Third Conditional – третій тип умовних речень в англійській мові, який використовується для позначення нереальних чи уявних подій щодо минулого часу. 

Для учнів часто це саме та тема, яку так складно запам’ятати, але у цій статті ми дізнаємося все про третій тип умовних речень. Third Conditional має свою структуру та винятки, тож розглянемо їх детальніше за допомогою таблиць та прикладів. 

Зміст

1. Для чого потрібен Conditional 3 в англійській мові

2. Винятки та нюанси в третьому типі умовних речень (Third Conditional)

3. Різниця між Conditional 2 та Conditional 3: приклади

Для чого потрібен Conditional 3 в англійській мові

Третій тип умовних речень в англійській вказує на нереальні події в минулому. Для чого вигадали Conditional 3 та як його використовувати?

Third Conditional можна описати таким реченням: 

If something had been different, it would have happened in the past. – Якби щось було по-іншому, це б сталося в минулому.

Третій тип умовних речень в англійській мові ми використовуємо для опису подій, які вже сталися і їх змінити не можна, а так би хотілося!.. Саме тому Third Conditional досить часто вживається для позначення жалю або скарги на щось, що сталося в минулому. 
 

Школярка пише в зошиті (фото)


Розглянемо більше прикладів третього типу умовних речень. Спробуйте вловити, що спільного можна побачити у цих реченнях: 

 • If he had left earlier, he wouldn't have missed the train. – Якби він пішов раніше, він би не пропустив потяг.

 • If they had invited me, I would have gone to the party. – Якби вони запросили мене, я б пішов на вечірку.

 • If we had known about the traffic, we would have left earlier. – Якби ми знали про затор, ми б вийшли раніше.

 • If I had studied better, I would have passed that math exam. – Якби я краще вчився, то склав би той іспит з математики.

Які спільні риси ви побачили у цих реченнях? 

Правильно! Всі речення мають однакову структуру (побудову). Structure of Conditional 3:

If + Past Perfect, would + have + Past Participle (3 форма дієслова)

Для такої теми як третій тип умовних речень в англійській мові важливо вже знати як мінімум Past Perfect. Пригадаємо правило цього часу разом. Structure of Past Perfect: 

I, You, We, They, He, She, It + had + Past Participle (3 форма дієслова)

Тепер ви знаєте вже основу використання Third Conditional (третього типу умовних речень), а це значить, що можна й потренуватися його використовувати. Спробуйте перекласти ці речення, використовуючи правило, яке ми вже вивчили (ви вже маєте підказки до кожного речення):

 1. Якби я закінчив своє домашнє завдання раніше, у мене було б більше часу пограти на вулиці.
  If I (finish) homework earlier, I (have) more time to play outside.

 2. Якби ми взяли парасольку, ми не промокли б під дощем.
  If we (take) an umbrella, we (not get) wet in the rain.

 3. Якби вчитель скасував контрольну роботу, у нас був би вільний день.
  If the teacher (cancel) the test, we (have) a free day.

 4. Якби ти подарував мамі квіти, вона була б дуже щаслива.
  If you (give) Mom flowers, she (be) very happy.

Відповіді на це завдання ви можете знайти в кінці цієї статті про Third Conditional. 

Винятки та нюанси в третьому типі умовних речень (Third Conditional)

Майже у кожному правилі в англійській мові є винятки й умовні речення третього типу Third Conditional також не поступаються. Винятки у Conditional 3 – це не додаткові правила, а саме навпаки: ви можете порушити сталу конструкцію та змінити речення так, як вам потрібно. 

 1. Past Perfect можна замінити на Past Perfect Continuous.

Якщо ви хочете в Conditional 3 звернути увагу на тривалість дії в минулому, то краще використовувати Past Perfect Continuous. Пригадаємо формулу цього часу: 

I, You, We, They, He, She, It + had + been + Ving

Приклади Past Perfect Continuous в третьому типі умовних речень:

Приклади 

Переклад

If she had been practicing more, she would have been playing the piano beautifully at the concert

Якби вона більше тренувалась, вона б грала на фортепіано краще

If the team had been working together, it would have been achieving better results

Якби команда працювала разом, вона досягла би кращих результатів

If the team had been working harder, it would have been winning more matches

Якби команда старалась сильніше, вона б вигравала більше матчів

If you had been reading books more, you would have been telling many interesting stories

Якби ти читав книги більше, ти б ділився багатьма цікавими історіями

 

 1. Would можна замінити на інші модальні дієслова (modal verbs).

Все знову ж таки залежить від того, що саме ви б хотіли сказати. Для кращого розуміння одразу розглянемо у таблиці, які ж модальні дієслова можна також використати в третьому типі умовних речень (Third Conditional).

Модальні дієслова в Conditional 3:

Модальні дієслова

Приклади

Переклад

Could

She could have won the competition if she had trained harder

Вона могла б виграти змагання, якби тренувалася краще

Should

If you had called your friends, they should have been able to help you with the project

Якби ти подзвонив своїм друзям, вони б могли б тобі допомогти з проєктом

Might

If I had left home on time, I might have caught the bus

Якби я вчасно вийшов з дому, я міг би потрапити на автобус

 

Підсумуємо: 

 • Could в Conditional 3 позначає можливість, яка не здійснилася в минулому. 

 • Should в Third Conditional вживається для вираження очікуваної дії, яка могла б статися за певних умов у минулому.

 • Might в третьому типі умовних речень використовується для вираження можливості, яка була не вірогідною. 
   

Робочий стіл (фото)
 

 1.  Що можна використовувати замість If в Conditional 3? 

У будь-якому умовному реченні в англійській мові If можна замінити на інші слова. В Third Conditional все залежить від контексту або від того, що ви хочете сказати: 

 • Had I known about the party, I would have attended. – Якби я знав про вечірку, я би прийшов.

 • Provided they had enough supplies, they would have built a treehouse. – Якби у них було достатньо запасів, вони б побудували будиночок на дереві.

 • Supposing you had won the competition, what would you have done next? – Припускаючи, що ви б виграли конкурс, що б ви зробили далі?

 • Imagine you had a time machine, where would you have traveled to? – Уявіть, що у вас була б машина часу, куди б ви поїхали?

 • Should you have any questions, feel free to ask. – Якщо у вас виникнуть запитання, не соромтеся запитувати.

Різниця між Conditional 2 та Conditional 3: приклади

Ви вже знаєте, що Conditional 2 та Conditional 3 – це про нереальні ситуації або умови. У чому тоді відмінність? Насправді другий та третій тип досить легко відрізнити 

Conditional 2 використовується для позначення дії, яка не сталася в теперішньому або майбутньому. Ця подія ще може статися за виконання певних умов. 

Не потрібно забувати також, що другий тип умовних речень має свою структуру. Structure of Conditional 2:

If + Past Simple, would + Verb (дієслово)

Conditional 3 нам потрібен тільки для вираження нереальних ситуацій щодо минулого. Тут вже 100% ми не можемо нічого змінити та залишається тільки фантазувати. 

Третій тип умовних речень підходить саме для тих випадків, коли ви засинаєте і думаєте, що тиждень тому треба було відповісти інакше на певне запитання, знайомо? 

Пограймо у гру: потрібно у кожному реченні визначити, який саме це тип умовного речення: 

 1. If I had a magic wand, I would make all the toys come to life. – Якби у мене була магічна паличка, я оживив би всі іграшки.

 2. If we had left earlier, we could have caught the train. – Якби ми вийшли раніше, ми могли б потрапити на потяг.

 3. If I had superpowers, I would fly like a bird. – Якби у мене були суперсили, я літав би, як птах.

 4. If they had listened to the teacher, they wouldn't have made so many mistakes. – Якби вони слухали вчителя, вони не зробили б стільки помилок.

Answers: 2, 3, 2, 3.

А тепер тримайте відповіді до завдання на переклад речень: 

 1. If I had finished homework earlier, I would have had more time to play outside.

 2.  If we had taken an umbrella, we would not have got wet in the rain.

 3. If the teacher had canceled the test, we would have had a free day.

 4. If you had given Mom flowers, she would have been very happy.

 

Ірина Озадовська

 

Дата публікації: 9 січня 2024