офлайн-програми, індивідуальні заняття або групові класи. Крім того, такі курси можуть відрізнятись за тривалістю, бути інтенсивними, комплексними, проходити у вихідні дні. Ідеально, якщо випускник готується в школі на уроках, завчасно розпочав додаткове навчання на курсах та самостійно прокачує мову. Нижче розглянемо структуру іспиту, особливості кожної частини, лайфхаки, які допоможуть отримати бажаний бал на ЗНО з іноземної мови.

А поки що пропонуємо відео, яке не втратило своєї актуальності.

 

Особливості ЗНО з іноземної мови 

У ЗНО з англійської, іспанської, французької та німецької мов чітко визначена структура та система оцінювання, відведений час на виконання всіх завдань, конкретні дедлайни з реєстрації та вимоги до учасників. Ця інформація доступна на офіційному сайті іспиту в розділі, що відповідає потрібній мові. Там же можна знайти матеріали для підготовки: теми та граматичний мінімум, які перевірятимуться, тренувальні та минулорічні варіанти іспиту. Обов'язково використовуй їх під час підготовки до ЗНО. Чітко визначені норми дають можливість випускнику заздалегідь ознайомитися з особливостями тестування, оцінити свій поточний рівень знання та визначити слабкі сторони для відпрацювання, по-друге, знайти ефективну стратегію підготовки.

На ЗНО з іноземної мови перевірятимуться такі навички:

 • розуміння на слух, читання та вміння працювати з різножанровими текстами;
 • письмові навички (уміння писати прості зв'язні тексти на певні теми, викладати свою точку зору письмово);
 • уміння обробляти почуту/прочитану інформацію та використовувати її для різних потреб;
 • знання певної лексики та граматики, вміння використовувати їх залежно від контексту.

Іспит для кожної мови має свій певний перелік тем та вимог до знань граматики, які також можна знайти на офіційному порталі іспиту. Відпрацювати їх на практиці під час підготовки до ЗНО можна за допомогою офіційних посібників, тренувальних та минулорічних варіантів оцінювання.

 

Підготовка до ЗНО з іноземної мови: як отримати високий бал

Програми курсів з підготовкою до ЗНО дозволяють прокачати необхідну граматику та теми, які можуть потрапити на іспит

Структура іспиту

ЗНО з іноземної мови складається із 4 частин (загалом 59 завдань). На їх виконання відводиться 150 хвилин. Під час оцінювання перевірятиметься:

 • розуміння мови на слух (аудіювання) (16 завдань);
 • читання (22 завдання);
 • використання мови (20 завдань);
 • письмові навички (1 завдання відкритої форми).

Сам іспит складається з таких типів завдань:

 • вибір однієї правильної відповіді;
 • визначення правильності/неправильності твердження про зміст прослуханого/прочитаного (крім французької);
 • встановлення відповідності (крім французької мови);
 • заповнення пропусків у тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами з наведених варіантів;
 • розгорнута письмова відповідь.

Програма ЗНО з іноземної мови містить вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників, а також конкретизує, що має знати та вміти випускник навчального закладу у межах тематичних розділів.

Учаснику ЗНО можуть потрапити на іспит тексти на такі теми як сім'я, харчування, література, харчування, музика, спорт, подорожі, наука, шкільне життя, житло та інші. Список необхідної лексики та конкретизацію тем можна знайти у програмі ЗНО. Там є список необхідної граматики. Докладніше про кожен іспит розповімо нижче.

ЗНО з англійської

Під час підготовки до ЗНО з англійської насамперед необхідно орієнтуватися на офіційні вимоги. Про тематику текстів ми вже писали, а зараз залишимо орієнтовні вимоги до граматики:

 • вміння працювати з модальними дієсловами;
 • знання правил використання займенників, прийменників та сполучників;
 • використання артиклів;
 • знання граматичних правил для іменників, прикметників, числівників, дієслів та прислівників.

Конкретні теми перевірки можна знайти на офіційному сайті ЗНО в розділі підготовчих матеріалів для англійської мови.

ЗНО з іспанської

Іспанська мова має свої особливості, тому вимоги до граматики та використання лексики до неї інші. Очікується, що випускник вміє:

 • працювати з родом, одниною та множиною іменника;
 • використовувати означений і неозначений артиклі;
 • застосовувати правила використання займенників, прийменників та сполучників;
 • застосовувати правила для прикметників, числівників, дієслів та прислівників.

ЗНО з німецької

При підготовці до ЗНО з німецької мови необхідно повторити граматичні правила для:

 • іменників, дієслів, прислівників, прикметників, числівників;
 • використання займенників та прийменників.

Детальний перелік можна знайти на порталі з підготовкою до ЗНО.

ЗНО з французької

Свої особливості підготовки до ЗНО має французька мова. Під час опрацювання граматичної частини слід приділити увагу:

 • правилам для іменників, дієслів, прикметників, числівників, прислівників;
 • особливостям використання артиклів, займенників, прийменників та сполучників;
 • правилам роботи з Restriction, La condition, L'hypothese, Le regret та Phrase.

Важливо не просто зазубрити правила зі списку, а навчитися застосовувати їх на практиці та залежно від контексту. Також не забувай вивчати винятки з правил, особливості використання слів та фраз.

Підготовка до ЗНО: курси онлайн та офлайн

Як ми вже зазначали вище, велика різноманітність курсів із підготовкою до ЗНО дозволяє випускнику будь-якої миті почати готуватися, вписати навчання у свій завантажений графік. Кожен випадок є унікальним, тому підбирати програму необхідно з урахуванням особливостей випускника та його поточного рівня іноземної. Одному учневі достатньо буде підготуватися до формату ЗНО та освіжити знання, іншому підняти свій рівень до необхідного.

Ідеальні підготовчі курси

Кожна школа іноземної має свій підхід та стратегію підготовки до ЗНО, але поєднує їхню орієнтованість на структуру іспиту та вимоги, що виставляються до випускників. Залежно від курсу учень зможе досягти різних цілей: підняти поточний рівень іноземної, ознайомитись із форматом зовнішнього незалежного оцінювання, прокачати певну навичку для іспиту. При вчасній підготовці можна встигнути:

 • опрацювати велику кількість різноманітних вправ із ЗНО;
 • покращити навичку аудіювання, читання, використання мови та письма;
 • поповнити словниковий запас та попрактикувати правила граматики, необхідні для іспиту;
 • навчитися рівномірно використовувати час, відведений на ЗНО.

Перед початком навчання учню запропонують пройти пробне тестування, щоб визначити поточний рівень та ознайомитись із форматом іспиту. Це дозволить підібрати оптимальну групу та стратегію підготовки до ЗНО, зафіксувати стартовий результат, щоб надалі відслідковувати прогрес. Також це допоможе визначити прогалини у знаннях та вправах, які викликають найбільше проблем. Крім того, випускник отримає перелік необхідних матеріалів для підготовки, додаткові ресурси для самостійного навчання. А досвідчені викладачі поділяться лайфхаками з підготовки та процесу тестування.

Курси підготовки до ЗНО з англійської мови від Green Country

Школа англійської мови для дітей Green Country пропонує кілька програм підготовки до ЗНО. У них зібрано досвід випускників, які успішно склали іспит, проаналізовано поширені помилки, зроблено акценти на складних типах вправ. Учні можуть пройти один із таких курсів:

 • інтенсив (30 занять, двічі на тиждень) – насичена програма з відпрацюванням завдань зі структури іспиту, інтерактивні завдання на платформі 24ES;

 • повний курс (45 занять, тричі на тиждень) – підготовка розбита на дві частини. Одне заняття (110 хв) спрямоване на підготовку до ЗНО, ще два (80 хв) – на покращення загальної англійської. Такий підхід дозволяє учню прокачати поточний рівень мови, відпрацювати вправи із ЗНО, вивчити структуру іспиту, навчитися контролювати свій час на виконання кожного блоку;

 • спецкурс у вихідні (15 занять, 1 раз на тиждень) – для школярів з рівнем англійської В1/В2.

 

Підготовка до ЗНО з іноземної мови: як отримати високий бал - 2

 

Курси можна пройти онлайн та офлайн. Навчання проходить на інтерактивній навчальній платформі 24ES, де доступні навчальні матеріали, вправи та тестування, особистий кабінет My GC. Там випускник зможе стежити за своєю успішністю та контролювати процес підготовки до ЗНО. Багато лайфхаків та тематичних матеріалів можна знайти у соціальних мережах школи. Наприклад, на ютуб-каналі Green Country є добірка відео з порадами щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської.

Самостійна підготовка до іспиту

Як ми вже зазначали, ефективна підготовка до ЗНО включає і самостійне навчання. Це не тільки виконання домашніх завдань та регулярна робота із пробними варіантами іспиту, але й використання додаткових ресурсів. Нижче розглянемо, як готуватися до кожної частини іспиту, та поділимося корисними порадами.

Покращуємо навичку читання

Блок перевірки навички читання дозволяє визначити, наскільки учасник ЗНО вміє працювати з різножанровими текстами: розуміти сенс, визначати тему, виділяти ключові та другорядні деталі, використовувати цю інформацію для пошуку правильної відповіді зі списку запропонованих, встановлювати відповідності. Поліпшити цю навичку допомагає регулярна практика читання текстів на теми, які визначені та доступні у відкритому доступі на офіційному порталі іспиту.

Тематичні тексти доступні у великій кількості у підготовчому посібнику, тренувальних та минулорічних варіантах ЗНО. Важливо не просто читати різні тексти англійською, а й вчитися працювати з ними. Чи не зациклюватися на перекладі кожного слова, а навчитися розуміти суть написаного. Намагайся подумки переказувати зміст прочитаного рідною мовою, виписуй і запам'ятовуй стійкі вирази, граматичні та лексичні конструкції, особливості використання слів та словосполучень залежно від контексту.

Як прокачати аудіювання

Блок завдань на перевірку аудіювання дозволяє оцінити не так навичку випускника розуміти окремі слова та висловлювання, як уміння вловити суть тексту, використовувати почуте для різних цілей. Завдання ускладнює той факт, що спікери, яких ти чуєш на аудіо, мають свій акцент, вимову та темп мовлення. Цей момент необхідно враховувати під час підготовки до ЗНО. Слухай тексти на різні теми та з різними спікерами. Під час прослуховування роби нотатки, вчися виділяти головну та другорядну інформацію, ключові деталі.

Практикувати навичку можна за допомогою тренувальних та минулорічних варіантів тесту, а також подкастів, аудіокниг, коротких тематичних роликів. Лайфхаки для проходження аудіювання на ЗНО:

 • спочатку прочитай запитання та варіанти відповідей до них;
 • під час прослуховування роби нотатки, записуй основні факти, ключові слова;
 • не зациклюйся на перекладі кожного слова – твоє завдання зрозуміти суть та виділити необхідні деталі;
 • шукай синоніми – не завжди варіант відповіді, у якому зустрічаються слова з тексту, є правильним, орієнтуйся за змістом почутого;
 • перевіряй себе – ще раз прочитай запитання і звір його зі своїми позначками.

 

Підготовка до ЗНО з іноземної мови: як отримати високий бал - 3

Під час підготовки до ЗНО працюй із пробними варіантами іспиту, регулярно відстежуй свій прогрес, швидкість виконання завдань

Особливості розділу «Використання мови»

Під час підготовки до ЗНО не слід забувати про розділ іспиту, який націлений на перевірку вміння використовувати мову. Вправи дозволяють перевірити словниковий запас та знання граматики. Включи у свою програму підготовки вивчення та повторення ідіом, стійких виразів, фразових дієслів, правильне використання частин мови. Не забувай про синоніми та антоніми до слів. Як і з будь-яким блоком ЗНО, підготуватися до частини «Використання мови» допоможуть ті самі офіційні посібники та тематичні матеріали. Крім того, ти самостійно можеш прокачати цю навичку. Регулярно читай різножанрові тексти, слухай аудіо іноземною мовою, запам'ятовуй, у яких ситуаціях використовуються конструкції та вирази.

Як підвищити навички письма іноземною мовою

Мабуть, розділ Writing один із найскладніших, тому що він одночасно перевіряє лексичний запас, знання правил граматики, вміння викладати думки на письмі, використовувати висловлювання та фрази. Під час підготовки до ЗНО необхідно буде писати багато текстів на різні теми. З кожним текстом вдосконалюй свої навички:

 • формулюй основний зміст до початку письма;
 • склади для себе універсальні конструкції, які можна буде використовувати в тексті будь-якого жанру;
 • у ході написання тексту зупиняйся та перечитуй написане. Твій текст має бути послідовним, зрозумілим, без води. Крім того, його треба перевірити на наявність граматичних та орфографічних помилок.

Підготовка до ЗНО: помилки учнів

Навіть завчасна підготовка до ЗНО на спеціальних курсах та самостійно не вбереже від помилок. Кожен випадок унікальний і варіантів помилок безліч, але ми ділимося найпоширенішими, яких варто уникати:

 • не затягуй із підготовкою до ЗНО. Навіть якщо ти на 100% упевнений(а) у своїх знаннях іноземної, варто почати займатися не за пару тижнів. Адже іспит має свої особливості та структуру, тому, як мінімум, необхідно ознайомитися з нею та потренувати швидкість проходження. Прикро втратити бали через те, що ти не зрозумів(ла), чого від тебе хочуть у конкретному завданні, або відведеного часу виявилося замало;

 • не ігноруй пробні та тренувальні тести. Ми вже неодноразово писали про важливість їх використання, але ще раз нагадаємо, що вони допомагають розібратися з особливостями ЗНО та зрозуміти, що вимагається від учасника;

 • не зациклюйся тільки на пробних тестах. Вони безумовно важливі, з їх допомогою ти тренуєшся, щоб потім комфортніше почуватися під час іспиту. Вони допомагають оцінити поточні знання та слабкі сторони, але не допомагають заповнити прогалини, розширити лексичну та граматичну базу. Тому займатися необхідно різноманітно, працювати над своїми слабкими моментами, а не просто студіювати тести;

 • не відкладай на потім складні тобі аспекти іспиту. Визначити, які завдання та теми викликають у тебе найбільшу складність, допоможуть пробні тести. Насамперед зверни увагу на них і почни працювати над покращенням. Чим довше ти відкладаєш їхнє опрацювання, тим більше накопичується таких моментів і менше залишається бажання з ними працювати. Або просто може не вистачить часу, щоби пропрацювати всі складнощі. Тому краще поступово проясняти незрозумілі моменти на курсах чи самостійно;

 • не зазубрюй слова та правила граматики. Бездумне заучування не допоможе коректно виконати вправи. Важливо вміти застосовувати лексику та граматику залежно від контексту. Тому при підготовці до ЗНО відпрацьовуй нові знання на практиці, запам'ятовуй особливості та винятки із правил.

 

Підготовка до ЗНО з іноземної мови: як отримати високий бал - 4

Ефективна підготовка до ЗНО включає навчання на спеціальних курсах і самостійну практику

Лайфхаки з підготовки та складання іспиту

ЗНО з іноземної мови проводиться вже не перший рік, тому випускники цього року не будуть першопрохідцями. А це означає, що окрім навчальних матеріалів, у тебе на руках козир у вигляді лайфхаків та порад від тих, хто успішно склав цей іспит. Багато хто з викладачів курсів іноземної теж застали необхідність складати ЗНО, тому не лише допоможуть покращити знання, а й поділяться своїм досвідом. Ми зібрали деякі поради, які допоможуть при складанні ЗНО:

 • уважно прочитай інструкції до проходження іспиту та умови завдань. Вони містять важливу інформацію і знижують ризик припуститися помилки через неуважність або неправильне розуміння умов;

 • не гай час на складні завдання. Якщо одразу не можеш відповісти, пропусти це завдання і повернися до нього після легших і зрозуміліших;

 • не намагайся перекласти кожне слово під час читання або прослуховування текстів. Зациклюючись виключно на перекладі, ти можеш не тільки втратити час, але й пропустити суть почутого чи написаного, ключові деталі;

 • під час написання твору дотримуйся логічної структури. Викладай думки зрозуміло, не перестрибуй з думки на думку, веди розповідь послідовно. Не витрачай час на метафори і складні звороти. Краще використовувати прості речення, але в яких є стовідсоткова впевненість з погляду граматики та лексики.

Не забувай зберігати спокій та впевненість у своїх силах під час ЗНО. У тебе були регулярні заняття, тренувальні варіанти, прокачування слабких сторін – ти точно впораєшся. Бажаємо успіхів на ЗНО!

 

Юліана Віхневич

 

Дата публікації: 4 лютого 2022