Не можна сказати, що Future Perfect (майбутній доконаний час) – це часто вживаний час, однак він також заслуговує на увагу. Збагнути сенс правил Future Perfect допоможуть вправи та приклади, наведені у цій статті. Саме цей час допоможе розповісти вам про проєкт, який ви маєте закінчити до наступного тижня, або ж про вечерю, що буде готова до того, як завтра прийдуть гості.

Наведені приклади Future Perfect демонструють головну ідея цього часу – показати завершену дію або її результат, який ми отримаємо до певного моменту в майбутньому. Використання цього часу – показник того, як добре ви розумієтеся в граматиці. Тож давайте розберемо на прикладах речень у Future Perfect усі правила, маркери часу та його особливості.

Зміст 

1. Правила використання Future Perfect та маркери часу

2. Структура речення в майбутньому доконаному часі

3. Особливості вимови скорочених форм у Future Perfect: приклади 

4. Відмінність правил Future Perfect від інших майбутніх часів 

5. Підсумовуючи все про майбутній доконаний час 

6. Приклади Future Perfect: вправи для закріплення

Правила використання Future Perfect та маркери часу

Цей час має два основні випадки можливого використання:

 1. Дія буде завершена, до певного моменту часу в майбутньому. Цей момент може бути позначений:

 • точним часом або іншим відповідним Future Perfect маркером (I will have cleaned my house by the 7 pm tomorrow – я приберу свій будинок до 19:00 завтра);

 • іншою подією у Present Simple (She will have finished this task by the her boss returns – вона закінчить це завдання до того, як її бос повернеться). 

 1. Продовжена дія, що матиме певний результат перед іншою подією чи моментом у майбутньому. Знову ж таки, цей момент може бути позначений іншою подією у Present Simple або точним маркером Future Perfect:

 • By next Wednesday, you will have used my book for a week. – До наступної середи ти будеш користуватись моєю книгою вже тиждень. 

 • He will have lived here for ten years already by the time he moves. – До моменту переїзду він тут буде проживати вже років десять.

За правилами Future Perfect, маркери часу грають важливу роль, адже найчастіше саме вони вказують на той самий момент у майбутньому, перед яким дія має статись. Прикладами маркерів Future Perfect можуть бути: 

 • by – до якогось часу/моменту;
 • by the end of – до кінця;
 • by the time – до того часу як;
 • by tomorrow – до завтрашнього дня;
 • by then – на той час;
 • before – перед;
 • when – коли;
 • until/till – до того як (використовуються тільки в заперечних реченнях).

Структура речення в майбутньому доконаному часі

Речення у майбутньому доконаному часі, відповідно до правил, формується з використанням допоміжного дієслова have, яке перетворюється на will have. І до всього цього додаємо дієслово у 3 формі (V3), якщо воно неправильне (irregular), або закінчення -ed, якщо воно правильне (regular). Розглянемо правила формування речень у Future Perfect на прикладах.
 

Робочий стіл школяра (фото)

Стверджувальні речення 

Для побудови стверджувального речення використовуємо наведену вище формулу will have + V3/ed. 

 • They will have eaten all cookies by the time you come. – Вони з’їдять усе печиво до того часу, як ви прийдете.

 • We will have decorated our house by 31 of December. – До 31 грудня ми прикрасимо наш будинок.

Nota bene! Допоміжне дієслово will у сучасній англійській мові використовується з усіма особами та числами. Слово shall ще можна зустріти у формальних текстах, газетах, художній літературі або журналах. Ця форма використовується з першою особою (I, we), однак таке використання вважається досить застарілим.

Заперечні речення

Для побудови заперечного речення між will та have достатньо додати заперечну частку not. Формула заперечного речення виглядатиме як will not (won’t) have + V3/ed. 

 • We won’t have moved from this house by the end of the year. It’s just not enough time! – Ми не переїдемо з цього будинку до кінця року. Просто не вистачить часу!

 • She won’t have cooked the dinner by the time you come home. – Вона не приготує вечерю до того, як ви прийдете додому. 

Питальні речення 

В англійській мові існують базові принципи побудови речень. Тож будуючи приклад питання у Future Perfect за правилами, ми маємо винести will на перше місце перед підметом, а після нього поставити have + V3/ed:

 • Will you have finished walking with your dog by 7 pm? – Ви закінчите гуляти з собакою до 7 вечора?

 • Will she have studied all the questions by the time the exam starts? – Чи вивчить вона всі запитання до початку іспиту?

Також можливо побудувати питання з питальними словами на зразок what, which, how, when, where etc. У цьому випадку на першому місці буде питальне слово, далі ж ми використаємо приклади правил Future Perfect, що наведені вище.

 • What will he have done by the end of tomorrow? – Що він зробить до кінця завтрашнього дня?

 • How much money will your daughter have spent by the time you call her? – Скільки грошей витратить ваша донька до того моменту, коли ви їй зателефонуєте?

Особливості вимови скорочених форм у Future Perfect: приклади

Оскільки формула утворення цього часу досить обʼємна, у говорінні вона використовується у скороченій формі. Так will скорочується до ’ll на письмі, однак при говорінні ми скорочуємо ще й have – і звучати це бути як I'll've (на письмі так скорочувати НЕ можна, лише в усному мовленні). Have звучить при цьому як «ев».

Практикувати вимову можна за допомогою спеціальних вправ для Future Perfect та слухання прикладів вимови. Зокрема, спробуйте наслідувати native спікерів за технікою shadowing. Суть техніки полягає у моментальному повторенні за диктором, наслідуючи його інтонацію та ритм.

Відмінність правил Future Perfect від інших майбутніх часів

Група майбутніх часів досить обʼємна, але не dсі з цих часів вживаються часто. Найбільш популярними є Future Simple та Future Continuous. Однак все ж слід памʼятати відмінності між усіма конструкціями. 

Future Simple

Future Continuous

Future Perfect

Future Perfect Continuous

Головною є дія, що відбудеться в майбутньому

Виділяємо тривалість дії, яка відбудеться в майбутньому: вона розпочнеться в майбутньому і триватиме якийсь час

Підкреслюємо, що дія закінчиться до певного моменту в майбутньому, і ми отримаємо результат

Звертаємо увагу на дію, яка почалася і тривала протягом певного часу до якогось моменту у майбутньому, вона може закінчитися у до цього моменту в майбутньому, а може продовжуватись і далі

I will do this exercise

I will be doing this exercise for 20 minutes tomorrow

I will have done this exercise by 7 pm

I will have been doing this exercise for 10 minutes by the time you come home tomorrow at 5 pm.

Я виконаю цю вправу

Я буду виконувати цю вправу протягом 20 хвилин завтра

Я виконаю (закінчу виконання) вправи до 7 вечора

Я буду виконувати вправу протягом 10 хвилин, до того як ти прийдеш додому завтра о 5 вечора.

 

Підсумовуючи все про майбутній доконаний час

Майбутній доконаний час використовується для опису подій, які ще не сталися, але будуть завершені до певного моменту в майбутньому. Хоча вживання цього часу не є дуже поширеним, важливо памʼятати хоча б основні правила та приклади Future Perfect. Ви можете використовувати його, коли хочете висловити свою впевненість у тому, що завершите конкретне завдання чи досягнете мети до певного часу в майбутньому. Це допоможе вам розповісти про ваші плани та очікування чітко й точно.

Важливо також памʼятати певні особливості побудови цього часу. Зокрема, якщо ви описуєте дію, яку завершите в майбутньому, то використовуйте приклади правил Future Perfect. Для означення ж того моменту, ДО якого ця дія станеться у майбутньому, слід вживати Present Simple, а не Future Simple, що є поширеною помилкою.

Неправильно

Правильно

She will have bought all presents by the time you will come to the shop

She will have bought all presents by the time you come to the shop

 

Ну і звісно, не варто навантажувати себе новими часовими формами, якщо ви ще не готові до них. Дайте собі час звикнути до нової конструкції – і крок за кроком впроваджуйте її використання у вашому мовленні. 

Варто створювати приклади правил Future Perfect, використовуючи власний досвід, адже це допоможе побудувати асоціативний ряд – і виконувати практичні вправи для Future Perfect буде набагато цікавіше! 

Приклади Future Perfect: вправи для закріплення 

Запам’ятати будь-який час завжди допоможуть певні вправи та приклади, і Future Perfect не виняток із правил. Давай трошки попрактикуємось!

Поставте дієслова у правильну форму:

 1. By 8 o’clock, he (finish) his work.
 2. Pupils (leave) the classroom by the end of the hour.
 3. She (go/not) home by next month.
 4. We (return) from the excursion by eight o’clock in the evening.
 5. (buy / they) the new flat by December?
 6. The sun (not / rise) by 5 o’clock in the morning.
 7. (you/finish) the cleaning by 3 o’clock?
 8. By the time she returns from her sabbatical, she (visit) five different countries.
 9. Before the end of the month, our team (complete) the challenging project we've been working on.
 10. By next year, he (publish) his first novel, realizing his long-time dream.
 11. I'm confident that, by the time you reach retirement, you (save) enough money to travel the world.
 12. By the time the next semester begins, they (graduate) from their respective programs.
   

Школярка вчиться дистанційно (фото)


Answers:

 1. Will have finished
 2. Will have left 
 3. Won’t have gone
 4. Will have returned 
 5. Will they have bought
 6. Won’t have risen
 7. Will you have finished
 8. Will have visited
 9. Will have completed
 10. Will have published
 11. Will have saved
 12. Will have graduated

 

Юлія Скрипник

 

Дата публікації: 26 грудня 2023