Знайомтеся -  Марія Ольховик, єдиний очевидець, з ким подружилося це дивакувате створіння Greeny. Саме вона щотижня розповідатиме нам нові історії про життя та пригоди нового мешканця Грін Кантрі.

Марія: "...Спершу було моторошно знати, що хтось знаходиться поруч, все знає і бачить... тепер ми вже звикли і з нетерпінням чекаємо листів з новими розповідями від нашого Greeny..."

 

 

 

The lessons are over. The last teacher takes the key and locks the door. Nobody is here, only me. Well, let’s see… Green Country – School of English. Hmm, I like English very much. Oh, what’s this? This is a mirror(1). It’s big(2) and round(3). When I look in the mirror I can see myself. I look nice(4). I’ve got two big eyes(5) – they are green. My ears(6) are small(7) and my lips(8) are red(9). I have white teeth(10) and a small nose(11). My face(12) is funny(13) when I smile(14). I’ve got a short neck(15) and my long legs(16). And my feet(17) are big(18). Also I’ve got two little hands(19) with fingers(20). I can see ten fingers in the mirror and they all are mine. Now you know what I look like. Oh, I forgot about my hair(21). I’ve got very beautiful(22) hair. You think it’s blond(23)? No, it isn’t. And it isn’t brown(24).  It is not even black(25). Well, I will tell you the color of my hair - it’s green(26). That’s why my name is Greeny. I’m a bogy(27). Bogies come to houses(28) and help people who live there. But I don’t like small houses, I like to learn English and I like this school. I want to live here, help pupils29 and teachers(30). Let’s be friends(31)!

 

Переклад українською - для тих, хто не розуміє мови Гріні :)

Заняття закінчились. Останній вчитель бере ключ і замикає двері. Тут нікого немає, окрім мене. Що ж, подивимось… Грін Кантрі – Школа Англійської Мови. Хм, мені дуже подобається англійська. Ой, а це що? Це дзеркало(1). Воно велике(2) і кругле(3). Коли я дивлюсь у дзеркало, я можу побачити себе.  Я виглядаю гарно(4). У мене великі очі(5) – вони зелені. Мої вушка(6) маленькі(7), а губи(8) червоні9. У мене білі зуби10 і маленький носик11. Моє личко12 смішне13 коли я посміхаюсь14.  У мене коротка шия15 і довгі ноги16. Мої ступні17 великі18. Також у мене є дві маленькі ручки19 з пальчиками20. У дзеркалі я бачу десять пальчиків і всі вони мої. Тепер ти знаєш як я виглядаю. Ой, я ж забув про волосся21. У мене дуже красиве22 волосся. Думаєш, воно біляве23? Ні. І не русе24 І навіть не чорне25. Що ж. я скажу тобі колір свого волосся – воно зелене26. Тому мне і називають Гріні. Я домовичок27.  Домовики приходять до будинків28 і допомагають людям, які там живуть.  Але мені не подобаються маленькі будиночки, мені подобається вчити англійську та подобається ця школа. Я хочу тут жити і допомагати учням29 та вчителям30. Давай будемо друзями31!
 

Чекаємо ваших коментарів!

Дата публікації: 22 лютого 2013