Ми живемо у неймовірні часи: технології розвиваються, медицина вдосконалюється, а нові відкриття робляться мало не щодня. Зроблене колись набуває нового функціоналу зараз – адаптується.

Наприклад, не так давно винайдений біонічний протез руки, що має анатомічний дизайн, тепер може «навчатися» в процесі використання. Цей прилад був розроблений компанією Esper Bionics, але чи є інформація про авторів основною та найбільш важливою в цьому контексті? Тут наша основна мета – дізнатися, що було зроблено. А отже, дія має більше значення, ніж той, хто її виконує.

Існує багато ситуацій, коли ми не знаємо або не надаємо значення виконавцю дії. Часто це стосується загальних описів: «Місто будується», «Гроші збираються на потреби ЗСУ», «Нові заклади відкриваються щодня». В англійській мові в такому контексті ми використовуємо passive voice

Зміст

1. Структура passive voice 

2. Використання пасивного стану в мовленні

3. Різниця між active та passive voice 

Passive voice – це граматична категорія, яка має на меті показати, що предмет не виконує дію, а зазнає цю дію на собі.

У цій статті ми розберемося, як побудувати passive voice, граматично правильно використовувати його у розмовах та де він може стати нам у пригоді. 

Структура passive voice 

Пасивний стан має чітку структуру побудови. Утворити цю граматичну конструкцію можна за допомогою дієслова to be та третьої форми дієслова або Past Participle. Якщо ми хочемо вказати виконавця, це можна зробити за допомогою прийменника by у кінці речення. Людина або річ, яку ми вказуємо у passive voice, має назву agent. 
 

Subject 

To be 

Past Participle 

Agent

The plant 

is 

watered 

by Mary

 

Зверніть увагу, що дієслово to be змінюється залежно від особи. 

 • He is described as a good man. – Його описують як хорошу людину. 

 • They are invited to the party. – Їх запрошено на вечірку. 

 • I am introduced to these people. – Мене представили цим людям. 

 • America was discovered in 1492. – Америка була відкрита у 1492 році.

 • Apples were bought yesterday. – Яблука були куплені вчора.

 • Finally, my homework has been finished. – Нарешті моя домашня робота виконана. 

 • Three books have already been written this year. – Вже три книги написани в цьому році.

To be відміняєтся не тільки за особою, але і за часом. Passive voice може вживатися майже у всіх відомих часах. Розглянемо, як це відбувається. 
 

Tense

Active voice

Passive voice

Present Simple 

Jessica brings a lemon. 

A lemon is brought by Jessica. 

Present Continuous 

Jessica is bringing a lemon. 

A lemon is being brought by Jessica. 

Past Simple 

Jessica brought a lemon. 

A lemon was brought by Jessica. 

Past Continuous 

Jessica was bringing a lemon. 

A lemon was being brought by Jessica. 

Present Perfect 

Jessica has brought a lemon. 

A lemon has been brought by Jessica. 

Past Perfect 

Jessica had brought a lemon. 

A lemon had been brought by Jessica. 

Future Simple 

Jessica will bring a lemon. 

A lemon will be brought by Jessica. 

 

Чогось не вистачає? Так, passive voice ніколи не вживають у Perfect Continuous tenses. Зате на додаток до часів, він також використовується з модальними дієсловами. 
 

Modal verb

Active voice

Passive voice

Must 

People must follow the law. 

The law must be followed. 

Can 

People can follow the law. 

The law can be followed. 

Should 

People should follow the law.

The law should be followed. 

Have to 

People have to follow the law.

The law has to be followed. 

 

Отже, для того щоб утворити passive voice, необхідно поставити дієслово to be у правильну форму відповідно до особи, часу або модального дієслова. Основне дієслово в пасиві завжди має третю форму за таблицею неправильних дієслів або закінчення -ed. Оскільки основний фокус робиться на дії, то автора (agent) можна додати за бажанням разом із прийменником by або не вказувати взагалі. 

Використання пасивного стану в мовленні

Passive voice вживаєтся у мові доволі часто. Як ми вже зазначали, він приходить на допомогу, коли ми не знаємо або не звертаємо увагу на того, хто виконує дію. 

 • The road is being repaired in our city. – У нашому місті ремонтуються дороги.

 • This building was built 3 years ago. – Цю будівлю побудували 3 роки тому.

 • My pizza has just been cooked! – Моя піца щойно приготувалася! 

Іноді ми знаємо і навіть вказуємо виконавця дії, однак ця інформація не є найважливішою у реченні. Наприклад: 

 • Do you want an apple? All cookies have been eaten by John. – Ти хочеш яблуко? Все печиво було з’їдене Джоном.

У цьому реченні основна увага приділяється дії, що сталася (all cookies have been eaten), а виконавець дії має другорядне значення. 
 

Passive Voice – правила та приклади використання в англійській мові - 1


Доволі часто ми використовуємо passive voice, коли говоримо про негативні або несприятливі події. Так ми констатуємо факт, нікого при цьому не звинувачуючи. 

 • The window has been broken. – Вікно було розбите. 

 • His homework was done awfully. – Його домашня робота виконана жахливо. 

 • I am not mentioned in this list. – Я не згаданий у цьому списку. 

Також пасив використовується для безособових конструкцій. Такі звороти необхідні, коли ми повідомляємо загальну думку або твердження. Як правило, безособова конструкція вживається з такими дієсловами як think, believe, know, consider, expect, suppose. 

 • Freddie Mercury is considered to be the best rock singer of all time. – Фредді Мерк'юрі вважається найкращим рок-співаком усіх часів.

 • It was supposed to be a surprise! – Це мав бути сюрприз! 

 • I am expected to pass the exam. – Очікується, що я складу іспит. 

Частіше за все passive voice утворюють перехідні дієслова (дія яких «переходить» на якийсь об’єкт: write a letter, wash dishes, buy cars, etc). Натомість пасив майже ніколи не вживається з дієсловами, які виражають власні дії, стан особи або предмету: have (у значенні мати, володіти), want, go, arrive, like, etc. Навіть якщо теоретично можна використати passive voice, це не завжди є доцільним. Тож уникайте його, коли йдеться про ваші власні думки, уподобання та дії.

Часто passive voice використовується з дієсловами, що потребують після себе використання прийменників: listen to, speak to, to look for, to laugh at, etc.

 • My little brother was laughed at when we dressed up for the school party. – З мого молодшого брата сміялися, коли він вбрався на шкільну вечірку.

 • The teacher is listened to carefully before the exam. – Перед іспитом викладача уважно слухають. 

 • «Lord of the rings» has been looked for in a local bookshop. – «Володаря перснів» шукали в місцевій книгарні.

Різниця між active та passive voice 

З першого погляду різниця між активним і пасивним станом здається нам очевидною. Однак з граматичної точки зору дуже важливо дотримуватися порядку слів та форми дієслова. Основна різниця полягає в тому, як дія розташовується щодо суб'єкта та об'єкта в реченні.

В active voice суб'єкт виконує дію, і об'єкт зазнає цю дію на собі. Формально, суб'єкт є виконавцем дії, а об'єкт є отримувачем дії. Наприклад: 

 • My cat ate a mouse. – Моя кішка з’їла мишу. 

У passive voice об'єкт стає основним суб'єктом, який переживає дію.

 • A mouse was eaten (by my cat). – Миша була з’їдена (моєю кішкою).

Давайте схематично розглянемо, як змінився порядок слів та побудова речення. 

Passive Voice – правила та приклади використання в англійській мові - 2

Отже, в active voice суб'єкт виконує дію, тоді як у passive voice об'єкт цю дію «відчуває» на собі. Тільки за допомогою правильної побудови речення ми можемо передати необхідний сенс речення. 

Розуміння та застосування конструкції passive voice в мовленні допоможе вам наголошувати потрібні аспекти вашого меседжу.

Окрім цього, passive voice дуже часто використовують у наукових публікаціях, технічних текстах, новинах та офіційних заявах політичних діячів. 

Однак важливо пам’ятати: не завжди passive voice може бути доречним, іноді навіть помилковим. Уникайте його при вираженні особистих дій, думок та вчинків. Нерідко passive voice виглядає як зняття відповідальності, тож і вживати його варто свідомо. Наприклад, не «Ukraine was occupied», а «russia occupies the territories of Ukraine». 

Розвивайте своє мовлення і нехай ваш голос ніколи не буде пасивним!

Дата публікації: 14 серпня 2023