Для означення минулих подій в англійській мові й так вже існує велика кількість часів та виразів, то навіщо вигадали ще один – Past Perfect? Уявіть себе через багато років в оточенні родини та друзів на щорічному святкуванні. Це та сама мить, коли на думку спадають найяскравіші моменти з життя, і саме час про них розповісти! Однак як показати послідовність подій або ж пояснити, кого ви зустріли раніше – ліпшого друга чи своє кохання? Саме тут нам і необхідні правила Past Perfect, адже цей час вказує на послідовність подій або на їх причинно-наслідковий звʼязок у минулому. 

Зміст 

1. Правила використання Past Perfect на прикладах 

2. Маркери часу та інші конструкції для означення Past Perfect 

3. Приклади утворення Past Perfect: формула

4. Приклади правил Past Perfect, Past Simple та Present Perfect та відмінності між ними

5. Вправи для закріплення Past Perfect

Правила використання Past Perfect на прикладах

Минулий доконаний час часто називають «подвійним минулим» або ж «the past of the past». Це через те, що він описує подію, яка сталась раніше Past Simple. Саме тому приклади речень Past Perfect окремо від минулого часу зустрічаються досить рідко. У якійсь мірі він такий собі залежний час, бо дуже часто йде у парі з Past Simple. Розглянемо загальні правила використання Past Perfect.

Говоримо про події, що відбулися до певного моменту в минулому

Ця дія може закінчитися або залишитися незавершеною, але обов'язково має передувати іншій події в минулому. Дія, що відбулась раніше, описується в минулому доконаному часі, а та, яка відбулася пізніше, – в простому минулому часі. Приклади речень у Past Perfect добре це ілюструють:

 • I send the letter that I had written. – Я надіслала лист, який написала. (Спочатку написала – Past Perfect, потім надіслала – Past Simple)

 • She had done all tasks by the time you came home. – Вона зробила усі завдання до того, як ти прийшов додому. (Спочатку вона зробила завдання, потім ти прийшов)

Розглядаємо минулий досвід крізь призму інших подій у минулому

Часто вживаються схожі за змістом слова у Past Simple, після яких описується основна дія у минулому доконаному часі: 

 • understood – зрозумів
 • realized – усвідомив
 • denied – заперечував
 • remembered – згадав
 • forgot – забув
 • informed – поінформував
 • complained – поскаржився

 

 • I understood that they had lied to me. – Я зрозумів що вони мені збрехали. (Збрехали раніше, ніж я зрозумів)

 • Mark complained about the room that hadn’t been cleaned. – Марк поскаржився на кімнату, яку не прибрали. (Спочатку кімнату не прибрали, а потім Марк поскаржився)

Розповідаємо про ситуацію, яка була дуже бажана, але не сталась

 • I wish I had studied at school. – Якби ж то я вчилась у школі. (Однак я не вчилась) 

 • If only my sister had chosen another university. – Якби ж то моя сестра обрала інший університет. (Але вона цього не зробила) 

Ще одним способом розповісти про нереалізовану мрію є використання певних слів. Зокрема, це такі дієслова:

 • hope (сподіватися);
 • want (хотіти);
 • expect (очікувати);
 • mean (мати намір);
 • think about (думати про).

Це і є жаль з приводу того, що ми зробили або не зробили. Їх використання навіть простіше за «I wish», просто необхідно використати одне з перерахованих вище дієслів у Past Perfect. Подивимось на приклад:

 • I had expected to get more presents on my birthday. – Я очікувала отримати більше подарунків на день народження. (Але не отримала)
   

Англійська граматика (фото)

Маркери часу та інші конструкції для означення Past Perfect

Кожен час має свої слова-помічники, завдяки яким ми можемо розпізнати той чи інший час – і минулий доконаний час не виняток. Розглянемо приклади тайм-маркерів Past Perfect та правила їх використання:

Маркер

Приклад

by + time (by 8 a.m.; by tomorrow) – до якогось часу (до 8 ранку; до завтра)

Had you cooked these eggs by 8 a.m.? – Ти приготувала ці яйця до 8 ранку?

by the time – до того моменту як

Children had done their homework by the time their mother came home. – Діти зробили домашку до того моменту, як їх мама повернулась додому.

before – перед тим як

Before Kate became a lawyer, she had studied hard. – Перед тим як стати юристом, Кейт старанно вчилась.

after – після того як

After they had completed the task, they went to the cinema. – Після того як вони виконали завдання, вони пішли у кіно.

never before / until than – ніколи… до того як…

She had never seen snow before she moved to New York. – Вона ніколи не бачила сніг до того, як переїхала до Нью-Йорка.

no sooner… than – щойно, тільки-но

No sooner had she come into the room than the telephone rang. – Тільки-но вона увійшла до кімнати, задзвонив телефон.

hardly… when – тільки но…, не встиг я...

Hardly had I sent the message when he came – Не встиг я надіслати повідомлення, як він прийшов.

 

Приклади утворення Past Perfect: формула

Відповідно до правил, формула утворення Past Perfect має такий вигляд:

Підмет (Subject) + had + дієслово у 3 формі (Ved/3)

Структура речень та допоміжне дієслово залишаються незмінними незалежно від того, підмет в однині чи в множині. Тобто загальні правила формування Past Perfect – це використання дієслова to have в минулому часі (had) та основної форми дієслова в past participle (Ved/3). Під час спілкування допоміжне дієслово часто скорочують:

 • She’d already finished her homework when I called her. – Вона вже закінчила домашнє завдання, коли я подзвонила їй.

Стверджувальні речення

Використовуємо допоміжне дієслово had, додаємо V3/ed – і стверджувальний приклад формули Past Perfect готовий:

Subject + had + Ved/3

При цьому, як зазначалось вище, підмет вибираємо будь-який – і схема не зміниться. Ось декілька правил використання Past Perfect на прикладах:

 • She had already finished her work before the meeting started. – Вона вже закінчила свою роботу до початку зустрічі.

 • By the time they arrived, I had already cooked dinner. – Коли вони прийшли, я вже приготував вечерю.

 • The train had left the station before we reached. – Поїзд відійшов від станції, перш ніж ми дійшли.

 • He realized he had forgotten his keys when he got home. – Він усвідомив, що він забув ключі, коли прийшов додому.

Заперечні речення

У заперечних реченнях за правилами Past Perfect формула залишається та сама, але до допоміжного дієслова ми додаємо заперечну частку not:

Subject + had not (hadn’t) + Ved/3

Досить часто при виконанні вправ на Past Perfect у прикладах заперечних речень замість not використовують слово never:

 • She had not finished her work before the meeting started. – Вона не встигла закінчити свою роботу до початку зустрічі.

 • They had never studied Spanish before they traveled to Spain. – Вони ніколи не вчили іспанську мову до поїздки в Іспанію.

 • The team had not practiced enough before the championship. – Команда не достатньо тренувалася перед чемпіонатом.

 • She had not visited her grandparents since she moved abroad. – Вона не відвідувала своїх бабусю і дідуся відтоді, як вона переїхала за кордон.

Питальні речення

Питання згідно з формулою та правилами в Past Perfect утворюється за допомогою перестановки слів. Тобто потрібно лише змінити місцями підмет та допоміжне дієслово. Тобто на першому місці had, за ним – підмет, а потім – дієслово у третій формі. Також часто вправи на Past Perfect у прикладах містять питальні слова, наприклад: how, what, who, what і тд.

(Which, what, how, when, etc.) + had + subject + Ved/3

 • Had they visited that museum before yesterday? – Вони вже були в цьому музеї до вчорашнього дня? 

 • Which film had she seen before you met? – Який фільм вона дивилась перед вашою зустріччю?

 • Had you received the information before I called? – Ти отримав інформацію до того, як я зателефонував?

Приклади правил Past Perfect, Past Simple та Present Perfect та відмінності між ними

Як вже згадувалось раніше, в англійській мові достатньо конструкцій для позначення ситуацій у минулому. Тож саме час розібратись у їх відмінностях. Варто почати з таких собі «братів» по групі доконаних часів – Past Perfect та Present Perfect.

Основна відмінність між теперішнім доконаним часом і минулим доконаним часом полягає в тому, що Present Perfect вказує на дію, яка відбулася в минулому і продовжується в теперішньому, тоді як за правилами Past Perfect описується дія, що завершилася в минулому.

 • My brother had visited to Kyiv, before... – Мій брат побував у Києві, до того як... (Дія відбулась і завершилася в минулому)

 • My brother has gone to Kyiv. – Мій брат поїхав до Києва. (Дія відбулась нещодавно і, можливо, досі триває)

Present Perfect

Past Perfect

Подія пов’язана з теперішнім часом:

Who is that boy? I've met him before, but I can't remember where. – Хто цей хлопчик? Я зустрічав його раніше, але не можу згадати, де саме.

Подія пов’язана з минулим часом:

I wasn't sure who he was. I'd seen him before, but I couldn't remember where. – Я не була певна, хто він. Я бачила його раніше, але не можу згадати, де.

Використовується самостійно:

I have answered your email. – Я відповіла на твій лист.

Використовується в парі з Past Simple:

She said she had answered your email. – Вона сказала, що відповіла на твій лист.

Досвід за все життя, за останній час:

I have visited 12 countries. – Я відвідала 12 країн.

Результат до певного моменту в минулому:

She had visited 12 countries by the time she was 40. – Вона відвідала 12 країн до 40 років.

 

Щодо відмінностей правил Past Perfect та Past Simple, то тут ситуація навіть цікавіша. Коли ми розповідаємо про події, які відбулися одна за одною, без порушення хронології подій, без причинно-наслідкового зв'язку та без слів маркерів доконаного часу, тоді ми вживаємо Past Simple.

 • I turned on the computer and we started working. – Я увімкнула комп'ютер та почала працювати. 

 • We gave her some tea and she felt better. – Ми дали їй трохи чаю, і вона відчула себе краще.

У випадку з Past Simple просто вказується, що дія відбулася в минулому, послідовність подій тут не важлива. А от правила використання Past Perfect дають змогу чітко вказати, яка з подій відбулася раніше:

Past Simple 

Past Perfect 

Події сталися одночасно або одна за іншою:

I stood up and opened the door. – Я встав та відчинив двері.

Одна дія закінчилася перед іншою:

I had drunk a cup of tea before I stood up. – Я випила чашку чаю до того як встала.

 

Найкраще зрозуміти вказану різницю можна під час виконання вправ на Past Perfect, тож саме час практикуватись! 

Вправи для закріплення Past Perfect

 1. By the time I (arrive) at the party, everyone (already, leave).
 2. She (not / eat) anything because she (just / have) lunch.
 3. They (watch) the movie before they (hear) about the surprise ending.
 4. The concert (begin) by the time we (get) to the venue.
 5. Before the storm (start), they (secure) all the windows.
 6. By the time we (reach) the station, the train (already / depart).
 7. When I (arrive) home, my family (already / finish) dinner.
 8. By the time they (realize) their mistake, the opportunity (slip) away.
 9. The teacher (give) the assignment after the students (study) the topic.
 10. Before the guests (arrive), the hostess (prepare) a delicious meal.
   

Зошит для практики англійської мови (фото)


Answers 

 1. arrived, had already left
 2. had not eaten, had just had
 3. had watched, heard
 4. had begun, got
 5. started, had secured
 6. reached, had already departed
 7. arrived, had already finished
 8. realized, had slipped
 9. gave, had studied
 10. arrived, had prepared

 

Юлія Скрипник

 

Дата публікації: 25 січня 2024