Знайомтеся -  Марія Ольховик, єдиний очевидець, Аудіо історія про домовичка Greeny. Знайомствоз ким подружилося це дивакувате створіння Greeny. Саме вона щотижня розповідатиме нам нові історії про життя та пригоди нового мешканця Грін Кантрі.

Марія: "...Спершу було моторошно знати, що хтось знаходиться поруч, все знає і бачить... тепер ми вже звикли і з нетерпінням чекаємо листів з новими розповідями від нашого Greeny..."

 

 

 

The lessons are over. The last teacher takes the key and locks the door. Nobody is here, only me. Well, let’s see… Green Country – School of English. Hmm, I like English very much. Oh, what’s this? This is a mirror(1). It’s big(2) and round(3). When I look in the mirror I can see myself. I look nice(4). I’ve got two big eyes(5) – they are green. My ears(6) are small(7) and my lips(8) are red(9). I have white teeth(10) and a small nose(11). My face(12) is funny(13) when I smile(14). I’ve got a short neck(15) and my long legs(16). And my feet(17) are big(18). Also I’ve got two little hands(19) with fingers(20). I can see ten fingers in the mirror and they all are mine. Now you know what I look like. Oh, I forgot about my hair(21). I’ve got very beautiful(22) hair. You think it’s blond(23)? No, it isn’t. And it isn’t brown(24).  It is not even black(25). Well, I will tell you the color of my hair - it’s green(26). That’s why my name is Greeny. I’m a bogy(27). Bogies come to houses(28) and help people who live there. But I don’t like small houses, I like to learn English and I like this school. I want to live here, help pupils29 and teachers(30). Let’s be friends(31)!

 

Переклад українською - для тих, хто не розуміє мови Гріні :)

Заняття закінчились. Останній вчитель бере ключ і замикає двері. Тут нікого немає, окрім мене. Що ж, подивимось… Грін Кантрі – Школа Англійської Мови. Хм, мені дуже подобається англійська. Ой, а це що? Це дзеркало(1). Воно велике(2) і кругле(3). Коли я дивлюсь у дзеркало, я можу побачити себе.  Я виглядаю гарно(4). У мене великі очі(5) – вони зелені. Мої вушка(6) маленькі(7), а губи(8) червоні9. У мене білі зуби10 і маленький носик11. Моє личко12 смішне13 коли я посміхаюсь14.  У мене коротка шия15 і довгі ноги16. Мої ступні17 великі18. Також у мене є дві маленькі ручки19 з пальчиками20. У дзеркалі я бачу десять пальчиків і всі вони мої. Тепер ти знаєш як я виглядаю. Ой, я ж забув про волосся21. У мене дуже красиве22 волосся. Думаєш, воно біляве23? Ні. І не русе24 І навіть не чорне25. Що ж. я скажу тобі колір свого волосся – воно зелене26. Тому мне і називають Гріні. Я домовичок27.  Домовики приходять до будинків28 і допомагають людям, які там живуть.  Але мені не подобаються маленькі будиночки, мені подобається вчити англійську та подобається ця школа. Я хочу тут жити і допомагати учням29 та вчителям30. Давай будемо друзями31!
 

Чекаємо ваших коментарів!

Дата публікації: 22 лютого 2013