Future Simple – простий майбутній час, без якого в граматиці англійської мови ніяк не обійтися. Потрібно передбачити подію? Пообіцяти щось комусь? Виникло спонтанне рішення? Future Simple спішить на допомогу та завжди готовий правильно донести твою думку.

 

Future Simple – просто про майбутнє

Випадки використання Future Simple

Є досить багато випадків, коли правильно буде вжити саме Future Simple. Розглянемо пункти, в яких ми найчастіше використовуємо цей граматичний час.

 1. Зробити передбачення, що базується на чиїйсь думці

Тут важливими є такі сигнальні фрази: 

 • I think – я думаю; 
 • in my opinion – на мою думку; 
 • I guess – я гадаю; 
 • I suppose – я припускаю; 
 • I hope – я сподіваюсь; 
 • I believe – я вірю.

In my opinion, Mary will win the English competition, she studies really hard. – На мою думку, Мері виграє конкурс з англійської, вона дійсно старається.

 1. Пообіцяти щось комусь

I will never do it again. – Я більше так не буду.

 1. Для погроз 

I will tell you off! – Я тебе насварю!

 1. Розповісти про рішення, які не були запланованими, а з’явилися в момент мовлення

It’s cold, I will close the window. – Холодно, я зачиню вікно.

 1. Запропонувати щось комусь

Will you drink some tea? – Вип’єш чаю?

 1. Попросити щось у когось

Will you lend me some money? – Чи позичиш мені трохи грошей?

 

Future Simple – часові маркери

Як і кожен граматичний час, простий майбутній має свої маркери, які підказують, що варто вжити саме його. Ознайомитися з ними можна нижче:

 • soon – скоро;
 • later – пізніше;
 • tomorrow – завтра;
 • the day after tomorrow – післязавтра;
 • this Friday – цієї п’ятниці;
 • tonight – увечері;
 • next week – наступного тижня;
 • next year – наступного року;
 • next summer – наступного літа;
 • in a month – через місяць;
 • in five days – через п’ять днів;
 • in 2025 – у 2025 році.

Тобто якщо у реченні трапляється один з перелічених виразів або ж їх синонімів, найімовірніше, що це речення потребує саме Future Simple.

Способи утворення Future Simple

 1. Стверджувальне речення в Future Simple

Щоб утворити стверджувальне речення в простому майбутньому часі, на перше місце нам потрібно поставити підмет (хто? що?), наприклад, I. До підмета ми додаємо допоміжне дієслово will, після якого ми вживаємо дієслово в початковій формі.

 

Особа

Однина

Множина

1

I will eat

We will eat

2

You will eat

You will eat

3

He/ she / it will eat

They will eat

 

 1. Заперечне речення в Future Simple

Структура заперечного речення мало чим відрізняється від попереднього. Знову ставимо підмет (I) та допоміжне дієслово will із заперечною часткою not, після якої ставимо дієслово.

 

Особа

Однина

Множина

1

I will not eat

We will not eat

2

You will not eat

You will not eat

3

He/ she / it will not eat

They will not eat

 

 1. Питальне речення в Future Simple

Запитання в англійській мові діляться на два типи – загальні та спеціальні. 

Загальними питання називаються ті, відповісти на які можна словами «так» чи «ні». Will you help me? – Ти допоможеш мені?

Спеціальними питаннями називаються ті, на які вимагається розгорнута відповідь. When will you come? – Коли ти прийдеш?

При утворенні загального питання на початок речення ми виносимо допоміжне дієслово will. Після нього ми ставимо підмет, а вже потім головне дієслово. 

 

Особа

Однина

Множина

1

Will I eat?

Will we eat?

2

Will you eat?

Will you eat?

3

Will he / she / it eat?

Will they eat?

 

Якщо питання спеціальне, на перше місце ми виносимо спеціальні слова (why, when, who, what, where, what time) . Далі структура питального речення не змінюється.

 

Особа

Однина

Множина

1

When will I eat?

When will we eat?

2

When will you eat?

When will you eat?

3

When will he / she / it eat?

When will they eat?

 

Правила використання скорочених та повних форм Future Simple

Слід пам’ятати, що більш поширеними формами (особливо в усному мовленні) є скорочені форми.  Так, замість I will ти часто зустрінеш I’ll; замість will not – won’t. Але питальні речення ніколи не починаються зі скороченої форми; тобто в питаннях ми використовуємо лише повну форму – Will you eat?

Важливо! Якщо підметом у реченні виступає іменник (a teacher, a student, a person), то короткі форми не вживаються (наприклад, my mother’ll help you – my mother will help you). 

Натомість можливість вжити коротку негативну форму з підметом у ролі іменника зберігається (my mother will not help you = my mother won’t help you).

 

Особа

Однина

Множина

1

I’ll / won’t eat

We’ll / won’t eat

2

You’ll / won’t eat

You’ll / won’t eat

3

He’ll / she’ll / it’ll / won’t eat

They’ll / won’t eat

 

Типові помилки 

Особливістю Future Simple є те, що з усіма особами ми вживаємо допоміжне дієслово will і не змінюємо його.

Неправильно: My mother wills help you.
Правильно: My mother will help you.

З абсолютно усіма особами після will ми вживаємо початкову форму дієслова.

Неправильно: My mother will helps you.
Правильно: My mother will help you.

Future Simple зі словами if, when, after, before, as soon as, until

Наостанок звертаємо твою увагу, що Future Simple не вживається після таких слів:

 • if – якщо; 
 • when – коли; 
 • after – після; 
 • before – перед; 
 • as soon as – як тільки, щойно; 
 • until – поки
  та їх синонімів. 

Замість майбутнього часу ми використовуємо простий теперішній час.

 • When I see you, I will be very happy. – Коли я тебе побачу, я буду дуже радий.

 • If I meet you, I will be very happy. – Якщо я тебе зустріну, я буду дуже радий.

 • As soon as you call me, I will go out. – Щойно ти мені зателефонуєш, я вийду.

 • Before you go, call me. – Перед тим як ти підеш, зателефонуй мені.

 • I will be at home until you come. – Я буду вдома, поки ти не прийдеш.

Бажаємо тобі простого та прекрасного майбутнього. І пам’ятай – practice makes perfect!

 

Альона Трепитьон

 

Дата публікації: 11 жовтня 2022