Як ти знаєш, в англійській мові використовують три види артикля – a/an та the. У цій статті ми підготували короткий опис кожного з них, але зробили акцент на означений артикль the і правила його вживання з іменником.

Артикль a/an

Неозначений артикль a використовується з іменником, який починається на приголосний звук – a house, a flat, a teacher. Слова a university, a unique (print), a utility теж відкриваються приголосним звуком, тому ми використовуємо артикль a.

Артикль an ми ставимо перед іменником, який починається на голосний звук – an animal, an exercise, an orange. Зверни увагу, що ці слова починаються на голосний звук, тому тут потрібно використовувати артикль an: an hour, an honor, an honest (person).

А коли потрібно використовувати артикль a/an?

1. З обчислювальними іменниками в однині – він ніби замінює слово one:

 • a pen;
 • a dog;
 • a room;
 • an apartment.

2. При згадці чогось уперше:

 • A man in the red hat comes inside.

3. Із назвами професій:

 • He is a dentist.
 • She is an actress.

4. Після таких фраз:

 • I have a …;
 • He has a …;
 • I see a …;
 • This is a …;
 • That is a …;
 • It is a …;
 • There is a …;
 • I am a …;
 • He is a …;
 • She is a ….

5. При позначенні кількості:

 • A piece of bread;
 • A bar of chocolate;
 • A grain of salt. 

6. Після таких слів як once, twice, three times:

 • Twice a month;
 • Once a week;
 • Three times a day.

НЕ вживається артикль a/an з необчислювальними іменниками:

 • advice – порада;
 • baggage – багаж (USA);
 • luggage – багаж (UK);
 • behavior – поведінка;
 • bread – хліб;
 • chaos – хаос, безлад;
 • damage – збитки;
 • furniture – меблі;
 • information – інформація;
 • luck – успіх;
 • news – новини;
 • permission – дозвіл;
 • scenery – декорації;
 • traffic – рух, затор;
 • weather – погода;
 • work – робота.
   

Артикль the

Артикль the – означений артикль. Він вживається з іменником, про який нам вже відома якась інформація або коли ми говоримо про нього вдруге. Наприклад: When we were on Holiday we stayed at a hotel. Sometimes we had dinner at the hotel and sometimes we went to the restaurant. 

Розглянемо й інші випадки вживання артикля the з прикладами.

1. Артикль the використовується, коли ми говоримо про якийсь конкретний іменник:

 • Tim sat down on the chair nearest the door (мається на увазі конкретний стілець, який біля дверей).
 • I cleaned the car yesterday (мою машину).

2. Коли ми маємо на увазі або говоримо про щось дуже конкретне:

 • I took a taxi to the station (їхав на конкретну станцію).
 • Can you turn off the light please? (мається на увазі світло в цій кімнаті).

3. Ми вживаємо артикль the, коли говоримо про щось єдине у всьому світі чи конкретне:

 • The equator – екватор; 
 • The longest river in Europe – найдовша річка у Європі;
 • The capital of USA – столиця США;
 • The Sun – Сонце;
 • The Moon – Місяць;
 • The Earth – Земля; 
 • The world – світ;
 • The universe – всесвіт; 
 • The sky – небо;
 • The sea – море; 
 • The ground – земля;
 • The environment – ​​довкілля;
 • The internet – інтернет. 

Цікавий момент зі словом space – космос, простір:

 • якщо ми говоримо про космос у всесвіті – space in the universe; 
 • якщо ми говоримо про простір, наприклад, на парковці – the parking space.
   

Артикль the – правила та приклади використання
 

4. Артикль the використовується з фразами in the morning/ afternoon/ evening:

 • In the morning I usually have a shower and a cup of coffee. – Вранці я зазвичай приймаю душ і п'ю каву.
 • In the evening I would prefer to read a book or to watch an interesting movie. – Увечері я віддаю перевагу читанню книги або перегляду класного фільму.

5. Коли ми говоримо про гру на музичному інструменті:

 • My sister likes to play the piano in the evening. – Моїй сестрі подобається грати на піаніно вечорами.
 • My brother enjoys playing the violin. – Мій брат насолоджується грою на скрипці.

6. Використовуємо артикль the з виразом go to – йти, прямувати кудись, якщо чітко розуміємо, в яке місце прямуємо:

 • I go to the cinema a lot, but I have not been to the theatre for ages. – Я багато ходжу в кіно, але я вже сто років не був у театрі.

7. З такими виразами, що позначають напрямок, теж використовуємо the:

 • In the north – to the north – на північ;
 • In the south – to the south – на південь;
 • In the west – to the west – на захід;
 • In the east – to the east – на схід.

8. З назвами гір (але не з однією конкретною горою) – the Alps, the Himalayas, the Andes, але Everest, Ben Nevis; газет, журналів – The New York Times; пам'яток, творів мистецтва – the Louvre, the Eiffel Tower; пустель та півострівів – the Sahara.

9. Артикль the використовується у множині, якщо ми говоримо про конкретний іменник:

 • We took the children to the zoo. – Ми зводили (наших) дітей до зоопарку.
 • All the cars in this car park belong to people who work here. – Машини на цій парковці належать людям, які працюють тут.
 • The English people I know drink a lot of tea. Англійці, яких я знаю, п'ють дуже багато чаю.
   

Артикль the – правила та приклади використання - 2


Ми НЕ використовуємо артикль the з такими словами та фразами:

 • to work, at work – на роботу, на роботі;
 • to hospital – у лікарні, але at the hospital (I am at the hospital right now, call me back); 
 • in prison – у в'язниці;
 • in time – вчасно;
 • go to bed – лягати спати;
 • go to sea – поїхати на море.

Також не потрібен артикль із групою таких іменників:

 • to/ at /from school, university, college etc.;
 • to/ in /into/ from church; 
 • at/ from home etc.;
 • by car, bus, bicycle, plane, train, boat etc.;
 • have breakfast, lunch, dinner.

Артикль не використовується з іменами, прізвищами, країнами, містами, але якщо це абревіатура, то ми ставимо перед нею the:

 • The USA – United states of America;
 • The UK – United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; 
 • The EU – European Union.

Ну і, звичайно, артикль the не вживається з необчислювальними іменниками (див. список прикладів у розділі про артикль a/an).

Помилки у використанні артиклів

 • She has a Apple computer.
 • She has an Apple computer (назва починається з голосного).
   
 • He has an university degree and a MBA.
 • He has a university degree and an MBA (під час читання звуки змінюються).
   
 • He was driving without license.
 • He was driving without a license (згадування документа).
   
 • She works in bank.
 • She works in a bank (згадування громадського місця роботи).
   
 • I came without ID.
 • I came without any ID/ an identity card/ an ID (згадування документа).
   
 • All you need is the love.
 • All you need is love (необчислювальний іменник). 
   
 • The drug is a serious problem in today’s society.
 • Drugs are a serious problem in today’s society (множина).

Зверни увагу:

 • The love she felt for him did not waver while he was away during the war in Afghanistan – тут мається на увазі конкретне кохання конкретної людини і йдеться про конкретну війну, тому артиклі потрібні.
 • Pollution is a serious environmental issue and the pollution we have here in China is about the worst in the world – в першій частині речення йдеться про забруднення загалом, а в другій – про конкретне забруднення в конкретній країні.

Отже, ми розглянули найпопулярніші правила вживання артикля. Для швидкого їх запам'ятовування намагайся якнайбільше практикуватися. Наприклад, виконай ці вправи.

 

Тетяна Жирко

 

Дата публікації: 6 вересня 2022